Jakie miasta dołączą do listy zwycięzców konkursu Eco-Miasto? Dowiemy się już wkrótce

O tytuł Eco-Miasta siódmej edycji konkursu powalczy aż 59 miast. Przesłano łącznie 90 formularzy zgłoszeniowych, najwięcej, bo aż 62 formularze nadesłały samorządy liczące do 20-40 tys. mieszkańców.

Zakończył się już czas przyjmowania zgłoszeń do 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Swoimi osiągnięciami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju pochwaliło się aż 59 miast z 14 województw. Miasta te łącznie wypełniły 90 formularzy zgłoszeniowych. Najwięcej zgłoszeń przesłano z województwa śląskiego, w konkursie weźmie udział aż 9 miast z tego regionu. Liczne zgłoszenia napłynęły również z województwa dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego (po 7 miast).

Rosnące zainteresowanie konkursem

Spośród 90 przesłanych formularzy aż ponad 60 proc. przesłały samorządy liczące do 20-40 tys. mieszkańców. Najwięcej, bo aż 21 z nich swoje zgłoszenie przesłało w kategorii Efektywność energetyczna. Wśród zgłaszanych projektów górują: termomodernizacja budynków komunalnych, wymiana oświetlenia ulicznego czy instalacja odnawialnych źródeł energii.


Tak duża liczba zgłoszeń oznacza, że zwiększanie efektywności energetycznej to kierunek, który obiera coraz większa liczba polskich miast. Cieszy nas także rosnące zainteresowanie ze strony mniejszych samorządów. To pokazuje, że realizacja projektów środowiskowych już nie jest domeną jedynie dużych ośrodków miejskich – pozytywne działania zataczają coraz szersze kręgi. To pokazuje również rosnącą świadomość obywateli na temat zmian klimatycznych i transformacji energetycznej. Dziękujemy wszystkim samorządom, które postanowiły podzielić się z innymi swoją wiedzą i praktykami.


– mówi Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce

Międzynarodowa Konferencja Eco-Miasto 2020. Energia zmian

Laureatów tegorocznej edycji konkursu poznamy podczas Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020. Energia Zmian, na którą zaproszeni są przedstawiciele wszystkich miast biorących udział w konkursie. Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne tutaj. Konferencja będzie międzynarodowym spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji zostaną wręczone nagrody dla laureatów konkursu. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną dwie nagrody – jedna dla ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. Zwycięskie miasta będą mogły przez rok, we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych, posługiwać się oficjalnym tytułem i logotypem zwycięzcy 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Dzięki zaangażowaniu partnerów strategicznych wszyscy kandydaci mają także szansę na otrzymanie nagród specjalnych.

Organizatorem projektu jest Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, we współpracy z dziennikiem branżowym Teraz Środowisko. Partnerami strategicznymi 7. edycji konkursu Eco-Miasto są Renault PolskaBank BNP ParibasFundacja VEOLIA Polska oraz Ceetrus Polska.

Może Ci się również spodoba