Organizatorzy i partnerzyAmbasada Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce jest placówką dyplomatyczną Republiki Francuskiej w Polsce.

Ambasada od wielu lat wspiera samorządy lokalne na drodze ekologicznego rozwoju. Przedstawiciele władz samorządowych mogą uczestniczyć w szkoleniach poświęconych różnym aspektom zrównoważonego rozwoju miast, organizowanych przez Ambasadę. Te działania wpisują się w politykę klimatyczną Francji, która w 2015 r. zorganizowała w Paryżu konferencję ONZ COP 21, podczas której udało się zawrzeć globalne porozumienie na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu.

We współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, SUEZ Polska, Engie, a także Fundacją LafargeHolcim oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii, Ambasada Francji pragnie zachęcić polskie miasta do wymiany z francuskimi samorządami oraz do wdrażania dobrych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju. Konkurs ECO-MIASTO nagradza polskie miasta najbardziej zaangażowane w ochronę środowiska i w polepszenie jakości życia mieszkańców.UNEP-GRID Warszawa

Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało powołane 17 września 1991 roku. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.Renault Polska

Renault podejmuje liczne działania w celu zmniejszenia wpływu działalności firmy na środowisko naturalne i zachowania równowagi ekologicznej: począwszy od projektu, poprzez produkcję, eksploatację, aż do recyklingu. Grupa Renault posiada pełną gamę w 100% elektrycznych modeli (ZOE, Twizy, Kangoo Z.E.) oraz udoskonala swoje modele spalinowe tak, by miały mniejszy wpływ na środowisko i były bardziej oszczędne. RENAULT – Passion for life to nowe hasło marki, które doskonale oddaje odnowę stylistyczną samochodów i odzwierciedla nową obietnicę marki, której pasją jest projektowanie wysokiej jakości samochodów o atrakcyjnym designie, które ułatwiają codzienne życie. Od swojego powstania Renault oferuje „samochody zapewniające pełnię życia”, innowacyjne, pomysłowe i wygodne, przystosowujące się do różnych potrzeb.

Renault w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu przyjęło cztery główne kierunki działań: edukacja, bezpieczeństwo, ekologiczne środki transportu i różnorodność. Celem jest ograniczenie do minimum skutków oddziaływania koncernu na środowisko i wzmocnienie pozytywnego wpływu na otaczający świat. Renault finansuje i nadzoruje wiele lokalnych i międzynarodowych projektów, mających na celu znaczne zmniejszenie nierówności w dostępie użytkowników do transportu. Firma jest zaangażowana w międzynarodowy program „Mobilność dla Rozwoju”, działający pod egidą Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Grupa Renault, jako wiodąca firma w przemyśle motoryzacyjnym oraz w zakresie zrównoważonej mobilności, stworzyła program na rzecz przedsiębiorczości społecznej – Renault MOBILIZ, aby pomóc ludziom uzyskać jak najlepszy dostępu do mobilnego transportu.

Zasadniczym elementem polityki Renault w dziedzinie ochrony środowiska jest samochód elektryczny. W swoim planie strategicznym Renault 2016 – Drive The Change koncern zobowiązuje się do zredukowania emisji CO2 w skali światowej poprzez podjęcie następujących działań: wdrażanie nowych technologii w konstrukcji silników spalinowych i skrzyń biegów oraz bezprecedensowe zaangażowanie w konstrukcję samochodów napędzanych w 100% energią elektryczną.

Grupa Renault uruchomiła jednocześnie w sześciu zakładach produkcyjnych na terenie Francji panele słoneczne zajmujące powierzchnię 40 ha. W ten sposób firma wzmacnia swoje zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. Warto podkreślić, że wszystkie fabryki Renault na świecie posiadają certyfikat ISO 14001.

