Jak szkodzi nam zanieczyszczenie powietrza?

Smog jest bardziej niebezpieczny niż palenie papierosów, nadużywanie alkoholu oraz narkotyków, wypadki drogowe, HIV/AIDS czy konflikty zbrojne. Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do wad rozwojowych u dzieci, negatywnie wpływa na zdrowie, a nawet zdolności poznawcze ludzi oraz przyczynia się do wzrostu śmiertelności. Z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej aż 36 znajduje się na terenie Polski*.

Wiele polskich miast dąży do poprawy jakości powietrza. O dobrych praktykach samorządów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie ECO-MIASTO porozmawiają uczestnicy dyskusji panelowej organizowanej 5 grudnia w Pawilonie Francuskim przy okazji COP24 w Katowicach.

Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą Saint-Gobain, Ceetrus Polska, Dalkią i TIRU, a także WSPÓLNIE – Fundacją LafargeHolcim.

Wyższa śmiertelność

W styczniu 2017 r. zanieczyszczenie powietrza w Polsce osiągnęło rekordowy poziom. Miało to bardzo negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców – liczba zgonów w tym okresie wzrosła aż o 23,5% w stosunku do stycznia poprzedniego roku**. Analiza NFZ wskazała, że wśród czynników, które przyczyniły się do wzrostu liczby zgonów, było wysokie stężenie pyłów PM10 w powietrzu. Szacuje się, że co roku z powodu smogu przedwcześnie umiera ok. 44 tys. Polaków.

Smog skraca życie

Na skutki oddziaływania smogu szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze czy kobiety w ciąży. Jednocześnie jednak zanieczyszczenie powietrza wpływa na oczekiwaną średnią długość życia każdej osoby.

Dane z opracowanego przez amerykańskich badaczy Air Quality Life Index pozwalają oszacować, że przeciętnie ludzie na świecie tracą blisko dwa lata życia w stosunku do sytuacji, w której poziom zanieczyszczeń pozostawałby na poziomie uznanym przez Światową Organizację Zdrowia za bezpieczny***. To oznacza, że zanieczyszczenie powietrza jest  statystycznie bardziej szkodliwe niż np. palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Dzieje się tak dlatego, że problem zanieczyszczenia powietrza ma wpływ na życie większej liczby osób niż jakikolwiek inny czynnik, ponieważ nie da się zrezygnować z oddychania tak jak można rzucić palenie czy odstawić inne używki.

Cierpią najmłodsi

Przeprowadzone w Londynie badania wykazały, że zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na rozwój płuc u dzieci****. U przebadanej grupy stwierdzono pojemność płuc zmniejszoną średnio o 5%. Przyczyną był zbyt wysoki poziom dwutlenku azotu w powietrzu. W przyszłości takie zahamowanie rozwoju płuc może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Smog szkodzi jeszcze przed narodzinami

Smog szkodzi nawet najmłodszym – dowiedziono, że cząsteczki sadzy mogą przedostawać się z płuc przyszłej matki do łożyska*****. Inne badania wskazywały na związek między narażeniem ciężarnych kobiet na zanieczyszczenie powietrza a śmiertelnością noworodków, przedwczesnymi porodami oraz niską masą urodzeniową dzieci. Oznacza to, że smog wpływa na życie ludzi jeszcze przed narodzeniem.

Pogorszenie zdolności poznawczych

Choroby układu oddechowego i układu krążenia to znane konsekwencje smogu. Okazuje się jednak, że wpływa on również na nasze zdolności poznawcze. Badania przeprowadzone w Chinach dowiodły, że osoby, które na co dzień są narażone na zanieczyszczenia powietrza, osiągają gorsze wyniki w testach umiejętności werbalnych******. Efekt ten jest szczególnie widoczny u mężczyzn i osób o niższym wykształceniu.

Dyskusja panelowa podczas COP24

Jednym z wydarzeń towarzyszących konferencji COP24 będzie dyskusja panelowa dotycząca dobrych praktyk firm i samorządów sprzyjających poprawie jakości powietrza w Polsce. Wezmą w niej udział francuscy i polscy eksperci w dziedzinie walki ze zmianami klimatu. Wydarzenie będzie okazją do promocji sprawdzonych rozwiązań partnerów projektu ECO-MIASTO oraz samorządów nagrodzonych w tym konkursie. Dyskusja odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w godzinach 16.00-18.00 w Pawilonie Francuskim.

* WHO
** Raport dotyczący liczby zgonów w Polsce w roku 2017, NFZ
*** Pollution Facts, Air Quality Life Index
**** Impact of London’s low emission zone on air quality and children’s respiratory health: a
sequential annual cross-sectional study
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30202-0/fulltext#%20

Może Ci się również spodoba