Ceetrus wspólnie z mieszkańcami stworzy Wilanów Park

© Ceetrus Polska

Ceetrus Polska pracuje nad nową inwestycją w warszawskim Wilanowie. Będzie to obiekt mixed-use, obejmujący ponad 2-hektarowy park z otwartą przez cały rok oranżerią, a także przestrzenie usługowo-handlowe, kino, hotel, biura oraz miejsca do pracy wspólnej.

Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby. – Najważniejszą funkcją Wilanów Park jest jego wymiar społeczny. Będzie on atrakcyjną przestrzenią dla wszystkich mieszkańców Warszawy, przede wszystkim jednak stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców tej dzielnicy. Obecny kształt założeń projektowych jest wynikiem naszego dialogu ze społecznością, z których kluczowym wnioskiem była potrzeba większej aktywizacji parku. Odpowiedzią jest zintegrowana z przestrzenią zieloną oranżeria, która będzie dostępna przez cały rok – mówi Andre Decroix dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji w Ceetrus Polska.

– Wilanów Park stanie się integralną częścią dzielnicy i pozwoli na rozwijanie się lokalnej społeczności, która korzystać będzie z funkcji komercyjnych i kulturalnych – dodaje Maciej Wydrzyński, szef Projektu Wilanów w Ceetrus Polska.

Wielofunkcyjna inwestycja z 2-hektarowym parkiem

Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use, czyli przestrzenią nowej generacji. W ramach planowanej inwestycji funkcje handlowe obejmą mniej niż 50 proc. zabudowy. Pozostałą powierzchnię przewidziano dla gastronomii, rozrywki, przestrzeni biurowych i coworkingowych oraz hotelu. Wilanów Park obejmie przestrzeń ponad 7 hektarów, z czego 3 hektary zajmie park oraz ogólnodostępne przestrzenie publiczne otaczające inwestycję. Budynek całorocznej oranżerii został zaplanowany tak, aby stworzyć wraz z parkiem spójny zielony kompleks.

Po uchwaleniu przez Urząd Dzielnicy Wilanów miejscowego planu zagospodarowania terenu Ceetrus planuje zorganizować tzw. Rozmowy Sąsiedzkie oraz ogłosić konkursu na zagospodarowanie przestrzeni parku i otoczenia inwestycji, który będzie organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP). Głosy i propozycje dotyczące parku – zebrane w trakcie Rozmów Sąsiedzkich, będą jedną z podstaw do stworzenia wytycznych dla architektów i projektantów.

Troska o środowisko

W wymiarze ekologicznym inwestycja zawiera wiele najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie energii słonecznej, retencję wody deszczowej, która będzie wpływała do zbiornika znajdującego się w parku, a także zapewnienie miejsca na ule na dachach budynków. Nasadzenia drzew w parku zaplanowane zostały bezpośrednio w gruncie, bez garażu pod spodem. Obecność łąk kwietnych i różnego rodzaju gatunków roślin wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność otoczenia. Mocną stroną projektu i jego dużą zaletą dla mieszkańców Wilanowa jest osłonięcie terenu od trasy S2, co stworzy przyjazną i oddzieloną od ruchu przestrzeń.

Warsztaty urbanistyczne

– Ważnym elementem naszego projektu będzie przestrzeń dla aktywności lokalnych mieszkańców, tzw. citizen-hub. Miejsce do organizacji spotkań sąsiedzkich, szkoleń, czy inicjatyw społecznych, dedykowanym różnym grupom wiekowym, w tym seniorom. Ważny jest dla nas ciągły dialog z lokalną społecznością, dlatego w ramach dalszych etapów przygotowania projektu planujemy warsztaty urbanistyczne – mówi Daniel Piotrowski, urbanista Ceetrus Polska.

Ceetrus Polska zakłada, że budowa Wilanów Park może rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch lat i będzie trwała przez kolejne dwa lata.

Źródło: Ceetrus Polska

Może Ci się również spodoba