Projekt ECO-MIASTO, promujący ideę zrównoważonego rozwoju miast, wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności Renault i pozwala na szerokie informowanie na temat możliwości oraz szans związanych z upowszechnianiem mobilności zrównoważonej. Z myślą o sprostaniu nowym wyzwaniom – zarówno środowiskowym, jak i ekonomicznym – stojącym przed przemysłem motoryzacyjnym, Renault realizuje strategię obejmującą dwa elementy: udoskonalanie istniejących technologii dzięki nowym generacjom niskoemisyjnych silników oraz realizowanie przełomowego programu „Zero Emisji”.SAUR Polska

Spółka Saur Polska, z siedzibą w Warszawie od 2009 roku, opiera swoją działalność na doświadczeniu i zasobach Grupy Saur oraz na współpracy z Saur Neptun Gdańsk, spółką, która od 1992 roku świadczy usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków m.in. dla mieszkańców Gdańska i Sopotu.
Spółka służy swoim doświadczeniem samorządom lokalnym w zakresie gospodarki komunalnej, a także przedsiębiorcom w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych. Saur Polska oferuje swoją wiedzę w ramach pełnej delegacji usług lub wsparciu w prowadzeniu eksploatacji, obejmującego m.in.:

  • diagnostykę techniczną (sieci, wody przypadkowe/balastowe, lokalizowanie przecieków…)
  • zarządzanie sieciami, monitoring i czyszczenie kanalizacji;
  • wdrażanie systemu informacji geograficznej (GIS) i świadczenie usług modelowania sieci.

Najlepszym przykładem eksperckiego poziomu usług Grupy Saur w zarządzaniu aktywami wodno-ściekowymi jest tworzenie centrów działań operacyjnych, które firma sama projektuje. Umożliwiają one centralizację bieżących danych z różnych obiektów/sieci, jak i planowanie działań naprawczych oraz konserwacji. Takie centra pozwalają na zgromadzenie w jednym miejscu wszelkich danych eksploatacyjnych, a także ich skuteczniejszą analizę, w celu przewidywania i jak najszybszego usuwania awarii.

W zakresie projektowania i wykonywania robót budowlanych, Saur Polska zajmuje się przygotowaniem koncepcji, budową oczyszczalni ścieków, a także wykonawstwem sieci wodno-kanalizacyjnych. W zakres działalności Saur Polska wchodzi zarówno zarządzanie projektami pod klucz, w tym, projektami opierającymi się na umowie Engineering, Procurement and Construction.

W ramach swojej działalności, Saur Polska chroni środowisko a jej odpowiedzialność społeczna opiera się na:

  • trzech filarach dotyczących własnej działalności: rozwoju społecznym, ochronie środowiska oraz osiąganiu najlepszych wskaźników technicznych;
  • towarzyszeniu samorządom w tworzeniu terenów, które wpisują się w założenia zrównoważonego rozwoju. Celem jest efektywne i innowacyjne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców oraz na środowiskowe i społeczne wyzwania.

Podstawą zaangażowania Grupy w zrównoważony rozwój jest 5 priorytetów: zapewnienie jakości i ciągłości usług; ochrona źródeł wody i ekosystemów wody; dążenie do poprawy zdrowia i jakości życia; zmniejszenie ilości i odzysk odpadów; zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników.
Od momentu powstania, Saur Polska prowadzi działalność w ramach projektów związanych z ochroną zasobów wodnych i jest partnerem, który wspiera realizację projektów zrównoważonego rozwoju, a także działania ukierunkowane na poszanowanie środowiska, ochronę zdrowia ludzkiego i życia mieszkańców.SUEZ Polska

Jesteśmy częścią Grupy SUEZ – światowego lidera w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej.

Grupę SUEZ tworzą specjalistyczne spółki dostarczające innowacyjne rozwiązania w modelu gospodarki cyrkularnej w czterech głównych sektorach: woda, recykling i odzysk, oczyszczanie i uzdatnianie oraz consulting. Naszymi Klientami są osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty, samorządy oraz przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym usługi specjalistyczne tj. remediacja gleb
i obsługa separatorów.ENGIE

ENGIE w Polsce jest dostawcą efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Świadczy usługi w obszarach wykonawstwa i obsługi infrastruktury obiektów budowlanych, odnawialnych źródeł energii, sprzedaży i optymalizacji zakupów i zużycia energii oraz gazu ziemnego, z zastosowaniem wysoko rozwiniętych technologii cyfrowych. Dostarcza swoim Klientom energię w postaci ciepła, elektryczności i gazu. Świadczy usługi serwisowe i inwestycyjne w obszarze infrastruktury ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Aktywnie działa na rynku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.Grupa Saint-Gobain

Grupa Saint-Gobain to światowy lider na rynku budownictwa. Projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne rozwiązania i produkty, będące odpowiedzią na największe wyzwania naszych czasów: oszczędność energii oraz ochrona środowiska.

Od swojego powstania w 1665 roku Grupa Saint-Gobain prężnie rozwija się na arenie międzynarodowej, nieustannie udowadniając, że świat nie ma granic. Działająca w 66 krajach na całym świecie Grupa jest obecnie wymieniana nie tylko wśród 100 największych międzynarodowych grup przemysłowych, ale również 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie.

Będąc liderem w dziedzinie innowacji, Saint-Gobain rozwija własną bazę badawczo-naukową oraz współpracuje z prestiżowymi laboratoriami badawczymi oraz uczelniami naukowymi na całym świecie, opracowując nowatorskie rozwiązania, dzięki którym domy stają się bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku. O tym, jak dużą wagę w Saint-Gobain przykłada się do innowacyjności i rozwoju, najlepiej świadczy fakt, że co czwarty ze znajdujących się obecnie w ofercie Grupy produktów, pięć lat temu jeszcze nawet nie istniał. Wspierając ciągły rozwój technologiczny Saint-Gobain przeznacza około 400 mln euro rocznie na prace swoich ośrodków naukowo-badawczych.

W Polsce Grupa Saint-Gobain działa od ponad 20 lat, będąc jednym z największych inwestorów zagranicznych. W 25 zakładach produkcyjnych zatrudnionych jest ok. 6000 osób. Polska stanowi główną bazę rozwojową dla działalności Grupy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Nawiązując współpracę z Ambasadą Francuską w ramach konkursu ECO-MIASTO, Grupa ma na celu zachęcenie do wdrażania dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz poszanowania środowiska i polepszania jakości życia mieszkańców. Saint-Gobain dąży do dzielenia się swoją wiedzą z polskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami samorządów, którzy stawiają na nowoczesne rozwiązania w zakresie budownictwa.

Saint-Gobain tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały i rozwiązania mające ważny wpływ na jakość życia każdego z nas oraz na naszą wspólną przyszłość. Można je znaleźć wszędzie tam gdzie mieszkamy i żyjemy na co dzień: w budynkach, środkach transportu, inwestycjach infrastrukturalnych oraz w wielu zastosowaniach przemysłowych. Zapewniają one komfort, wytrzymałość i bezpieczeństwo i stanowią odpowiedź na wyzwania naszych czasów, takie jak ekologiczne budownictwo, oszczędne gospodarowanie zasobami oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

W Polsce Grupa-Saint-Gobain obecna jest od ponad 20 lat. Nad Wisłą mamy 25 zakładów i zatrudniamy 6000 pracowników. Wartość obrotów Saint-Gobain w Polsce w 2015 roku wyniosła 4 mld PLN.Grupa EDF w Polsce

Grupa EDF, jeden z liderów na europejskim rynku energii, jest firmą zintegrowaną, obecną w obszarach wytwarzania, obrotu i sprzedaży energii oraz usług. Poprzez swoje spółki zależne w Polsce: EDF Polska, DK Energy, TIRU, Fenice, EDF Energie Nouvelle, Grupa EDF oferuje społecznościom lokalnym oraz klientom biznesowym szeroki zestaw usług związanych z efektywnością energetyczną.

