Czym jest ECO-MIASTO?

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. ECO-MIASTO obejmuje konkurs dla wszystkich małych i dużych miast oraz projekt dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni”.

Konkurs dla miast i gmin

Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. W 2018 roku rozpoczęlą się szósta edycja.  Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. W dotychczasowych edycjach konkursu ECO-MIASTO wzięło udział blisko 100 miast.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicząc w konkursie ECO-MIASTO, samorządy otrzymują możliwość promowania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu zyskuje wizerunek miast – nie tylko na poziomie ogólnopolskim, lecz także lokalnym, ponieważ ekologiczne projekty samorządów mogą stać się lepiej rozpoznawalne wśród mieszkańców. ECO-MIASTO stwarza również przestrzeń do wymiany doświadczeń między władzami miast, co sprzyja naśladowaniu dobrych praktyk.

Jak wziąć udział?

Tegoroczna edycja konkursu ECO-MIASTO rozpoczęła się 11 czerwca 2018 r. Samorządy do 12 września będą mogły nadsyłać wypełnione formularze zgłoszeniowe. Miasta mogą zaprezentować swoje osiągnięcia w każdej z pięciu kategorii: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna budynków oraz zieleń a powietrze.

Międzynarodowa Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO

Podsumowanie szóstej edycji projektu ECO-MIASTO odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w dniach 27-28 września 2018.

Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego doskonale wpisuje się w ideę projektu ECO-MIASTO. Podczas konferencji odbywa się również wręczenie nagród w konkursie ECO-MIASTO.

Film z ubiegłorocznej konferencji dostępny jest online pod tym linkiem

Kampania informacyjna

Strona internetowa eco-miasto.pl jest źródłem wiadomości o celach projektu oraz aktualności na jego temat. Strona ECO-MIASTO udostępnia najnowsze wiadomości o konkursie ECO-MIASTO oraz o dobrych praktyk polskich miast. Prowadzone są także działania informacyjne skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Dodatkowe wiadomości są dostępne na Facebooku oraz na stronach organizatorów i partnerów medialnych: Ambasady Francji, Centrum UNEP/GRID Warszawa oraz Teraz Środowisko.

Konkurs dla dzieci: „Zakręceni w przestrzeni”

Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w projektowaniu i tworzeniu przyjaznych miejsc, w których funkcjonują na co dzień, takich jak szkoła, biblioteka, dom kultury. Projekt ma pokazać młodym mieszkańcom miast i miasteczek, że mogą oni wpływać na otaczającą ich przestrzeń publiczną, tak aby w przyszłości byli obywatelami odpowiedzialnymi za tworzenie zrównoważonych miejsc. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Więcej informacji tutaj