Przykłady dobrych praktyk

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami działań z zakresu zrównoważonego rozwoju – pociągających za sobą oszczędności oraz przynoszących poprawę stanu środowiska naturalnego. Pozytywne i trwałe rezultaty przedstawionych dobrych praktyk mogą zainspirować do wdrożenia analogicznych rozwiązań w Państwa gminie. Kolejne przykłady będą stopniowo dodawane.


  • Kalety – (termo)modernizowane miasto – Czytaj
  • Wrocław wie jak wykryć awarię sieci wodociągowej – Czytaj
  • Sieć ciepłownicza zasilana ciepłem pochodzącym z biomasy oraz inteligentny system oświetlenia ulicznego (Li-Fi) w eko-dzielnicy Camille Claudel – Czytaj
  • Gdynia – miasto racjonalnie wykorzystujące energię – Czytaj
  • Centralny System Produkcji i Dystrybucji Chłodu, La Defense – Czytaj
  • Madryt ma pomysł na circular economy – Czytaj
  • Koszalińskie wodociągi inwestują w energię słoneczną – Czytaj
  • Koronowo – Co dwa PSZOKi, to nie jeden – Czytaj