Atrakcyjne kredyty na poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych w 2020 roku

Projekt współfinansowany w ramach programu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020

Bank BNP Paribas od lutego br. zmienia na korzyść politykę kredytową, adresowaną do Wspólnot Mieszkaniowych. Zmiana oznacza zwiększenie kwoty udzielanego finansowania do 2,6 mln PLN dla kredytów objętych gwarancjami Europejskiego Banku Inwestycyjnego, dzięki umowie o współpracy z EBI, podpisanej 12 grudnia 2019 roku. Wydłuży się również okres kredytowania do 240 miesięcy, dla kredytów z gwarancjami EBI, a wymagany wkład własny Wspólnoty Mieszkaniowej zmniejszy się do 5 proc. dla kredytów powyżej 1 mln do 2 mln PLN, natomiast dla wyższych kwot wkład własny wynosi 10 proc.

Wspólnoty Mieszkaniowe, które rozważają inwestycje w termomodernizację budynków mieszkalnych i OZE, mają także możliwość uzyskania 90 proc. dofinansowania na niezbędną dokumentację techniczną, wymaganą w ramach tego przedsięwzięcia. W kredycie skorzystano ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach programu LIFE.

Ponadto, na korzyść zmienią się zasady funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie trwa procedura legislacyjna, ale już znany jest projekt ustawy, który wprowadza wiele korzystnych zmian.

Kredytu z premią termomodernizacyjną nie można zaciągnąć na finansowanie prac, które uzyskały wsparcie z innych programów publicznych. Premia dla Wspólnot Mieszkaniowych za przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyniesie 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i 21 proc. w przypadku, gdy wraz z termomodernizacją zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE. W 90 proc. dofinansowany audyt energetyczny, dostępny w ramach programu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020, a także lepsze warunki kredytowania i niebawem wyższa premia to tylko część atrakcyjnej oferty Banku BNP Paribas, jaka czeka na zainteresowanych inwestycją w zakresie efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych.

Źródło: Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe informacje, które nie muszą być tożsame ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych powyżej treści.

Może Ci się również spodoba