Przykłady dobrych praktyk

Kalety – (termo)modernizowane miasto – Czytaj

 


Wrocław wie jak wykryć awarię sieci wodociągowej – Czytaj

 


Sieć ciepłownicza zasilana ciepłem pochodzącym z biomasy oraz inteligentny system oświetlenia ulicznego (Li-Fi) w eko-dzielnicy Camille Claudel – Czytaj


Gdynia – miasto racjonalnie wykorzystujące energię – Czytaj

 


Centralny System Produkcji i Dystrybucji Chłodu, La Defense – Czytaj

 


 Madryt ma pomysł na circular economy – Czytaj