Kategoria: Dobre praktyki

Zmiany od podwórka

Zieleń w mieście ma pozytywny wpływ na oczyszczanie powietrza, tworzenie przyjaznych przestrzeni sprzyjających integracji społecznej czy zagospodarowanie wód opadowych. Wiedzą o tym władze Słupska, gdzie zrealizowano projekt mający na celu zagospodarowanie zaniedbanych podwórek. Niezagospodarowane...

Miasto racjonalnie wykorzystujące energię

Władze Gdyni postawiły na sprawne zarządzanie zużyciem energii w budynkach publicznych. Wszystko za sprawą wdrożonego pod koniec 2017 r. systemu monitoringu zużycia energii. InvisoLite, bo tak nazywa się elektroniczna aplikacja, która umożliwia monitorowanie aż...

Aplikacja pomaga utrzymać porządek w mieście

W Białymstoku od października 2016 r. działa aplikacja CiTTy, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia napotkane w przestrzeni miasta. Sprawy mogą dotyczyć m.in. uszkodzeń infrastruktury, przepełnionych koszy ulicznych, dzikiego wysypiska czy zalegających odpadów...