Kompleksowa modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej

Obecnie w Lublinie stopień kanalizacji miasta wynosi około 98%, a przyłączenia do sieci wodociągowej – około 99%. War – tości te udało się uzyskać dzięki realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.

W ramach projektu wybudowano i zmodernizowano łącznie 151,68 km sieci wodno-kanalizacyjnej, na ponad 220 ulicach. Modernizacja objęła również Stację Wodociągową „Zemborzycka”, zapewniają – cą 40% dostaw wody dla miasta, a także obiekty miejskiej oczyszczalni ścieków.

Zwiększono tym samym wydolność urządzeń technicznych i wprowadzono wielofunkcyjny system w stacji wodociągowej, umożliwiający sterowanie całością procesu produkcji wody. Wśród dostępnych funkcji jest m.in.: programowanie pracy obiektów, dokumentowanie i raportowanie stanu obiektów, analiza stanów historycznych, a także ręczne sterowanie przebiegiem procesów. Inwestycja pozwoliła na przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ponad 7,4 tys. osób. Na realizację wspomnianych działań miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w wysokości ponad 147 mln zł.

Więcej przykładów dobrych praktyk miejskich dostępnych jest w najnowszej publikacji pt. „Eco-Miasto 2020. Energia zmian”.

Publikacja powstała przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, Centrum UNEP/Grid-Warszawa, Teraz Środowisko, Szkołą Liderów, BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus Polska, Fundacją Veolia Polska, Renault.

Może Ci się również spodoba