Laureaci wszystkich edycji


 

Laureaci i wyróżnieni w konkursie ECO-MIASTO w latach 2013-2018

Województwo dolnośląskie
Laureaci: Wrocław (2015, 2016)
Wyróżnienia: Bolesławiec (2013), Wrocław (2013, 2017)

Województwo kujawsko-pomorskie
Wyróżnienia: Bydgoszcz (2014), Toruń (2014, 2016)

Województwo lubelskie
Laureaci: Lublin (2014, 2016, 2017, 2018), Puławy (2014, 2015), Zamość (2013), Radzyń Podlaski (2018)
Wyróżnienia: Puławy (2016), Lublin (2017), Krasnystaw (2018), Zamość (2018)

Województwo łódzkie
Wyróżnienia: Bełchatów (2018)

Województwo małopolskie
Laureaci: Kraków (2014, 2015, 2018)
Wyróżnienia: Kraków (2014, 2015, 2016, 2017), Miechów (2015), Niepołomice (2016, 2018)

Województwo mazowieckie
Laureaci: Kobyłka (2016), Nowy Dwór Mazowiecki (2014), Płońsk, Warszawa (2013), Mława (2018)
Wyróżnienia: Płońsk (2013, 2017), Warszawa (2015, 2017, 2018), Wołomin (2014, 2017, 2018), Mińsk Mazowiecki (2017)

Województwo podkarpackie
Wyróżnienia: Rzeszów (2013), Stalowa Wola (2017)

Województwo podlaskie
Laureaci: Białystok (2018)
Wyróżnienia: Hajnówka (2016)

Województwo pomorskie
Laureaci: Gdańsk (2014), Kościerzyna (2013, 2015), Malbork (2014), Słupsk (2016), Tczew (2015), Gdynia (2017), Karlino (2017), Kartuzy (2017)
Wyróżnienia: Gdańsk (2013, 2016), Gdynia (2014, 2015, 2016) , Słupsk (2013, 2016, 2017), Sopot (2016), Starogard Gdański (2013), Koszalin (2017), Gdynia (2018), Sztum (2018)

Województwo śląskie
Laureaci: Bielsko-Biała (2015), Zabrze (2015, 2018), Jaworzno (2017), Częstochowa (2017), Katowice (2017), Czeladź (2018)
Wyróżnienia: Częstochowa (2013, 2015), Dąbrowa Górnicza (2014, 2018), Zabrze (2014, 2016), Żory (2017), Kalety (2017), Jastrzębie-Zdrój (2017), Bielsko-Biała (2018)

Województwo warmińsko-mazurskie
Laureaci: Ełk (2013)
Wyróżnienia: Ełk (2014), Olsztyn (2018)

Województwo wielkopolskie
Laureaci: Ostrów Wielkopolski (2016, 2017), Leszno (2017), Złotów (2018)
Wyróżnienia: Jarocin (2015), Ostrów Wielkopolski (2016, 2017), Poznań (2015, 2017), Wągrowiec (2018)

 
 

 

ECO-MIASTO 2018

Miasta biorące udział w konkursie ECO-MIASTO 2018: Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała,  Brzesko, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gdynia, Głogów, Grodzisk Mazowiecki,  Hajnówka, Jastrzębie Zdrój, Kalety, Katowice, Karpacz, Kędzierzyn-Koźle, Kościerzyna, Kraków, Krasnystaw, Krosno, Legionowo, Lublin, Mielno, Mława, Niepołomice, Olsztyn, Ostrowiec Świętokrzyski, Płońsk, Poznań, Radzyń Podlaski, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siemiatycze, Sieradz, Sochaczew, Sosnowiec, Sulejówek,  Sztum,  Toruń, Warszawa, Wągrowiec, Wołomin, Września, Zabrze, Zamość, Złotów

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2018:

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin
  Za osiągnięcie 30% udziału taboru niskoemisyjnego we flocie transportu publicznego
  oraz za tworzenie infrastruktury sprzyjającej multimodalności, w tym za budowę infrastruktury pieszej i rowerowej.

 • poniżej 100 000 mieszkańców – Niepołomice
  Za wdrażanie środków miękkich w zakresie zrównoważonego transportu miejskiego (budowę ścieżek rowerowych, przyjęcie kodeksu ulicznego i zasad dla rowerzystów, działania podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu), które wraz ze stale rozwijaną infrastrukturą transportu autobusowego i szynowego składają się na spójną koncepcję intermodalności transportu publicznego.

Laureaci otrzymali w 100% elektryczny samochód Renault ZOE do testów na okres jednego miesiąca.

Wyróżnienia:

 • Olsztynza zmianę jakościową w obrębie transportu miejskiego polegającą na przywróceniu i rozwijaniu komunikacji tramwajowej w mieście.
 • Wągrowiec – za osiągnięte efekty w zakresie zwiększenia liczby pasażerów komunikacji
  zbiorowej poprzez zrealizowanie z sukcesem przemyślanej i kompleksowej inwestycji w zakresie zrównoważonej mobilności.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Kraków
  Za wdrożenie systemu monitorowania zużycia mediów w budynkach użyteczności
  publicznej oraz za konsekwentne działania mające na celu eliminację nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Czeladź
  Za wykonanie termomodernizacji w 90 % budynków użyteczności publicznej oraz systematyczne działania w dziedzinie poprawy jakości powietrza, w tym za wdrożenie systemu monitoringu powietrza.

Nagrodą dla laureatów w kategorii efektywność energetyczna budynków jest wizyta studyjna w innowacyjnym centrum firmy Saint-Gobain.

Wyróżnienia:

 • Warszawa – Za systemowe podejście do kwestii zużycia energii i konsekwentną realizację działań, w szczególności za planowane stosowanie instrumentów pozyskiwania białych certyfikatów jako stymulatora wzrostu efektywności energetycznej.
 • Dąbrowa Górnicza – za duże zaangażowanie środków finansowych w działania związane
  z efektywnością energetyczną oraz za skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację tych działań, jak również za prowadzone na szeroką skalę działania edukacyjne.
 • Sztum za nowatorskie podejście do zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, w tym za planowanie w ramach istniejącego klastra energii innowacyjnych rozwiązań związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło oraz za stosowanie nowych form w zakresie edukacji, między innymi wyświetlanie filmów edukacyjnych przed seansami kinowymi oraz zamieszczanie ich w internecie.

Kategoria: GOSPODARKA WODNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin
  Za podejmowane przez miasto wieloaspektowe działania edukacyjne na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych, w tym w szczególności, za zachęcanie do picia ‘kranówki’, do oszczędzania wody, wykorzystaniu wód deszczowych, jak również za zachęcanie gospodarstw domowych do podłączania się do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Mława
  Za nowatorskie podejście do kwestii realizacji gospodarki ściekowej poprzez
  wybudowanie oczyszczalni ścieków w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz za działania prowadzone na wielu poziomach gospodarki wodno-ściekowej w mieście, w tym za intensywną rozbudowę sieci kanalizacyjnej i promowanie przyłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

 

Wyróżnienia:

 • Bielsko-Biała za wdrożenie międzynarodowego systemu zapewnienia bezpieczeństwa wody oraz za ciągłe działania na rzecz ograniczenia strat wody.
 • Krasnystaw –  za wprowadzenie na terenie miasta terenowych kontroli wywozu nieczystości
  ciekłych oraz za niski poziom strat wody i planowane kolejne działania na rzecz ograniczania tych strat.

Kategoria: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Białystok
   Za włączanie lokalnej społeczności w realizację gospodarki o obiegu zamkniętym
  oraz za zainicjowanie działań służących zapobieganiu powstawania odpadów. Na uwagę zasługuje planowane uruchomienie bezpłatnych punktów napraw.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Radzyń Podlaski
  Za całościowe działania uwzględniające interdyscyplinarność gospodarki o obiegu
  zamkniętym, w szczególności za wprowadzenie powszechnej zbiórki i kompostowania odpadów
  biodegradowalnych, które wykorzystywane są jako nawóz, a w planach mają posłużyć jako paliwo dla biogazowni.

Wyróżnienia:

 • Gdynia –  za kompleksowe działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym,
  a w szczególności za podejmowanie szeregu działań promujących zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym: kampanię edukacyjno-informacyjną „WYRZUCAM.TO” promującą selektywną zbiórkę odpadów oraz za współorganizowanie w sierpniu 2018 w Gdyni Targów Zero Waste.
 • Wołomin – za działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym w szczególności
  za plan uruchomienia Repair Cafe, miejsca, w którym przy kubku kawy można będzie uzyskać nieodpłatną pomoc przy drobnych naprawach.

