Relacja z konferencji 2017

Konferencja Innowacyjne ECO-MIASTO, 8-9 listopada 2017, Warszawa

> Zobacz galerię zdjęć

DZIEŃ PIERWSZY

Inauguracja, wprowadzający panel dyskusyjny i wręczenie nagród w konkursie
ECO-MIASTO to główne punkty pierwszego dnia konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO. Wydarzenie zgromadziło ponad 450 osób.

Uczestnicy dyskutowali także m.in. o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, jakości powietrza czy zagospodarowaniu wody opadowej.

Podczas otwarcia konferencji przemawiali przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska. Ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy zwrócił uwagę na znaczenie wymiany wiedzy i doświadczeń między miastami realizowanej poprzez projekty takie jak konkurs ECO-MIASTO. Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek mówił o planach, które pozwolą Polsce zająć pozycję lidera w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zbigniew Kamieński podkreślił znaczenie wielokierunkowości działań miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy, położył nacisk na znaczenie zaangażowania mieszkańców w przedsięwzięcia realizowane przez samorządy. W program konferencji wprowadziła uczestników Maria Andrzejewska, dyrektor UNEP/GRID-Warszawa.

Jan Dusik, reprezentujący Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska przypomniał cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

W czasie sesji otwierającej paneliści dyskutowali m.in. o wadze naśladowania dobrych praktyk, uczeniu się na błędach, a także znaczeniu gromadzenia danych i udostępniania ich.

Finał piątej edycji konkursu ECO-MIASTO

W konkursie ECO-MIASTO przyznano 12 nagród oraz 16 wyróżnień. Gdynia została laureatem aż w trzech kategoriach. Jury doceniło działania miasta na rzecz mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej budynków i gospodarki odpadami. W konkursie wzięła udział rekordowa liczba ośrodków miejskich – 63 miasta przesłały 93 formularze zgłoszeniowe.

W kategorii gospodarka wodna laureatami zostały Częstochowa oraz Leszno, za efektywność energetyczną budynków nagrodzono Gdynię i Karlino, a najlepsze w kategorii systemy energetyczne okazały się Katowice i Ostrów Wielkopolski. Gdynię i Wołomin doceniono za działania w zakresie gospodarki odpadami, w kategorii mobilność zrównoważona zwyciężyły Gdynia i Jaworzno, laureatami w kategorii zieleń a powietrze zostały zaś Lublin i Kartuzy.

Wręczono także nagrody w konkursie dla szkół „Zakręceni w przestrzeni” realizowanego w ramach projektu ECO-MIASTO. Jury doceniło w szczególności projekty zrealizowane przez dwa zespoły z Gimnazjum nr 1 im. K. Jagiellończyka w Człuchowie. Autorzy zwycięskich pomysłów „Ekolandia” i „Nowoteka” otrzymają po 10 tys. zł na realizację każdego z nich.

Adaptacja miast do zmian klimatu

Pierwsza sesja plenarna konferencji została poświęcona tematyce adaptacji miast do zmian klimatu. Omówiono przykłady sytuacji oraz działań w ośrodkach miejskich takich jak Paryż, Warszawa, Wilno i Newcastle. Przedstawicielka Paryskiej Agencji Klimatycznej Anne Girault podkreślała, że kluczowe działania muszą być podjęte w ciągu najbliższych pięciu lat, aby ograniczyć problemy, z jakimi będą mierzyć się mieszkańcy w roku 2050.

DZIEŃ DRUGI

Efektywne gospodarowanie zasobami oraz przyszłość miast były głównymi tematami drugiego dnia konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO. Podczas sesji warsztatowych poruszano m.in. kwestie efektywnego wykorzystania wody, zrównoważonej konsumpcji czy inteligentnych systemów transportu.

Przez dwa dni konferencji zarejestrowało się ponad 700 uczestników. Wzięli udział w 16 sesjach, na których wypowiedziało się ponad 55 prelegentów.

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które mogą stać się inspiracją dla przedstawicieli instytucji i samorządów do podejmowania nowych wyzwań w zakresie zrównoważonego rozwoju miast.

Podczas sesji „Miasto a gospodarka zasobami” głównym tematem była gospodarka o obiegu zamkniętym. Przedstawiciel Fundacji Ellen MacArthur Łukasz Holec zwrócił m.in. uwagę, że motorem napędowym tego systemu jest rewolucja technologiczna a inspiracją może być sama natura, która nie marnotrawi żadnych zasobów. Przykłady działań w Lublanie przedstawione przez Jožego Gregoricia pokazują, że w stosunkowo krótkim czasie miasto jest w stanie przestawić się z gospodarki odpadami na gospodarkę zasobami. W stolicy Słowenii woda opadowa jest wykorzystywana do oczyszczania ulic. Zastosowano także system podziemnych kontenerów, które usprawniają selektywną zbiórkę odpadów. Przemysław Niedźwiedzki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentował projekt termomodernizacji podlegających ministerstwu budynków, który pozwoli na zmniejszenie o 60% rocznego zapotrzebowania na energię.

Druga sesja plenarna „ECO-MIASTO przyszłości” rozpoczęła się od prezentacji działań prowadzonych przez miasto Wiedeń w celu przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu. Następnie Piotr Olkiewicz opowiedział, na czym polega proces planowania zrównoważonego miasta, zwracając uwagę na konieczność myślenia systemowego. Joseph Beretta z organizacji AVERE przybliżył uczestnikom działania promujące mobilność elektryczną na terenie Francji, takie jak dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych oraz rozbudowa sieci punktów ładowania – obecnie na terenie tego kraju jest ich już 20 000. Na przykładzie projektu rewitalizacji dzielnicy Pragi Jacek Grunt Mejer z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pokazał, jak poprzez zmianę używania przestrzeni można zwrócić ulice mieszkańcom miasta. Joanna Kozłowska-Mikołajczyk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiła sposoby wykorzystania dofinansowania, by tworzyć bardziej zielone, przyjazne mieszkańcom ośrodki miejskie. Istotnym celem jest rekultywacja terenów zanieczyszczonych lub zdegradowanych.

Odbyły się również liczne sesje warsztatowe, w tym m.in. „Efektywne wykorzystanie wody”, podczas której dr Iwona Obierak z MPWiK Warszawa omówiła kwestię produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Maciej Witczak i Toby Morgan na sesji poświęconej oświetleniu budynków i ulic zwrócili uwagę na to, że dzięki zastosowaniu efektywnego oświetlenia LED koszty mogą być zmniejszone o połowę, a przy użytkowaniu inteligentnego oświetlenia LED oszczędność może wynieść nawet 70%.