Kiedy poznamy zwycięzców 7. edycji konkursu ECO-MIASTO?

Ceremonia wręczenia nagród dla samorządów wyróżnionych w 7. edycji konkursu będzie miała miejsce podczas Międzynarodowej Konferencji ECO-MIASTO 2020. „ENERGIA ZMIAN”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Tradycją projektu ECO-MIASTO jest międzynarodowa konferencja wieńcząca konkurs, podczas której wręczane są laury dla samorządów wyróżnionych w kategoriach konkursowych, a także nagrody specjalne od Partnerów Strategicznych konkursu. Nie inaczej będzie podczas trwającej obecnie 7. edycji projektu. Konferencja ECO-MIASTO 2020. ENERGIA ZMIAN będzie międzynarodowym, dwudniowym spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych. Umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocję zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych, a także przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Dlaczego „energia zmian”?

Konferencję rozpocznie przemówienie Anne Girault, przez lata dowodzącą Paryską Agencją Klimatyczną, oraz debata, której hasłem przewodnim będzie „energia zmian” – rozumiana nie tylko jako działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej lub wytwarzania większej ilości energii ze źródeł odnawialnych, ale także sposobu zarządzania w innych obszarach.

Różnorodne sesje tematyczne

Podczas sesji tematycznych uczestnicy wydarzenia będą mogli zgłębić wiedzę związaną z poszczególnymi sferami funkcjonowania miast i ich mieszkańców. W programie konferencji poruszone zostaną m.in. tematy związane z:

  • Jakością powietrza
  • Gospodarką o obiegu zamkniętym
  • Mobilnością zrównoważoną
  • Błękitno-zieloną infrastrukturą miejską
  • Lokalnymi strategiami energetycznymi

Podczas wydarzenia odbędą się także specjalistyczne warsztaty poświęcone finansowaniu przyjaznych dla środowiska inwestycji w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Jacy paneliści wezmą udział w poszczególnych sesjach? Jakie nurtujące problemy zostaną poruszone? Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji!

Może Ci się również spodoba