Formularz Zrównoważona mobilność

7. edycja konkursu ECO-MIASTO – Kategoria „Zrównoważona mobilność”

W kategorii Zrównoważona mobilność jury konkursowe oceni realizowane przez samorządy miast inicjatywy oraz dobre praktyki prowadzone na rzecz rozwoju systemu ekologicznej komunikacji miejskiej, działania zmierzające do ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast, promocję pojazdów niskoemisyjnych, a także wspieranie „miękkiej” mobilności – zwiększanie liczby i długości ścieżek rowerowych oraz tworzenie stref ruchu pieszego.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go pocztą elektroniczną na adres: eco-miasto@teraz-srodowisko.pl. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych formularzy mija 28 lutego 2020 r. o godz. 13:00.


Pobierz formularz w formacie Word (.docx) – 7 edycja ECO-MIASTO Zrównoważona mobilność