Do pobrania

W jaki sposób będziemy kontynuować zielony rozwój miast w trakcie i po uporaniu się z pandemią koronawirusa? Zaprzasamy do lektury publikacji towarzyszącej międzynarodowej konferencji „Eco-miasto 2021. Zielona odbudowa” 

Jakim problemom środowiskowym muszą stawić czoła samorządowcy? Trendy, ale i przykłady mierzenia się z lokalnymi wyzwaniami przedstawia publikacja, przygotowana na potrzeby międzynarodowej konferencji “Eco-Miasto 2020. Energia zmian“.

Z okazji odbywającego się w grudniu 2018 r. w Katowicach COP24, Eco-Miasto wydało po raz pierwszy “Przewodnik dobrych praktyk Eco-Miasto”. W Przewodniku zebrane zostało 20 przykładów projektów środowiskowych realizowanych w polskich gminach na przestrzeni ostatnich lat. Większość z nich została wyróżniona w minionych edycjach konkursu Eco-Miasto.

Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa prezentuje raport z międzynarodowej konferencji „Innowacyjne Eco-Miasto 2018”, która odbyła się we wrześniu 2018 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Publikacja prezentuje najciekawsze wątki dyskusji, które odbywały się w trakcie dwudniowego wydarzenia, w którym udział wzięło przeszło 550 osób.

Na potrzeby międzynarodowej konferencji Innowacyjne Eco-Miasto 2018 zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa przygotował publikację dla uczestników wydarzenia.

Na jej łamach znalazło się miejsce na omówienie inspirujących przykładów przyjaznych ludziom i środowisku działań, realizowanych przez miasta w Polsce, Europie i na świecie.

Przykłady te dotyczą m.in. zrównoważonej mobilności, rozwijania odnawialnych źródeł energii czy ambitnej, lokalnej polityki surowcowej.