Czym jest ECO-MIASTO?

ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. ECO-MIASTO obejmuje konkurs dla wszystkich małych i dużych miast.

Konkurs dla miast i gmin

Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. W 2018 roku rozpoczęlą się szósta edycja.  Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców. W dotychczasowych edycjach konkursu ECO-MIASTO wzięło udział blisko 100 miast.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicząc w konkursie ECO-MIASTO, samorządy otrzymują możliwość promowania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu zyskuje wizerunek miast – nie tylko na poziomie ogólnopolskim, lecz także lokalnym, ponieważ ekologiczne projekty samorządów mogą stać się lepiej rozpoznawalne wśród mieszkańców. ECO-MIASTO stwarza również przestrzeń do wymiany doświadczeń między władzami miast, co sprzyja naśladowaniu dobrych praktyk.

Jak wziąć udział?

Wkrótce podane zostaną szczegóły dotyczące kolejnej edycji konkursu. Prosimy o cierpliwość.

Międzynarodowa Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO

Podsumowanie siódmej edycji projektu ECO-MIASTO odbędzie się podczas międzynarodowej konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO. Jest ona okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, dlatego doskonale wpisuje się w ideę projektu ECO-MIASTO. Podczas konferencji odbywa się również wręczenie nagród w konkursie ECO-MIASTO.

Film z ubiegłorocznej konferencji dostępny jest online pod tym linkiem

Kampania informacyjna

Strona internetowa eco-miasto.pl jest źródłem wiadomości o celach projektu oraz aktualności na jego temat. Strona ECO-MIASTO udostępnia najnowsze wiadomości o konkursie ECO-MIASTO oraz o dobrych praktyk polskich miast. Prowadzone są także działania informacyjne skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Dodatkowe wiadomości są dostępne na Facebooku oraz na stronach organizatorów i współorganizatorów: Ambasady Francji, Centrum UNEP/GRID Warszawa oraz Teraz Środowisko.