III dzień Konferencji Eco-Miasto 2020. Energia Zmian. Głównym tematem partycypacja społeczeństwa i edukacja

Międzynarodowa Konferencja Eco-Miasto 2020. Energia zmian – Dzień III – 23 września – LUDZIE

Trzeci dzień Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020. Energia Zmian odbędą się trzy panele dyskusyjne, prowadzone w formule on-line za pomocą aplikacji Zoom.

Jakie tematy zostaną poruszone?

Podczas pierwszego spotkania zaprezentujemy przykłady projektów zrealizowanych przez aktywnych mieszkańców. Nasi eksperci przeanalizują ich przebieg, mocne strony oraz wynikające z nich zagrożenia. Następnie przejdziemy do rozważań nad podstawą budowania obywatelskich, ekologicznych postaw. Zastanowimy się nad kampaniami świadomościowymi i promocyjnymi – czy osiągają dobre rezultaty, czy przekładają się na aktywność mieszkańców, czym różnią się projektowane dla dorosłych, od tych dedykowanych dzieciom. Podejmiemy również temat nowoczesnych technologii i jak najskuteczniejszego ich wykorzystania w działaniach eko-edukacji.
Dzień zakończymy webinarium na temat odpowiedzialnego użycia danych publicznych, które z pomocą nowoczesnych metod komunikacji może być realnym rozwiązaniem problemów społecznych w mieście.


Plan dnia:

12.30 – Współpraca z mieszkańcami

13.45 – Edukacja – fundament pod budowę Eco-Miast

15.00 – Dane, technologie, inteligentne miasta

Może Ci się również spodoba