Formularz Gospodarka odpadami

7. edycja konkursu ECO-MIASTO – Kategoria „Gospodarka odpadami”

W kategorii Gospodarka odpadami jury konkursowe oceni realizowane przez samorządy miast inicjatywy oraz dobre praktyki prowadzone na rzecz podniesienia poziomów recyklingu i odzysku odpadów, a także działania mające na celu wszelkich ograniczanie ilość produkowanych odpadów, w tym realizację projektów wprowadzających w życie idee circular economy.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go pocztą elektroniczną na adres: eco-miasto@teraz-srodowisko.pl. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych formularzy mija 28 lutego 2020 r. o godz. 13:00.


Pobierz formularz w formacie Word (.docx) – 7 edycja ECO-MIASTO Gospodarka odpadami