Centralny System Produkcji i Dystrybucji Chłodu w ramach PPP

Centralny System Produkcji i Dystrybucji Chłodu – La Defense, Paryż. Projekt, budowa, produkcja i zarządzanie siecią chłodu. 6 km sieci chłodu. Klimatyzacja dla 1 miliona m2 powierzchni biurowych. 50 klientów. Wydajność: 87 MW chłodu. Roczna produkcja 80 000 MWh.

ZADANIA

 • Modernizacja i przebudowa centralnego systemu produkcji i dystrybucji chłodu
  w obszarze miejskim La Défense
 • Przygotowanie projektu i budowa drugiej pompy
 • Minimalizacja uciążliwości dla mieszkańców
 • Zlecenie usług produkcji chłodu partnerom prywatnym

USŁUGI I ROZWIĄZANIA

Dalkia gwarantuje przez 24 lata:

 • Poziom dyspozycyjności urządzeń
 • Projekt infrastruktur zasilania w energię elektryczną i powielania systemów dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji

Projektowanie i budowa sieci chłodu:

 • Realizacja koncepcji i przygotowanie projektu w ciągu 30 miesięcy
 • Zakończenie prac w ciągu 24 miesięcy
 • Przeprowadzenie modernizacji istniejących obiektów

Uczestnictwo w procedurach administracyjnych certyfikacji ISO 14001

Roboty budowlane:

 • Równoległe funkcjonowanie dwóch systemów w trakcie prowadzenia robót
 • Demontaż starego systemu i budowa nowego
 • Zarządzanie pracami na małej powierzchni
 • Odwierty do głębokości poniżej 60 m.

REZULTATY

 • Długofalowe partnerstwo publiczno-prywatne
 • Wzrost wydajności produkcji chłodu pomiędzy 5% a 10%
 • Stacja pompująca wodę z Sekwany pokrywa 100% zapotrzebowania.
 • Prace zostały zorganizowane w taki sposób, aby zminimalizować niedogodności działania skraplacza dla mieszkańców
 • Redukcja zanieczyszczenia (odprowadzanie i monitorowanie odprowadzania ścieków, sortowanie odpadów, wymiany czynnika chłodzącego, etc.)
 • Zarządzanie energią (monitorowanie zużycia wody w celu zminimalizowania strat, monitorowanie sprawności COP)

Może Ci się również spodoba