Laureaci wszystkich edycji


 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie ECO-MIASTO w latach 2013-2017

Województwo dolnośląskie
Laureaci: Wrocław (2015, 2016)
Wyróżnienia: Bolesławiec (2013), Wrocław (2013, 2017)

Województwo kujawsko-pomorskie
Wyróżnienia: Bydgoszcz (2014), Toruń (2014, 2016)

Województwo lubelskie
Laureaci: Lublin (2014, 2016, 2017), Puławy (2014, 2015), Zamość (2013)
Wyróżnienia: Puławy (2016), Lublin (2017)

Województwo małopolskie
Laureaci: Kraków (2014, 2015)
Wyróżnienia: Kraków (2014, 2015, 2016, 2017), Miechów (2015), Niepołomice (2016)

Województwo mazowieckie
Laureaci: Kobyłka (2016), Nowy Dwór Mazowiecki (2014), Płońsk, Warszawa (2013)
Wyróżnienia: Płońsk (2013, 2017), Warszawa (2015, 2017), Wołomin (2014, 2017), Mińsk Mazowiecki (2017)

Województwo podkarpackie
Wyróżnienia: Rzeszów (2013), Stalowa Wola (2017)

Województwo podlaskie
Wyróżnienia: Hajnówka (2016)

Województwo pomorskie
Laureaci: Gdańsk (2014), Kościerzyna (2013, 2015), Malbork (2014), Słupsk (2016), Tczew (2015), Gdynia (2017), Karlino (2017), Kartuzy (2017)
Wyróżnienia: Gdańsk (2013, 2016), Gdynia (2014, 2015, 2016) , Słupsk (2013, 2016, 2017), Sopot (2016), Starogard Gdański (2013), Koszalin (2017)

Województwo śląskie
Laureaci: Bielsko-Biała (2015), Zabrze (2015), Jaworzno (2017), Częstochowa (2017), Katowice (2017)
Wyróżnienia: Częstochowa (2013, 2015), Dąbrowa Górnicza (2014), Zabrze (2014, 2016), Żory (2017), Kalety (2017), Jastrzębie-Zdrój (2017)

Województwo warmińsko-mazurskie
Laureaci: Ełk (2013)
Wyróżnienia: Ełk (2014)

Województwo wielkopolskie
Laureaci: Ostrów Wielkopolski (2016, 2017), Leszno (2017)
Wyróżnienia: Jarocin (2015), Ostrów Wielkopolski (2016, 2017), Poznań (2015, 2017)

 

ECO-MIASTO 2017

Miasta biorące udział w konkursie ECO-MIASTO 2017: Bielawa, Braniewo, Brodnica, Brzesko, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Hajnówka, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalety, Karlino, Kartuzy, Katowice, Kętrzyn, Kielce, Kobyłka, Kołobrzeg, Koszalin, Kościerzyna, Kozienice, Kraków, Kraśnik, Legionowo, Legnica, Leszno, Lublin, Łódź, Maków Mazowiecki, Miechów, Mielno, Mińsk Mazowiecki, Niepołomice, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Piastów, Płońsk, Polanica-Zdrój, Poznań, Proszowice, Pruszcz Gdański, Puławy, Pułtusk, Radom, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sieradz, Słupsk, Sopot, Stalowa Wola, Stargard, Świdnica, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Warszawa, Wągrowiec, Wołomin, Wrocław, Września, Wyszków, Zabrze, Zamość, Żory, Żyrardów, Żywiec.

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2017:

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdynia
  Za realizowaną od lat spójną i kompleksową politykę zrównoważonej mobilności miejskiej, a szczególnie opracowanie i realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Zwrócono także uwagę na wprowadzane w mieście rozwiązania z zakresu ITS.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Jaworzno
  Za rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych, jak również konsekwentną realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz realizację planu budowy pierwszej „velostrady” w Polsce. Oprócz tego jury doceniło aktualne i planowane inwestycje w tabor elektryczny.

