Drugi dzień konferencji „Eco-Miasto 2021 – Zielona Odbudowa” pełen merytorycznych wystąpień.

Podczas drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania aż czterech debat. Poruszono w nich zagadnienia o energii dla miast, mobilności, lepszych budynkach i miejskiej zieleni. 

Wysłuchaliśmy także dwóch gości specjalnych. Bartłomiej Kozek, Kierownik Działu Zielonej Transformacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w wystąpieniu „Klimat na odbudowę, klimat do odbudowy” poruszył wątki holistycznego spojrzenia na zrównoważony rozwój i politykę klimatyczną. Natomiast Patrycja Adamska, Dyrektor Programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa nawiązała do Programu Re:Generacja i możliwości jakie stwarzają w partnerstwa w jego obszarze. 

Podsumowanie debat:  

Pierwsza z nich – “Energia dla miast”, prowadzona przez redaktora Michała Niewiadomskiego z dziennika Rzeczpospolita, dotyczyła transformacji energetycznej polskich miast. Uczestnicy podkreślali niezbędną rolę sprzyjających źródeł finansowania i odpowiednich regulacji na poziomie centralnym.   

Podczas debaty „Mobilność w Eco-Mieście”, prowadzonej przez Łukasza Malinowskiego z Wydawnictwa TOR, zasygnalizowano, że zrównoważona mobilność to także odpowiedź na problemy społeczne i środowiskowe, takie jak zanieczyszczenia powietrza, czy przekroczone poziomy hałasu. Zaznaczono konieczność dostosowania transportu do obowiązujących regulacji UE, ale także do lokalnego kontekstu i lokalnych potrzeb. Miasta powinny wsłuchiwać się w głos różnych grup społecznych, aby nie spowodować wykluczenia komunikacyjnego.   

Dyskusja “Lepsze budynki, lepsza przestrzeń” przeszła od tematu dekarbonizacji, rewitalizacji, przez cyfryzację miast, po wniosek dotyczący potrzeby tworzenia miast, w których pamięta się o potrzebach ludzi, a także pilnuje, aby miasto nie ‘rozlewało się’ w przestrzeni kosztem naturalnych ekosystemów. W tej części pytania zadawał Wojciech Kacperski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.   

Ostatnia debata dotyczyła zarządzania i planowania miejskiej zieleni – „Miejska zieleń, miejska woda”. Jednym z wniosków było stwierdzenie, że odpowiednie dbanie o zieleń i zasoby wodne ma bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców. Miasta muszą być odporne na skutki zmian klimatu, jakimi są np. nawalne deszcze, ale także oferować zieloną i błękitną infrastrukturę mieszkańcom, dla których przestrzeń do rekreacji jest niezbędna.  

Transmisja z drugiego  dnia konferencji dostępna jest na kanale YouTube Centrum UNEP/GRID-Warszawa. 

—- 

Konferencja Eco-Miasto 2021 – Zielona Odbudowa jest zwieńczeniem projektu Eco-Miasto 2021, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych. W ramach Eco-Miasta prowadzony jest konkurs dla samorządów, warsztaty regionalne, geoportal z przeglądem dobrych praktyk miejskich oraz międzynarodowa  konferencja.    

Konferencja „Eco-Miasto 2021 – Zielona odbudowa” odbywa się przy współpracy:   
Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa   
Współorganizator: m.st. Warszawa   
Partnerzy strategiczni: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus, NHOOD Polska, Fundacja Veolia, Renault
Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Związek Miast Polskich   
Partner medialny: Teraz Środowisko, Biznes i Ekologia, Rzeczpospolita 

Może Ci się również spodoba