Innowacyjne badania emisji spalin w Krakowie. Kto najbardziej zanieczyszcza powietrze?

Kraków jako pierwszy w Europie Centralnej wykonał badania emisji spalin metodą teledetekcji, stosowaną wcześniej przez Londyn i Paryż. Wyniki krakowskich badań są jednoznaczne: to autobusy prywatne najbardziej zanieczyszczają powietrze.

Teledetekcja (ang. remote sensing) to badania wykonywane z pewnej odległości z wykorzystaniem odpowiednich czujników. W przypadku badań spalin samochodowych w Krakowie urządzenie pomiarowe analizowało ich skład pod względem zawartości takich substancji szkodliwych, jak tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory czy cząsteczki stałe zawieszone w powietrzu (PM). – Jest to metoda umożliwiająca masowe badanie emisji spalin bez konieczności zatrzymywania samochodów – podkreśla dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek.

Badania zrealizowano w czerwcu 2019 r., gdy podczas 16 dni prowadzenia analizy sensor dokonał ponad 103 tys. ważnych pomiarów. Eksperyment był prowadzony w dwóch miejscach: Al. Trzech Wieszczów i ul. Księcia Józefa. Wszystkie informacje dotyczące tego przedsięwzięcia można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Krakowa(1).

Dwie strony komunikacji zbiorowej

Jeśli chodzi o pojazdy z silnikami diesla, największe emisje powstawały w tych samochodach, które spełniają normy niższe niż EURO6, zaś w silnikach benzynowych niższe niż EURO4. Co ciekawe, samochody osobowe diesla przyczyniają się aż trzykrotnie bardziej, do emisji tlenków azotu do atmosfery w porównaniu z benzynowymi. Jednakże największe przekroczenia norm dla jakichkolwiek gazów występowały w przypadku autobusów prywatnych, za to miejskie pojazdy komunikacji publicznej mogą się pochwalić najmniejszą emisją szkodliwych substancji. Z dokładnymi wynikami można zapoznać się tutaj.

I co dalej?

Władze Krakowa doskonale zdają sobie sprawę ze skali problemu zanieczyszczenia powietrza w regionie. – Niewątpliwie transport spoza Krakowa jest obecnie głównym nosicielem zanieczyszczeń komunikacyjnych w naszym mieście. Będziemy współpracować z samorządem wojewódzkim i organami władz państwowych, by zmienić prawo w tym zakresie – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Władze miasta wraz z Krakowskim Alarmem Smogowym planują apel do rządu, aby opracować program, w którym zostaną uregulowane normy emisji dla prywatnych przewoźników autobusowych.

Na portalu Miasta Krakowa czytamy, że pomiary emisji spalin w formie zdalnej mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Pieniądze pochodzące z mandatów wystawionych kierowcom jeżdżącym pojazdami niespełniającymi norm mogą stanowić część budżetu na programy wspierające działania na rzecz czystszego powietrza.

Źródło: Teraz Środowisko

Może Ci się również spodoba