O projekcie

Rozpoczęła się SZÓSTA EDYCJA KONKURSU ECO-MIASTO. Zapraszamy do udziału wszystkie polskie gminy i związki międzygminne. Zgłoszenia w pięciu kategoriach konkursowych można nadsyłać do 12 września 2018 r.

Samorządy stanowią siłę napędową umożliwiającą wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej. To właśnie one są odpowiedzialne za budowę i utrzymywanie obiektów oraz tworzenie infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki opadami, transportu oraz gospodarki wodno-ściekowej. Muszą przy tym uwzględniać potrzeby mieszkańców oraz podnosić ich jakość życia, redukować zużycie energii i ograniczać zanieczyszczenia.

Wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców to najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju.

Z takim założeniem powstał projekt ECO-MIASTO, którego organizatorem jest Ambasada Francji w Polsce. W 2017 roku odbyła się już piąta edycja tej inicjatywy, uwieńczona dwudniową ogólnopolską konferencją Innowacyjne ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie, która odbyła się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Warszawie.