Laureaci otrzymali w 100% elektryczny samochód Renault ZOE do testów na okres jednego miesiąca.

Wyróżnienia:

 • Poznańza bardzo duży udział transportu zbiorowego w przewozie osób na terenie miasta oraz za systematyczne rozwijanie infrastruktury dla transportu rowerowego oraz wprowadzenie i promowanie carsharingu.
 • Żoryza bezpłatną komunikację miejską oraz promowanie carpoolingu. Jury zwróciło również uwagę na bardzo wysoki udział ruchu pieszego i przygotowanie i realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdynia
  Za działania na rzecz termomodernizacji budynków publicznych oraz prywatnych, a także system monitorowania zużycia energii.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Karlino
  Za wykorzystanie na dużą skalę w budynkach użyteczności publicznej pomp ciepła, których praca wspomagana jest panelami fotowoltaicznymi.

Nagrodą dla laureatów w kategorii efektywność energetyczna budynków jest wizyta studyjna w innowacyjnym centrum Domolab firmy Saint-Gobain.

Wyróżnienia:

 • Krakówza wymianę na szeroką skalę nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na wysokosprawne źródła ekologiczne.
 • Mińsk Mazowieckiza budowę nowych energooszczędnych przedszkoli o niskim zużyciu energii, a także za zwrócenie uwagi na ubóstwo energetyczne poprzez budowę nowych budynków socjalnych spełniających normy z zakresu efektywności energetycznej oraz za uwzględnianie kryteriów środowiskowych (zielone kryteria) w zamówieniach publicznych.
 • Kalety – za podejmowanie licznych działań w zakresie efektywności energetycznej budynków w stosunku do wielkości miasta.

Kategoria: GOSPODARKA WODNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Częstochowa
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Leszno

Obu miastom udało się osiągnąć zgodność z wymogami dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych. Ośrodki prowadziły również ciekawe działania na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej. Częstochowa uzyskała także jeden z najwyższych wskaźników skanalizowania miasta.

Reprezentacje zwycięskich miast czeka wyjazd na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pollutec we Francji ufundowany przez firmę SAUR Polska.

Wyróżnienia:

 • Wrocławza osiągniecie pełnej zgodności z dyrektywą dot. oczyszczania ścieków komunalnych i za dalsze działania zmierzające do polepszania tego stanu, a także za podejmowanie przez miasto Wrocław ponadregionalnych działań edukacyjnych z zakresu gospodarki wodnej, w tym w szczególności za projekt „Hydrowakacje”.
 • Jastrzębie-Zdrój – za bardzo wysoki poziom skanalizowania miasta oraz całokształt działań inwestycyjnych i edukacyjnych mających na celu podtrzymanie tego stanu rzeczy.
 • Ostrów Wielkopolski – za działania na rzecz zmniejszenia strat wody oraz kampanię informacyjną dotyczącą racjonalnego gospodarowania zasobami.

Kategoria: ZARZĄDZANIE LOKALNYMI SYSTEMAMI ENERGETYCZNYMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Katowice
  Za wykorzystanie i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu i zarządzania nośnikami energii i wody oraz za prężną organizację działań na rzecz efektywności energetycznej.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Ostrów Wielkopolski
  Za współpracę samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez strategię Ostrowskiego Klastra Energetycznego, a także różnorodność i kompleksowość działań podejmowanych przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, jak również budowę instalacji wykorzystujących układ ORC do produkcji energii z biomasy i rozbudowę systemu zarządzania energią.

Laureaci otrzymają od firmy DK Energy zaproszenie na zwiedzanie wybranych instalacji Grupy Dalkia we Francji.

