Formularz Efektywność energetyczna budynków 2018

Konkurs ECO-MIASTO 2018

Kategoria „Efektywność energetyczna budynków”

W kategorii efektywność energetyczna budynków kluczowe dla oceny będą działania prowadzone na rzecz termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa niskoenergetycznego, a także inwestycje samorządów w zmniejszanie strat energii w budynkach.


Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go do 12 września 2018 roku do godziny 12:00.
Poniżej znajdą Państwo formularz w wersji online. Mogą go Państwo wypełnić, a następnie – po kliknięciu przycisku „Wyślij” – kwestionariusz zostanie automatycznie wysłany na adres mailowy organizatora.

Mogą Państwo także pobrać dostępny poniżej formularz w formacie word, wypełnić go i przesłać go pocztą elektroniczną na adres: ecomiasto@gmail.com.

Polecamy wysyłkę bezpośrednio na adres mailowy zwłaszcza w przypadku, gdy chcieliby Państwo załączyć dodatkowe pliki.


Pobierz formularz w formacie word: ECO-MIASTO 2018 – Efektywność energetyczna budynków

Formularz online:


  ECO-MIASTO 2018
  Formularz konkursowy

  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

  Uwaga! Kwestionariusz powinien być wypełniony jednorazowo.
  Nie ma możliwości wypełnienia go etapowo. Opuszczenie strony bez
  wcześniejszego wysłania wypełnionego formularza skutkuje utratą
  wszystkich wpisanych wcześniej danych.
  Jeżeli potrzebują Państwo więcej czasu, polecamy ściągnięcie formularza na komputer w formacie word.

  MIASTO/GMINA/ZWIĄZEK GMINNY (pole obowiązkowe):

  Informacje ogólne

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz (pole obowiązkowe)

  Adres email (pole obowiązkowe)

  Stanowisko

  Dane kontaktowe (pole obowiązkowe)

  Czy osoba jest upoważniona do udzielania odpowiedzi na pytania mediów dotyczące udziału miasta w konkursie ECO-MIASTO:
  TAKNIE

  Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami:

  Informacje o mieście

  Liczba mieszkańców

  Powierzchnia

  Całkowity budżet miasta

  Budżet przeznaczony na efektywność energetyczną

  Liczba budynków publicznych

  Liczba prywatnych


  Informacje ogólne dotyczące efektywności energetycznej

  P1. Które z wymienionych środków Państwa samorząd już stosuje, a które zamierza wprowadzić?

  - Wykonanie audytu energetycznego dla budynków publicznych
  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  - Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla budynków prywatnych
  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  - Promocja budownictwa niskoenergetycznego na terenie gminy/miasta
  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  - Ulgi w podatkach dla inwestorów budujących obiekty niskoenergetyczne
  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  - Monitoring zużycia energii
  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  - Kontrola kosztów zużycia mediów
  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  - Dokonanie usprawnień w budynkach publicznych w zakresie efektywności energetycznej
  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  - Inne (prosimy o sprecyzowanie)

  StosujemyZamierzamy stosowaćNie zamierzamy stosowaćBrak informacji

  P2. Prosimy o podanie 2 zrealizowanych środków: jednego dla budynków publicznych i jednego dla budynków prywatnych.

  P3. Prosimy o podanie 2 planowanych realizacji: jednej dla budynków publicznych i jednej dla budynków prywatnych.

  P4. Czy na terenie Państwa miasta lub związku gmin znajdują się budynki o niemal zerowym zużyciu energii?
  TAKNIE

  Efektywność energetyczna budynków publicznych

  P5. Iloma budynkami Państwa samorząd zarządza?

  P6. Jakie środki Państwo już stosują, aby obniżyć koszty ogrzewania? (niektóre odpowiedzi mogą się powtórzyć z poprzednimi)
  Wykonanie audytu energetycznego celem identyfikacji najbardziej energochłonnych budynkówGłęboka modernizacja energetycznaInstalacja urządzeń do produkcji własnej energii (kolektory słoneczne, kotłownia na biopaliwo...)Uwrażliwianie użytkowników budynków na kwestie oszczędności energiiInne działania – prosimy o sprecyzowanieNasz samorząd nie stosował do tej pory żadnego środku, aby obniżyć koszty ogrzewania

  P7. Prosimy o podanie kilku konkretnych przykładów.

