Kategoria: DOBRE PRAKTYKI PARTNERÓW PROJEKTU

Veolia – Ciepło z odzysku

Smog i wysoka emisja dwutlenku węgla to najważniejsze wyzwania środowiskowe, przed którymi stoi Polska. Wynikają one głównie z charakteru polskiego...

NHOOD POLSKA W TROSCE O KLIMAT

Troska Nhood Polska o środowisko naturalne zajmuje ważne miejsce w firmowej strategii CSR potrójnego pozytywnego wpływu – People, Planet, Profit. Firma ogranicza swój ślad...