Kontakt

Organizator
Ambasada Francji w Polsce
ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
tel. 22 529 30 82

Kontakt dla miast i gmin uczestniczących w konkursie
Teraz Środowisko
tel. 570 178 707
e-mail: eco-miasto@teraz-srodowisko.pl

Kontakt dla mediów
Teraz Środowisko
tel. 570 178 707
e-mail: eco-miasto@teraz-srodowisko.pl

Kontakt w sprawie konferencji
UNEP/GRID Warszawa
tel. 22 840 66 64
e-mail: konferencja@gridw.pl