  P8. Jaki budżet (bezwzględnie) Państwa samorząd przeznacza na te działania?
  PLN

  P9. Czy przez ostatnie 5 lat wydatki Państwa samorządu na energię obniżyły się w znaczący sposób (ponad 5%) poprzez działania dot. poprawy efektywności?
  TAKNIE

  P10. Czy przez najbliższe 2 lata Państwa samorząd planuje budować lub modernizować następujące obiekty?
  Budynki szkolne, sportowe lub kulturalneBudynki usługowo-handloweBudynki przedsiębiorcze (inkubatory, business parki itp.)Budynki opieki zdrowotnejBudynki administracyjneInne - prosimy o sprecyzowanieNasz samorząd nie planuje budować nowych obiektów przez najbliższe dwa lata

  P11. Jeśli Państwo mają plany budowy lub modernizacji na następne dwa lata, czy te plany zawierają poprawę efektywności energetycznej?
  Tak, znaczący wymiarMały wymiarNie, wcale nie zawierają takiego wymiaru

  P12. Na ile oceniają Państwo wydatki na najbliższe dwa lata, przeznaczone na budowę lub modernizację budynków?
  PLN
  Jaka część tych środków będzie służyła poprawie efektywności energetycznej?
  PLN
  %

  P13. Wykorzystanie energii produkowanej z OZE w budynkach należących do gminy:
  Liczba instalacji wytwarzających energię produkowaną ze źródeł odnawialnych:

  Liczba obiektów wykorzystujących alternatywne źródła energii:

  Budynki będące własnością prywatną

  P14. Czy Państwa samorząd prowadzi działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej na rzecz prywatnych właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, w jakiej formie? Jeśli nie, to czy zamierza to robić w ciągu najbliższych dwóch lat?

  - Bezpośrednie wsparcia finansowe na remont (pożyczki itp.)
  ProwadzimyZamierzamy

  - Bezpośrednie wsparcia finansowe na ekspertyzy i doradztwo (pożyczki itp.)
  ProwadzimyZamierzamy

  - Wsparcie rzeczowe (diagnozy, doradztwo)
  ProwadzimyZamierzamy

  - Ogólne kampanie informacyjne
  ProwadzimyZamierzamy

  - Nie prowadzimy działań dotyczących poprawy efektywności energetycznej na rzecz prywatnych właścicieli nieruchomości
  Nie prowadzimy, ale zamierzamyNie prowadzimy i nie zamierzamy prowadzić

  - Inne – prosimy o sprecyzowanie:

  P15. Jaki budżet Państwa samorząd przewiduje na te działania przez najbliższe dwa lata?
  PLN

  P16. Czy Państwo słyszeliście o dużych projektach (o budżecie ponad 10 milionów zł.) budowy lub modernizacji przez najbliższe dwa lata budynków będących własnością prywatną?
  TAKNIE

  P17. Jeśli tak, czy te plany zawierają poprawę efektywności energetycznej?
  TAKNIE

  P18. Wykorzystanie energii produkowanej z OZE w budynkach prywatnych:

  Liczba instalacji wytwarzających energię produkowaną ze źródeł odnawialnych:

  Liczba obiektów wykorzystujących alternatywne źródła energii:

  Rozwój branży

  P19. Czy przez ostatnie pięć lat Państwa samorząd prowadził działania mające na celu rozwój lokalnych firm z branży efektywności energetycznej i nowych technologii? Jeśli tak, z jakiego typu? Czy zamierzają Państwo kontynuować/rozpocząć takie działania w najbliższych dwóch latach?

  - Stworzenie parków technologicznych i warunków przyjaznych dla przyjęcia takich firm
  ProwadziliśmyZamierzamy

  - Organizacja szkoleń
  ProwadziliśmyZamierzamy

  - Wspieranie start-upów
  ProwadziliśmyZamierzamy

  - Przetargi otwarte tylko dla firm z kompetencjami w dziedzinie budownictwa niskoenergetycznego
  ProwadziliśmyZamierzamy

  Nasz samorząd nie prowadził przez ostatnie 5 lat działań mających na celu rozwój lokalnych firm z branży budownictwa niskoenergetycznegoNasz samorząd nie zamierza prowadzić przez najbliższe 2 lata działań mających na celu rozwój lokalnych firm z branży budownictwa niskoenergetycznegoInne – prosimy o sprecyzowanie

  a. Jeśli Państwa samorząd prowadził takie działania, czy współpracował z partnerami? Z jakimi?
  Inne samorządyIzby gospodarcze branżoweNasz samorząd sam prowadził te działaniaInne - prosimy o sprecyzowanie

  b. Jaki budżet Państwa samorząd przeznaczył na te działania? PLN

  P20. Na ile osób oceniają Państwo liczbę pracowników zajmujących się tą dziedziną w Państwa samorządzie?

