Międzynarodowa Konferencja ECO-MIASTO 2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, konferencja “Eco-Miasto 2020. Energia Zmian” odbędzie się w innym terminie.
O szczegółach zmian, w tym również tych dotyczących ogłoszenia wyników 7. edycji konkursu Eco-Miasto, poinformujemy wkrótce.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zapowiedź

Międzynarodowa Konferencja ECO-MIASTO 2020. ENERGIA ZMIAN

Tradycją projektu Eco-Miasto jest konferencja wieńcząca konkurs, podczas której spotykają się eksperci organizacji działających w dziedzinie ochrony środowiska, specjaliści ds. innowacyjnych technologii oraz reprezentanci polskich miast. Podczas wydarzenia samorządy mogą wymieniać się dobrymi praktykami oraz inicjatywami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. Stworzona jest przestrzeń, gdzie promuje się działania, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Relacja z ostatniej konferencji dostępna jest tutaj.

7. edycję konkursu ECO-MIASTO zakończy Międzynarodowa Konferencja ECO-MIASTO 2020. ENERGIA ZMIAN.

Podczas konferencji ENERGIA ZMIAN, kierunki rozwoju miast znajdą się w centrum rozmów o mitygacji skutków i adaptacji do zmian klimatu. W planie są dyskusje o potencjale lokalnych społeczności, prezentacje na temat możliwości inteligentnych innowacji i budowania wielostronnych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy będą poszukiwać praktycznych rozwiązań w zakresie finansowania prośrodowiskowych inicjatyw miejskich.

Co roku wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

  • KONFERENCYJNĄ – obejmującą wystąpienia i prezentacje ekspertów oraz pytania i komentarze wygłaszane przez uczestników
  • DOBRE PRAKTYKI – w których zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będą przedstawiać osiągnięcia reprezentowanych przez siebie miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych
  • DYSKUSJE – zgodnie z sugestiami uczestników poprzedniej edycji, po każdej ze szczegółowych sesji tematycznych, dłuższy, dedykowany czas zarezerwowany będzie na rozwijające dyskusje

Konferencja ENERGIA ZMIAN, organizowana jest we współpracy z Miastem st. Warszawa. Wydarzenie jest projektem realizowanym w Partnerstwie SDGs “Razem dla Środowiska”.