Jakim problemom środowiskowym czoła stawiają samorządowcy?

Miasta odgrywają decydującą rolę w walce z kryzysem klimatycznym, nie tylko przez intensywność oddziaływania na środowisko, ale i szerokie możliwości działania. Coraz więcej polskich samorządów zdaje sobie z tego sprawę, adresuje wyzwania i wdraża nowoczesne, zielone rozwiązania. To kluczowy wniosek z publikacji “Eco-Miasto 2020. Energia Zmian”, przeglądu najnowszych trendów w miejskiej ekologii w Polsce.

Publikacja gromadzi dotychczasowe doświadczenia podmiotów, zaangażowanych w promowanie wizji miast, kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju. Pokazuje również jej praktyczną realizację w polskich miastach. Wśród poruszonych w niej tematów nie zabrakło kwestii, związanych ze zrównoważoną mobilnością, efektywnością energetyczną, gospodarką wodną i odpadową czy troską o obszary zielone. Ważną rolę odgrywa w niej również głos samorządowców, odpowiedzialnych za praktyczną realizację polityki miejskiej w Polsce.

Publikacja została przygotowana przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Mapa dobrych praktyk

Wraz z premierą publikacji wystartował Geoportal Eco-Miasto. Pod adresem www.mapa.eco-miasto.pl/mapa znajduje się interaktywna mapa najlepszych rozwiązań ekologicznych, które już funkcjonują w polskich miastach. Geoportal wskazuje 417 projektów ze 139 miast. Jego celem jest pokazanie dobrych dla środowiska rozwiązań oraz inspirowanie innych miast do odważnych działań ekologicznych. – Baza pokazuje, jak różnorodnie samorządy podchodzą do realizowania polityki zrównoważonego rozwoju. Siedem lat trwania projektu Eco-Miasto zaowocowało zbiorem przykładów z różnorodnymi mechanizmami finansowania i sposobem angażowania mieszkańców. Choć lokalne uwarunkowania różnią się od siebie, wymiana myśli i doświadczeń zawsze oddziałuje twórczo i jest kluczowym elementem projektu Eco-Miasto – opisuje Marta Wierzbowska-Kujda, redaktor naczelna internetowego dziennika “Teraz Środowisko”, współorganizatora projektu.

Geoportal jest narzędziem analitycznym, dzięki któremu można obserwować aktywność miast czy regionów na przestrzeni lat oraz wyszukiwać zagrożone rejony, które nie realizują zielonej polityki. Ma praktyczny wymiar dla wszystkich samorządowców, którzy stawiają na ekologię w polityce lokalnej –portal przystępnie obrazuje, jakie rozwiązania już się sprawdziły. Okazuje się, że wśród miejskich laureatów wiodą prym Lublin, Kraków i Zabrze.

Może Ci się również spodoba