Wyróżnienia:

 • Lublinza kompleksowość i różnorodność działań w zakresie zarządzania energią, za wykonanie „Energetycznego Audytu Miejskiego” oraz za współpracę z różnymi interesariuszami, a także za podejmowane działania edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej.
 • Słupsk – za dostrzeżenie problemu ubóstwa energetycznego i działania w celu jego ograniczenia, jak również za projekt „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” oraz kontynuację kompleksowych działań w celu obniżenia zużycia energii w mieście i owocną współpracę z firmami zewnętrznymi.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdynia
  Za kompleksowe działania na rzecz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i uzyskane poziomy recyklingu. Jury zwróciło również uwagę na działania miasta w kierunku zwiększenia dostępności dla mieszkańców infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Wołomin
  Za kompleksowe działania na rzecz gospodarki odpadami, w szczególności zaś za znaczące osiągnięcia w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz za kampanie edukacyjne adresowane do wszystkich grup społecznych, takie jak akcja „Drugie życie odpadów” (przedmioty zebrane w ramach tej akcji zostały przekazane osobom potrzebującym).

Przedstawiciele zwycięskich miast dzięki firmie SUEZ Polska będą mieli szansę odwiedzić Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Wyróżnienia:

 • Koszalinza prowadzenie ciekawych działań edukacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Stalowa Wola – za spójność działań podejmowanych na rzecz gospodarki odpadami, w szczególności za ciekawe projekty edukacyjne angażujące młodzież, w tym coroczną akcję „sprzątania lasów”, a także za ciekawe inwestycje planowane w najbliższych latach.
 • Płońsk – za szereg działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym udostępnienie mieszkańcom specjalistycznego pojemnika do odbioru odpadów elektronicznych i uruchomienie punktu przyjmowania i wymiany rzeczy używanych) oraz za wiele ciekawych inicjatyw edukacyjnych promujących racjonalne gospodarowanie odpadami. Zwrócono także uwagę na skutecznie wykorzystywane fundusze pomocowe norweskie oraz fundusze pochodzące z NFOŚiGW, jak również na gminne działania wykorzystujące innowacyjne technologie cyfrowe typu Smart City i osiągnięcia w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Kategoria: ZIELEŃ A POWIETRZE

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin
  Za „zielony budżet” – projekt, który ma na celu długofalowe zaangażowanie mieszkańców w tworzenie terenów zieleni znajdujących się w Lublinie oraz za spójność koncepcji kształtowania zieleni miejskiej.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Kartuzy
  Za innowacyjne i kompleksowe działania w kierunku stworzenia błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni miejskiej, w tym zastosowano Zrównoważony System Drenażu i umiejętnie odtworzono tereny zieleni.

W obu miastach firma ENGIE zainstaluje w nagrodę czujnik jakości powietrza.

Wyróżnienia:

 • Wrocławza kompleksowość działań i za spójną koncepcję zieleni miejskiej wyrażającą się w „zielonej strategii” oraz za udział w międzynarodowym projekcie GrowGreen testującym rozwiązania oparte na usługach środowiskowych.
 • Warszawa – za kompleksowy program rozwoju zieleni miejskiej obejmujący zazielenienie dużych warszawskich ulic, w tym za włączanie mieszkańców w ten proces m.in. poprzez aplikację mobilną „Milion Drzew”.
 • Słupsk – za wprowadzenie terenów zieleni jako elementu wspierającego rewitalizację miasta.

 

 

ECO-MIASTO 2016

Miasta biorące udział w konkursie ECO-MIASTO 2016: Bielsko-Biała, Braniewo, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Hajnówka, Kalety, Kobyłka, Kościerzyna, Kraków, Kraśnik, Legnica, Lublin, Maków Mazowiecki, Niepołomice, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Puławy, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Wrocław, Zabrze, Żory.

