Konkurs dla miast

Ostateczny termin nadsyłania formularzy konkursowych upłynął 23 października 2017. Otrzymaliśmy rekordową ilość zgłoszeń! O szczegółach można przeczytać tutaj.

 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, które wpisały w swoją politykę ambitne działania w jednej lub kilku spośród sześciu kategorii konkursowych:

W każdej z tych kategorii zostanie nagrodzone jedno miasto powyżej 100 tys. mieszkańców i jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców.

By wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz konkursowy wybranej kategorii i zaakceptować regulamin konkursu. Jury konkursowe, składające się z przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i mediów, wyłoni zwycięzców w każdej kategorii.

Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miejsce w Warszawie, w dniach 8-9 listopada, podczas ogólnopolskiej Konferencji ECO-MIASTO.