Kategoria: Energia

Miasto racjonalnie wykorzystujące energię

Władze Gdyni postawiły na sprawne zarządzanie zużyciem energii w budynkach publicznych. Wszystko za sprawą wdrożonego pod koniec 2017 r. systemu monitoringu zużycia energii. InvisoLite, bo tak nazywa się elektroniczna aplikacja, która umożliwia monitorowanie aż...

Prąd i ciepła woda z odpadów

W Polsce na składowiska trafiła w 2016 r. ponad połowa odpadów zmieszanych, a tylko po kilkanaście procent poddano przekształceniu termicznemu czy biologicznemu – to zupełnie inaczej niż w Europie Zachodniej i Skandynawii. Tymczasem odpady nienadające...

Kalety – (termo)modernizowane miasto

Farma fotowoltaiczna na dachu magistratu, mikroinstalacje dla mieszkańców i termomodernizacja budynków publicznych – to niektóre projekty zrealizowane w Kaletach. Na realizację wszystkich tych działań miasto skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Dzięki umiejętnie pozyskiwanym funduszom zewnętrznym...