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2016:

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Wrocław
  Za budowę spójnej i kompleksowej polityki transportowej. Jury w szczególny sposób doceniło ujednolicenie taryfy dla poszczególnych środków transportu w ramach URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz funkcjonowanie w mieście 11 stacji ładowania dla samochodów elektrycznych.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Ostrów Wielkopolski
  Za realizację projektów w ramach ITS, duży udział transportu rowerowego oraz synergię i dobrą koordynację działań w zakresie transportowej polityki miasta. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie autobusów elektrycznych ładowanych z odnawialnych źródeł energii.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Zabrze
  Za prowadzenie kompleksowych i konsekwentnych działań na rzecz efektywności energetycznej oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Kobyłka
  Za wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego, jako skutecznej formy finansowania inwestycji w efektywność energetyczną budynków.

Kategoria: GOSPODARKA WODNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Wrocław
  Za wsparcie finansowe rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, w tym w szczególności budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, co w efekcie poskutkowało wzrostem liczby osób korzystających ze zbiorczych systemów odprowadzania ścieków. Jury doceniło także uruchomienie Centrum Edukacji Ekologicznej „HYDROPOLIS” oraz szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców na temat gospodarki wodnej.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Słupsk
  Za kompleksową realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i planowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wody oraz kontroli wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

Kategoria: ZARZĄDZANIE LOKALNYMI SYSTEMAMI ENERGETYCZNYMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin
  Za planowany projekt wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Słupsk
  Za spójność działań w zakresie zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi, w szczególności za projekt informacyjny „Zielony punkt”. W „Zielonym Punkcie” można dowiedzieć się m. in. jak oszczędzać energię, w jaki sposób pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, otrzymać dofinansowanie na wymianę ogrzewania na ekologiczne, obniżyć rachunki za ciepło nawet o kilkadziesiąt procent. Jury zwróciło także uwagę na pilotażowo wdrożony w Szkole Podstawowej nr 8 system upubliczniania w czasie rzeczywistym informacji o zużyciu energii przez budynek.

Wyróżnienia

Jednocześnie jury przyznało wyróżnienia dla następujących miast za osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 • Kraków – gospodarka wodna
 • Hajnówka – gospodarka wodna
 • Trójmiasto (Gdańsk-Gdynia-Sopot) – mobilność zrównoważona
 • Puławy – mobilność zrównoważona
 • Gdynia – efektywność energetyczna budynków
 • Niepołomice – efektywność energetyczna budynków
 • Ostrów Wielkopolski – efektywność energetyczna budynków
 • Toruń – zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi

 

 

ECO-MIASTO 2015

ECO-MIASTO 2015 było trzecią edycją projektu. Został on zorganizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, przy wsparciu Renault Polska, SAUR Polska, Grupy EDF reprezentowanej przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami były także firmy Saint-Gobain, Schneider Electric oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

ECO-MIASTO 2015 zostało poszerzone o dodatkową kategorię. W efekcie miasta mogły startować do konkursu w zakresie: gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, efektywności energetycznej oraz zrównoważonej mobilności.

Seminaria

W ramach edycji 2015 odbyły się też cztery seminaria, odpowiadające tematyce kategorii konkursowych: 18 czerwca 2015 r. w Katowicach (efektywność energetyczna), 24 czerwca 2015 r. w Łodzi (gospodarka wodna), 17 września w Krakowie (gospodarka odpadami) oraz 22 września we Wrocławiu (mobilność zrównoważona).

Spotkania te były okazją dla przedstawicieli samorządów do wymiany doświadczeń oraz poznania najlepszych międzynarodowych praktyk.

Laureaci ECO-MIASTO 2015

W konkursie ECO-MIASTO 2015 udział wzięły:
Alwernia, Bielsko-Biała, Brzeg, Brzesko, Bydgoszcz, Częstochowa, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Jarocin, Konstancin-Jeziorna, Kościerzyna, Kraków, Legnica, Łódź, Miechów, Nowe Brzesko, Nowy Sącz, Olsztyn, Piastów, Piekary Śląskie, Płońsk, Poznań, Puławy, Rzeszów, Słupsk, Strzelce Opolskie, Szczecin, Tarnów, Tczew, Toruń, Wąbrzeźno, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra, Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Nagrody główne otrzymało 7 miast. Jury postanowiło też przyznać 10 wyróżnień.