W Polsce, Grupa EDF, posiada blisko 10% udziału w rynku energii elektrycznej i 15% w rynku ciepła sieciowego, zaopatrując w ciepło produkowane w procesie wysokosprawnej kogeneracji Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W Rybniku posiada systemową elektrownię węglową. EDF Polska prowadzi także działalność w następujących obszarach: handlowym – sprzedaż energii elektrycznej i usług dużym klientom biznesowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, zarządzania ubocznymi produktami spalania (EDF Ekoserwis), naukowo-badawczym (Centrum Badań i Rozwoju EDF w Krakowie).DK Energy

DK Energy Polska opracowuje, buduje i zarządza lokalnymi systemami energetycznymi, dzięki czemu są one efektywne ekonomicznie i ekologiczne. Prowadzi działalność w 3 głównych obszarach: miejskie sieci ciepłownicze i chłodu, usługi energetyczne dla klientów przemysłowych oraz efektywność energetyczna. DK Energy Polska proponuje innowacyjne rozwiązania, ukierunkowane na racjonalizację i optymalizowanie zużycia energii oraz buduje długotrwale relacje z samorządami, wspierając ich zrównoważony rozwój. Działalność firmy integruje różne usługi dostępne dla klientów w ramach całej Grupy EDF, od rozwiązań systemowych, przez odzysk energii w procesach przemysłowych, po usługi specjalistyczne, jak przekształcenie termiczne odpadów i energia odnawialna. DK Energy Polska stała się jedynym akcjonariuszem Spółki Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice, która z węgla i gazu pozyskiwanego w regionie, produkuje i dystrybuuje energię elektryczną i ciepło.TIRU

TIRU projektuje, buduje oraz zarządza instalacjami przekształcania termicznego, biologicznego oraz surowcowego na terenie Francji, Wielkiej Brytanii oraz Kanady. Będąc ekspertem w swojej dziedzinie, TIRU posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instalacjami przekształcania odpadów. Spółka oferuje własną technologię pieca oscylacyjnego dla małych spalarni odpadów komunalnych do 80 000 ton rocznie. W Polsce TIRU wraz z DK Energy Polska oferują eksploatację spalarni odpadów komunalnych w formułach PPP lub innych.Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) działa od 1994 roku, stale poszerzając ofertę̨ swoich usług w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz krąg swoich klientów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Wspieramy przedsiębiorstwa, gminy, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, doradzając, szkoląc i edukując w zakresie racjonalnego gospodarowania energią. Zadowolenie klientów jest miarą jakości naszych usług.

Zaostrzone warunki techniczne dla budynków są dość trudne do spełnienia i nie wszyscy projektanci potrafią dać sobie z nimi radę. Konieczność zapewnienia wysokiej jakości energetycznej publicznych budynków, wznoszonych przez jednostki samorządowe coraz częściej przebija się do świadomości społecznej i do świadomości urzędników podejmujących decyzje inwestycyjne.

KAPE, chcąc wesprzeć gminy we wdrażaniu rozwiązań efektywnych energetycznie w budownictwie, wprowadziła ofertę zaprojektowania i uzyskania środków na finansowanie projektu oraz budowę energooszczędnych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego w kwocie wolnej od przetargu. Oferuje również pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji w ramach programu Lemur NFOŚiGW – mówi Dariusz Koc, dyrektor ds. rozwoju w KAPE.

KAPE również z powodzeniem realizuje usługi dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii. Technologie OZE są bardzo ciekawym rozwiązaniem dla gmin, ponieważ znajdują one zastosowanie we wszystkich obszarach zużycia energii. Obejmują one działania związane z budownictwem, sieciami ciepłowniczymi i energetyką rozproszoną, a także z rolnictwem.WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim

„WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” została powołana w kwietniu bieżącego roku. Zgodnie z hasłem: „W pojedynkę jesteśmy tylko kroplą. Wspólnie tworzymy ocean”, fundacja działała w porozumieniu ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi i kulturalnymi, szkołami, uczelniami i innymi organizacjami, a także z wolontariuszami. Fundacja stawia sobie za cel edukację w zakresie architektury, kształtowania krajobrazu, estetyki miejsc oraz zrównoważonego rozwoju.

„WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” została założona, aby aktywizować społeczności lokalne, realizować całościowe i długoterminowe programy, które przyniosą znaczące, trwałe zmiany oraz wymierne rezultaty dla wspomnianych społeczności. Fundacja realizuje projekty, które podnoszą jakość życia mieszkańców danego regionu i angażują różne środowiska: biznesowe, samorządowe, edukacyjne czy kulturowe.

Inspirować, edukować i zmieniać otoczenie – to trzy główne zadania i obszary merytorycznych działań fundacji. W ich ramach prowadzone będą m.in. kreatywne laboratoria – założone w poszczególnych lokalizacjach LafargeHolcim, służące jako miejsca, w których mieszkańcy, przedstawiciele władz lokalnych i biznesu razem wypracują inicjatywy odpowiadające wyzwaniom dla ich regionu. Planowane są też lekcje architektury dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz współpraca z uczelniami z zakresie opracowania programów edukacyjnych dotyczących zrównoważonego rozwoju. Fundacja będzie także doradzać instytucjom przy projektach tworzenia wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, mających się przyczynić również do wzmacniania lokalnej tożsamości.

Fundacja podejmuje działania w obszarze architektury i edukacji architektonicznej, które są odpowiedzą na rzeczywiste potrzeby danej społeczności, dzięki czemu zaangażują jej członków.

Fundatorem fundacji jest LafargeHolcim – lider w przemyśle materiałów budowlanych, dzięki któremu fundacja dociera do wielu lokalnych społeczności. Fundacja włącza w swoje działania pracowników firmy i korzysta z ich pomocy w rozpoznaniu potrzeb w ich lokalizacjach i w nawiązaniu relacji z tamtejszymi środowiskami.

Od samego początku „WSPÓLNIE – Fundacja LafargeHolcim” działa bardzo prężnie. Zaangażowała się już w nowatorski projekt, w którym dzieci projektują swój własny plac zabaw w 2,5-tysięcznej miejscowości Brzeziny. Fundacja jest partnerem strategicznym konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Lider Dostępności”, propagującego rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Fundacja jest również partnerem edukacyjnym projektu ECO-MIASTO.Teraz Środowisko

Teraz Środowisko to internetowy dziennik dla specjalistów i pracowników sektora ochrony środowiska oraz wszystkich osób zainteresowanych śledzeniem jego dynamiki. Naszą misją jest aktywne uczestniczenie w środowiskowej transformacji polskiej gospodarki poprzez codzienne informowanie
o zmianach rynkowych, administracyjnych, prawnych, technologicznych i społecznych. Adresujemy się przede wszystkim do fachowców z branży wody, odpadów, energii, powietrza, budownictwa, transportu, planowania przestrzennego i zarządzania ryzykiem.

Narzędzie pracy dla fachowców
Nasza redakcja na bieżąco śledzi rozwój sektora i każdego dnia informuje czytelników
o aktualnościach, dokonuje analiz światowych trendów i opisuje najlepsze dostępne praktyki zawodowe. Regularnie publikujemy pisane specjalnie dla nas teksty znanych specjalistów różnych branż. Proponujemy też dostęp do codziennie uaktualnianej bazy tekstów prawnych, a także do kalendarza wydarzeń branżowych oraz ogłoszeń o produktach i usługach.
W rubryce Praca można natomiast znaleźć aktualne oferty zatrudnienia w sektorze – zarówno w instytucjach państwowych, jak i prywatnych firmach.

Nagroda Teraz Środowisko w konkursie ECO-MIASTO
Projekt ECO-MIASTO doskonale wpisuje się w naszą działalność i linię redakcyjną. Jako partner medialny konkursu, Teraz Środowisko zajmuje się promowaniem zrównoważonego rozwoju miast oraz informowaniem samorządów o możliwości uczestniczenia w konkursie i seminariach.
Od 2015 roku Teraz Środowisko przyznaje też w ramach konkursu nagrodę miastu, które wyróżnia się dynamiczną polityką środowiskową w kilku kategoriach konkursowych. Zwycięskie miasto otrzymuje w prezencie reportaż promocyjny na Teraz Środowisko.

Zapraszamy do codziennej lektury!
www.teraz-srodowisko.pl