Czym jest ECO-MIASTO?

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. ECO-MIASTO obejmuje konkurs dla wszystkich małych i dużych miast oraz projekt dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni”.

Konkurs dla miast i gmin
Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru.

Do tej pory konkurs odbył się pięć razy.

Międzynarodowa Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie
Podsumowanie piątej edycji projektu ECO-MIASTO oraz wręczenie nagród zwycięskim miastom miało miejsce podczas międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 8-9 listopada 2017. ECO-MIASTO należy do grona organizatorów tego wydarzenia.

Kampania informacyjna

Strona internetowa eco-miasto.pl jest źródłem wiadomości o celach projektu oraz aktualności na jego temat. Prowadzone są także działania informacyjne skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Konkurs dla dzieci: „Zakręceni w przestrzeni”
Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w projektowaniu i tworzeniu przyjaznych miejsc, w których funkcjonują na co dzień, takich jak szkoła, biblioteka, dom kultury. Projekt ma pokazać młodym mieszkańcom miast i miasteczek, że mogą oni wpływać na otaczającą ich przestrzeń publiczną, tak aby w przyszłości byli obywatelami odpowiedzialnymi za tworzenie zrównoważonych miejsc. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpocznie się we wrześniu i potrwa do października.