Przykłady dobrych praktyk

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami działań z zakresu zrównoważonego rozwoju – pociągających za sobą oszczędności oraz przynoszących poprawę stanu środowiska naturalnego. Pozytywne i trwałe rezultaty przedstawionych dobrych praktyk mogą zainspirować do wdrożenia analogicznych rozwiązań w Państwa gminie. Kolejne przykłady będą stopniowo dodawane.

Kalety – (termo)modernizowane miasto – Czytaj

 

 


Wrocław wie jak wykryć awarię sieci wodociągowej – Czytaj

 


Sieć ciepłownicza zasilana ciepłem pochodzącym z biomasy oraz inteligentny system oświetlenia ulicznego (Li-Fi) w eko-dzielnicy Camille Claudel – Czytaj

 


Gdynia – miasto racjonalnie wykorzystujące energię – Czytaj

 


Centralny System Produkcji i Dystrybucji Chłodu, La Defense – Czytaj

 


 Madryt ma pomysł na circular economy – Czytaj