Konkurs dla miast

W konkursie ECO-MIASTO mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne, które wpisały w swoją politykę ambitne działania w jednej lub kilku kategoriach konkursowych.

W każdej z tych kategorii zostaje nagrodzone jedno miasto powyżej 100 tys. mieszkańców i jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców. Wszyscy mają równe szanse, niezależnie od wielkości!

Kategorie konkursu 7. edycji ECO-MIASTO:

  • gospodarka wodna
  • efektywność energetyczna
  • mobilność zrównoważona
  • zieleń miejska
  • gospodarka odpadami

Każde miasto / gmina / związek międzygminny może startować w dowolnej ilości kategorii.

Ogłoszenie laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO w Warszawie.