  P21. Czy wykorzystują Państwo wsparcie partnerów na polepszenie wiedzy technicznej tego sektora? Jakich?
  Inne samorządyOrganizacje pozarządoweFirmy energetyczneFirmy budowlaneInneNie wykorzystamy wsparcia partnerów

  Dofinansowanie

  P22. Czy Państwa samorząd korzystał już z programów finansowania działań w zakresie efektywności energetycznej w budynkach? Jeśli nie, czy zamierzają Państwo z nich skorzystać?
  - Fundusze unijne i norweskie
  KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

  - Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW/ WFOŚiGW)
  KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

  - Pożyczki bankowe
  KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

  - Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP)
  KorzystaliśmyZamierzamy skorzystaćNie zamierzamy

  Nasz samorząd nie wykorzystał żadnego programu dofinansowaniaNasz samorząd nie zamierza korzystać z żadnych programów dofinansowaniaInne - prosimy o sprecyzowanie

  P23. Czy mieli Państwo trudności, aby zdobyć środki z tych programów? Jeśli tak, jakie?
  Brak informacjiZłożoność proceduryDługość terminów określonych w procedurzeInne

  P24. Czy Państwa samorząd ma zespół, który zajmuje się wnioskami dofinansowania? Jeśli tak, ile osób w nim pracuje? Proszę podać dane osoby kontaktowej.

  P25. Czy Państwa gmina prowadzi działania na rzecz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym miasta? Jeśli tak, jakie?

  Projekty

  P26. Prosimy o opisanie projektu wdrożonego w Państwa samorządzie w zakresie efektywności energetycznej budynków, który najbardziej Państwa usatysfakcjonował.
  Podsumowanie do 2 000 – odpowiedź na to pytanie może być również wysłana niezależnie od wypełniania formularza w celu opublikowania tekstu na stronie www.eco-miasto.pl jako przykładu dobrej praktyki.

  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub innej

  P27. Prosimy o opisanie najważniejszego planu z zakresu efektywności energetycznej budynków, jaki powinien zostać wdrożony w ciągu najbliższych dwóch lat w Państwa samorządzie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technologii.
  Podsumowanie do 2 000 znaków.

  + Mogą Państwo załączyć prezentację projektu w wersji PDF, PowerPoint lub innej)

  Komunikacja

  P28. W jakim stopniu Państwa samorząd przywiązuje wagę do kwestii propagowania dobrych praktyk wśród mieszkańców Państwa gminy bądź związku gmin? Czy w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowaliście Państwo jakieś projekty w tej dziedzinie bądź czy planujecie je zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat? Prosimy o przykład.

  P29. Jeśli Państwa samorząd prowadzi działania komunikacyjne dotyczące efektywności energetycznej budynków, to przez jakie kanały?

  System informacji miejskiejPlakaty i reklamy (także w prasie, w radiu bądź w telewizji)Strona internetowa miastaPrezentacje dla poszczególnych odbiorców (szkoły, branża, urzędnicy...)Nasz samorząd nie prowadzi działań komunikacyjnych dotyczących efektywności energetycznej w budynkachInne - prosimy o sprecyzowanie

  P30. Ogólnie, czy uważają Państwo, że efektywność energetyczna i budownictwo niskoenergetyczne są dla mieszkańców Państwa samorządu tematem:
  Bardzo istotnymWażnymMało ważnymNieważnymBrak świadomości kosztów ponoszonych na energię i możliwości ich obniżenia

  P31. W jaki sposób samorząd promuje najważniejsze dokonania lub przykłady dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej lub ochrony środowiska?  By wysłać formularz, muszą Państwo uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe, a także zaakceptować następujące zdanie: