Cele konferencji

Większość ludzi żyje w miastach. Miasta, których rozwój powoduje rosnącą presję na środowisko, są zarazem centrami innowacji. Potencjał innowacyjny ośrodków miejskich, będąc impulsem dla rozwoju gospodarczego, tworzy szansę realizacji potrzeb mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i możliwości środowiska.

Jak rozwijać miasta, nie zwiększając jednocześnie presji na środowisko? Jakie innowacje wprowadzać? Jak podnosić jakość życia mieszkańców w kontekście życia w zdrowym i przyjaznym środowisku? To kluczowe pytania, na które w czasie wykładów, dyskusji i warsztatów będą odpowiadać eksperci. Konferencja pozwoli polskim samorządom przyjrzeć się wyzwaniom, przedyskutować je, poznać najnowsze rozwiązania technologiczne oraz nawiązać kontakty z innymi miastami inwestującymi w rozwój zrównoważony.

Konferencja ma na celu promowanie działań, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podczas wydarzenia  przedstawiciele samorządów będą mieli okazję, by poznać doświadczenia władz innych ośrodków w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, przyswoić wiedzę na ten temat przekazywaną przez ekspertów oraz przedstawić własne, sprawdzone rozwiązania. W programie przewidziano dyskusje o zagadnieniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, odpowiednim gospodarowaniem zasobami miasta, mobilnością zrównoważoną czy zielenią w mieście.

Konferencja umożliwi spotkanie przedstawicieli międzynarodowych organizacji oraz polskich i europejskich miast, a także ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii.

Miejska Agenda UE

Dzięki ustanowieniu Miejskiej Agendy UE w 2016 r. europejskie miasta zyskały możliwość, by w ramach tworzonych partnerstw w większym stopniu wpływać na unijną politykę w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą rozwoju miast. Wśród priorytetowych tematów agendy znalazły się m.in. jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatu, przemiany energetyczne, zrównoważone użytkowanie gruntów czy mobilność miejska. Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO stwarza przestrzeń dla dyskusji nad tymi zagadnieniami.

Wystąpienia, warsztaty, wystawy

Formuła wydarzenia jest bardzo różnorodna. Obok konferencyjnych wystąpień i wymiany poglądów odbędą się także spotkania o charakterze warsztatowym realizowane w mniejszych grupach, a koncentrujące się na analizie najlepszych praktyk konkretnych miast. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa.

Rozstrzygnięcie konkursu ECO-MIASTO

Ważnym elementem konferencji będzie także uroczyste podsumowanie projektu ECO-MIASTO. Miasta najlepiej realizujące politykę zrównoważonego rozwoju otrzymają nagrody. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni” promujący ideę tworzenia przyjaznych mieszkańcom miejsc wśród najmłodszych.  

Więcej informacji na stronie internetowej Konferencji.