Program Konferencji 2018

27 września 2018

10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji

10:20 – 12:00 Sesja otwierająca “Jakość środowiska stymulatorem rozwoju miasta”   

12:00 – 13.00 Lunch

13:00 – 14:30 Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom konkursu Eco-Miasto

14:30 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 17:30 SESJA TEMATYCZNA A: BUDOWANIE SZKIELETU MIASTA – INFRASTRUKTURA

A1: Mobilność w mieście

A2: Budynek, naturalnie! Rola efektywności energetycznej i OZE

A3: Zielona i błękitna infrastruktura

17:30 – 18:00 Networking

 

28 września 2018

SESJA TEMATYCZNA B: MIASTO BEZ ODPADÓW

9:00 – 11:30 B1: Zrównoważone miasto jako kopalnia surowców

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:30 B2: Strategia gmin w obliczu rozszerzonej odpowiedzialności producentów

SESJA TEMATYCZNA C: NARZĘDZIA ROZWOJU MIAST. JAK UCZYNIĆ MIASTO LEPSZYM MIEJSCEM DO ŻYCIA?

9:00 – 11:30 C1: Uwolnij potencjał, sięgnij po dane!

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:30 C2: Miasto oczami mieszkańca

SESJA TEMATYCZNA D: WSPÓŁPRACA I FINANSOWANIE

9.00 – 11:30 D1: Symbioza w mieście i regionie – współpraca klastrowa

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 14:30 D2: Nowe modele finansowania rozwoju miast

14:30 – 15:00 Zakończenie konferencji

15:00 – 16:00 Lunch

Szczegółowy program, opisy wszystkich sesji oraz lista prelegentów znajdują się na stronie konferencji.