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Kraków
 • wyróżnienie: Gdynia

Kraków jako miasto powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał główną nagrodę za kompleksowe działania na rzecz mobilności zrównoważonej i działania edukacyjne w tym zakresie. Natomiast wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane Gdyni, gdzie jury doceniło duże zaangażowanie władz miasta w rozwój transportu rowerowego i – podobnie jak w przypadku Krakowa – działania edukacyjne wśród mieszkańców.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Bielsko-Biała
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Kościerzyna

W kategorii efektywność energetyczna laureatami zostały Bielsko-Biała (powyżej 100 tys. mieszkańców) i Kościerzyna (poniżej 100 tys. mieszkańców). Zdaniem jury, Bielsko-Biała prowadziło kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a Kościerzyna wykazała się dużym zaangażowaniem władz miasta w tym obszarze, jednocześnie prowadząc szerokie działania edukacyjne w tym zakresie. Wyróżnienia wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. otrzymały Poznań, Gdynia, Kraków i Częstochowa, które doceniono za kompleksowe podejście do zagadnienia promowania efektywności energetycznej, natomiast Miechów (poniżej 100 tys. mieszkańców) wyróżniono za promowanie odnawialnych źródeł energii.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Wrocław
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Tczew

W kategorii gospodarka odpadami nagrodę główną dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał Wrocław, który przeprowadził oryginalną akcję darmowego wypożyczania kompostowników mieszkańcom i prowadził szerokie działania edukacyjne w temacie odpadów. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Gdyni – za ogromną akcję edukacyjną, stworzenie portalu śmieciodnowa.pl oraz za plan budowy instalacji termicznego oraz mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów. Spośród miast poniżej 100 tys. mieszkańców zwyciężył Tczew – za nowoczesną Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i wysoki wskaźnik odzysku. Jury doceniło także Jarocin, za rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i podobnie jak w Tczewie, wysoki wskaźnik odzysku.

Kategoria: GOSPODARKA WODNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Zabrze
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Puławy

Zabrze i Puławy – zwycięskie miasta w kategorii gospodarka wodna – wprowadzają kompleksowe rozwiązania w tym segmencie zrównoważonego rozwoju. Zabrze (powyżej 100 tys. mieszkańców) zrealizowało kompleksowy projekt pod hasłem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, który w znacznym stopniu przyczynił się do uporządkowania w krótkim czasie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Natomiast Puławy (poniżej 100 tys. mieszkańców) zrealizowały z sukcesem projekt pod hasłem „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Warszawa i Gdańsk (powyżej 100 tys. mieszkańców), które jury doceniło za innowacyjne i kompleksowe podejście do zagadnienia gospodarki wodnej w mieście.

Nagrody dodatkowe

Poza prestiżowymi statuetkami i tytułem ECO-MIASTO 2015, laureaci otrzymali dodatkowe nagrody. Kraków – zwycięzca w kategorii mobilność zrównoważona oraz wyróżniona w tej kategorii Gdynia otrzymały nagrodę ufundowaną wspólnie przez firmę Renault Polska i EDF Polska: miesięczny test samochodu elektrycznego Renault ZOE. Z kolei dla laureatów w kategorii gospodarka odpadami marka PAM, należąca do Grupy Saint-Gobain w Polsce ufundowała 20 włazów Viatop Niveau produkowanych w innowacyjnej technologii z materiałów recyklingowych z żeliwa sferoidalnego. Firma SAUR Polska zapewniła lauretom w kategorii gospodarka wodna wyjazd do wzorcowego centrum działań operacyjnych SAUR we Francji.

Swoją nagrodę przyznał także Partner Medialny Konkursu – Teraz Środowisko, które wyróżniło Gdynię za bardzo aktywną edukacją ekologiczną mieszkańców (w tym najmłodszych) oraz liczne działania prowadzące do rozwoju i modernizacji miejskiej infrastruktury. Projekty i plany Gdyni zostaną opisane w Reportażu Promocyjnym, opublikowanym na stronie Teraz Środowisko oraz w newsletterze wysyłanym do tysięcy pracowników sektora ochrony środowiska.

Nagrody dla dzieci

W ramach projektu ECO-MIASTO Ambasada Francji zorganizowała szereg warsztatów i prezentacji dotyczących zrównoważonego rozwoju dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Spotkania z dziećmi i młodzieżą odbywały się równolegle do seminariów tematycznych odpowiadających kategoriom konkursowym ECO-MIASTO i dotyczyły mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i gospodarki wodnej. Uczniowie mogli także wziąć udział w konkursie. Nagrody otrzymali: Laura Zięba ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi (kategoria Szkoła Podstawowa), Jagoda Ciupińska z Gimnazjum nr 2 w Bytomiu (kategoria Gimnazjum) oraz Patrycja Siedlecka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (kategoria Liceum).

 

ECO-MIASTO 2014

Aż 24 polskie miasta wzięły udział w konkursie ECO-MIASTO 2014. Jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach – mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków i gospodarka odpadami.

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2014

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin

  Za osiągnięcia w zakresie polityki mobilności przyjaznej środowisku – system roweru publicznego, udział pojazdów hybrydowych w transporcie publicznym, a także za kompleksową i aktywną komunikację ze społeczeństwem, w tym szeroki zakres działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych.

 • poniżej 100 000 mieszkańców – Malbork

  Za szeroki zakres działań na rzecz zrównoważonej mobilności, w tym działania mające na celu promowanie transportu rowerowego – system B+R (bike & ride), plany budowy wiat i garaży dla rowerów, wprowadzenie systemu wypożyczalni rowerów. 

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdańsk

  Za znaczne zmniejszenie zużycia energii, zaangażowanie w renowację starszych budynków miejskich oraz za inwestycje w nowe, efektywne energetycznie obiekty, takie jak Europejskie Centrum Solidarności ogrzewane za pomocą pomp ciepła.

 • poniżej 100 000 mieszkańców – Nowy Dwór Mazowiecki

  Za zaangażowanie w budowę nowoczesnej hali sportowej oraz prowadzoną współpracę i działania na rzecz wsparcia prywatnych właścicieli domów.  

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Kraków

  Za działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz dzielenie się z innymi gminami doświadczeniem w zakresie budowy i funkcjonowania jednego z pierwszych w Polsce punktów selektywnej zbiórki odpadów (Lamusownia), a także za efektywne korzystanie z programów wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych. 

 • poniżej 100 000 mieszkańców – Puławy

  Za kompleksowe podejście do gospodarki odpadami komunalnymi, dobre wskaźniki odzysku odpadów, podejmowanie innowatorskich działań edukacyjnych i starania w celu pozyskania środków unijnych na rzecz gospodarki odpadami.

Jednocześnie jury przyznało wyróżnienia dla następujących miast za osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 • Bydgoszcz – efektywność energetyczna budynków i gospodarka odpadami
 • Dąbrowa Górnicza – gospodarka odpadami
 • Ełk – gospodarka odpadami
 • Gdynia – mobilność zrównoważona
 • Kraków – mobilność  zrównoważona i efektywność energetyczna budynków
 • Toruń – gospodarka odpadami
 • Wołomin – gospodarka odpadami
 • Zabrze – efektywność energetyczna budynków

 

ECO-MIASTO 2013

Laureaci konkursu:

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Warszawa
 • 30 000 – 100 000 mieszkańców – Zamość
 • poniżej 30 000 mieszkańców – Kościerzyna

Kategoria: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Warszawa
 • 30 000 – 100 000 mieszkańców – Ełk
 • poniżej 30 000 mieszkańców – Płońsk