Kategoria: Gospodarka odpadami

Aplikacja pomaga utrzymać porządek w mieście

W Białymstoku od października 2016 r. działa aplikacja CiTTy, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia napotkane w przestrzeni miasta. Sprawy mogą dotyczyć m.in. uszkodzeń infrastruktury, przepełnionych koszy ulicznych, dzikiego wysypiska czy zalegających odpadów...

Co dwa PSZOKi, to nie jeden

W ramach uiszczanej opłaty śmieciowej mieszkańcy, letnicy i przedsiębiorcy z gminy Koronowo mogą oddawać odpady komunalne do aż dwóch punktów selektywnej zbiórki. Dla zainteresowanych sprzętem z drugiej ręki otworzono także lokalny punkt napraw. Koronowo...

Prąd i ciepła woda z odpadów

W Polsce na składowiska trafiła w 2016 r. ponad połowa odpadów zmieszanych, a tylko po kilkanaście procent poddano przekształceniu termicznemu czy biologicznemu – to zupełnie inaczej niż w Europie Zachodniej i Skandynawii. Tymczasem odpady nienadające...

Każdy z nas produkuje 283 kg odpadów rocznie

Każdy z nas w ciągu roku produkuje średnio 283 kg odpadów*. Tylko niewielka część z nich jest poddawana recyklingowi. Tymczasem ponowne przetwarzanie odpadów nie tylko ogranicza powiększanie się wysypisk śmieci, lecz także może zmniejszać poziom...