Konferencja 2018

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO zorganizowana była jako międzynarodowe, dwudniowe spotkanie ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, przedstawicieli miast z Polski i zagranicy, przedstawicieli biznesu oraz organizacji pozarządowych i otoczenia biznesu.

W ub. roku wydarzenie odbyło się w dniach 27-28 września 2018 r. w Centrum
Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Organizatorzy konferencji: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRIDWarszawa
oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Konferencja dofinansowana została ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CELE KONFERENCJI

Większość ludzi żyje w miastach. Miasta, których rozwój powoduje rosnącą presję na środowisko, są zarazem centrami innowacji. Potencjał innowacyjny ośrodków miejskich, będąc impulsem dla rozwoju gospodarczego, tworzy szansę realizacji potrzeb mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i możliwości środowiska.

Jak rozwijać miasta, nie zwiększając jednocześnie presji na środowisko? Jakie innowacje wprowadzać? Jak podnosić jakość życia mieszkańców w kontekście życia w zdrowym i przyjaznym środowisku? To kluczowe pytania, na które w czasie wykładów, dyskusji i warsztatów odpowiadali eksperci. Konferencja pozwoliła polskim samorządom przyjrzeć się wyzwaniom, przedyskutować je, poznać najnowsze rozwiązania technologiczne oraz nawiązać kontakty z innymi miastami inwestującymi w rozwój zrównoważony.

Konferencja miała na celu promowanie działań, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podczas wydarzenia  przedstawiciele samorządów mieli okazję poznać doświadczenia władz innych ośrodków w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, przyswoić wiedzę na ten temat przekazywaną przez ekspertów oraz przedstawić własne, sprawdzone rozwiązania. W programie przewidziano dyskusje o zagadnieniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, odpowiednim gospodarowaniem zasobami miasta, mobilnością zrównoważoną czy zielenią w mieście.

Konferencja umożliwiła spotkanie przedstawicieli międzynarodowych organizacji oraz polskich i europejskich miast, a także ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii.

Miejska Agenda UE

Dzięki ustanowieniu Miejskiej Agendy UE w 2016 r. europejskie miasta zyskały możliwość, by w ramach tworzonych partnerstw w większym stopniu wpływać na unijną politykę w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą rozwoju miast. Wśród priorytetowych tematów agendy znalazły się m.in. jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatu, przemiany energetyczne, zrównoważone użytkowanie gruntów czy mobilność miejska. Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO stworzyła przestrzeń dla dyskusji nad tymi zagadnieniami.

Formuła wydarzenia

Podczas konferencji miały miejsce wystąpienia i prezentacje ekspertów, był również czas na
pytania i komentarze uczestników. Przedstawiciele samorządów mieli także okazję do
wymiany dobrych praktyk w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. Po każdej ze
szczegółowych sesji tematycznych następował czas na dyskusję.

Rozstrzygnięcie konkursu ECO-MIASTO

Ważnym elementem konferencji było także uroczyste podsumowanie projektu ECO-MIASTO. Miasta najlepiej realizujące politykę zrównoważonego rozwoju otrzymały nagrody. Rozstrzygnięty został także konkurs dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni” promujący ideę tworzenia przyjaznych mieszkańcom miejsc wśród najmłodszych.  

Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji.