Czym jest ECO-MIASTO?

ECO-MIASTO to odbywający się już po raz piąty ogólnopolski projekt, obejmujący konkurs dla wszystkich małych i dużych miast, kongres poświęcony ich zrównoważonemu rozwojowi oraz cykl wydarzeń towarzyszących, takich jak seminaria i spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk.

Konkurs dla miast i gmin
Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru.

Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie
Zwieńczeniem piątej edycji projektu ECO-MIASTO będzie Ogólnopolski Kongres, który odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 8-9 listopada 2017.

Kampania informacyjna
Strona internetowa eco-miasto.pl będzie platformą wymiany i promowania dobrych praktyk między obywatelami oraz pomiędzy miastami. Prowadzone będą także działania informacyjne skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Konkurs dla dzieci: „Zakręceni w przestrzeni”
Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w projektowaniu i tworzeniu przyjaznych miejsc, w których funkcjonują na co dzień, takich jak szkoła, biblioteka, dom kultury. Projekt ma pokazać młodym mieszkańcom miast i miasteczek, że mogą oni wpływać na otaczającą ich przestrzeń publiczną, tak aby w przyszłości byli obywatelami odpowiedzialnymi za tworzenie zrównoważonych miejsc. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpocznie się we wrześniu i potrwa do października.

Nagrodą będą granty na realizację wybranych projektów i udział w warsztatach architektonicznych, podczas których dzieci będą mogły zaprojektować ekomiasto.

Projektu edukacyjny „Zakręceni w przestrzeni” jest zorganizowany przez Wspólnie – Fundację LafargeHolcim – więcej szczegółów tutaj.