Kategoria: ZIELEŃ A POWIETRZE

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Zabrze
  Za imponujące swym rozmachem działania na rzecz rozwoju miejskich terenów zieleni,
  w tym kompleksową rekultywację 183 ha silnie zdegradowanych terenów poprzemysłowych, z których wywieziono ponad 8 tysięcy ton odpadów (w tym 500 t odpadów niebezpiecznych), poddano bioremediacji około 100 000 m3 zanieczyszczonych gruntów i nasadzono ponad 30 000 drzew i krzewów.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Złotów
  Za docenianie przez włodarzy znaczenia zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju,
  co jest szczególnie godne podkreślenia w przypadku stosunkowo niewielkiego ośrodka miejskiego położonego w bogatym przyrodniczo otoczeniu.

Wyróżnienia:

 • Warszawa – za docenianie znaczenia przysłowiowej „dzikiej przyrody”, czyli obszarów w znacznym stopniu naturalnych i zamieszkujących je cennych gatunków w systemie przyrodniczym miasta, ich ochronę, a także umiejętne rozwijanie funkcji edukacyjnej związanej z tymi terenami.
 • Olsztyn – za starania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wprowadzenie
  w ścisłym centrum miasta różnorodnych form zieleni, takich jak: parki kieszonkowe, skwery, zielone ciągi piesze, czy zielone ulice.
 • Zamośćza spójną koncepcję rozwoju zieleni miejskiej, zaangażowanie mieszkańców przy
  planowaniu i tworzeniu nowych obszarów zieleni komunalnej oraz wielowymiarowe podejście do jej kształtowania.
 • Bełchatówza spójną koncepcję zieleni miejskiej oraz konsekwentne jej realizowanie ze
  świadomością szerszego kontekstu przestrzennego i powiązań terenów cennych przyrodniczo położonych w granicach miasta i w jego otoczeniu.
 
 
 
 
 
ECO-MIASTO 2017

Miasta biorące udział w konkursie ECO-MIASTO 2017: Bielawa, Braniewo, Brodnica, Brzesko, Chorzów, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Hajnówka, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kalety, Karlino, Kartuzy, Katowice, Kętrzyn, Kielce, Kobyłka, Kołobrzeg, Koszalin, Kościerzyna, Kozienice, Kraków, Kraśnik, Legionowo, Legnica, Leszno, Lublin, Łódź, Maków Mazowiecki, Miechów, Mielno, Mińsk Mazowiecki, Niepołomice, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Piastów, Płońsk, Polanica-Zdrój, Poznań, Proszowice, Pruszcz Gdański, Puławy, Pułtusk, Radom, Radzyń Podlaski, Rzeszów, Sieradz, Słupsk, Sopot, Stalowa Wola, Stargard, Świdnica, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Warszawa, Wągrowiec, Wołomin, Wrocław, Września, Wyszków, Zabrze, Zamość, Żory, Żyrardów, Żywiec.

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2017:

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdynia
  Za realizowaną od lat spójną i kompleksową politykę zrównoważonej mobilności miejskiej, a szczególnie opracowanie i realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). Zwrócono także uwagę na wprowadzane w mieście rozwiązania z zakresu ITS.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Jaworzno
  Za rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych, jak również konsekwentną realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz realizację planu budowy pierwszej „velostrady” w Polsce. Oprócz tego jury doceniło aktualne i planowane inwestycje w tabor elektryczny.

Laureaci otrzymali w 100% elektryczny samochód Renault ZOE do testów na okres jednego miesiąca.

Wyróżnienia:

 • Poznańza bardzo duży udział transportu zbiorowego w przewozie osób na terenie miasta oraz za systematyczne rozwijanie infrastruktury dla transportu rowerowego oraz wprowadzenie i promowanie carsharingu.
 • Żoryza bezpłatną komunikację miejską oraz promowanie carpoolingu. Jury zwróciło również uwagę na bardzo wysoki udział ruchu pieszego i przygotowanie i realizację Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdynia
  Za działania na rzecz termomodernizacji budynków publicznych oraz prywatnych, a także system monitorowania zużycia energii.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Karlino
  Za wykorzystanie na dużą skalę w budynkach użyteczności publicznej pomp ciepła, których praca wspomagana jest panelami fotowoltaicznymi.

Nagrodą dla laureatów w kategorii efektywność energetyczna budynków jest wizyta studyjna w innowacyjnym centrum Domolab firmy Saint-Gobain.

Wyróżnienia:

 • Krakówza wymianę na szeroką skalę nieefektywnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na wysokosprawne źródła ekologiczne.
 • Mińsk Mazowieckiza budowę nowych energooszczędnych przedszkoli o niskim zużyciu energii, a także za zwrócenie uwagi na ubóstwo energetyczne poprzez budowę nowych budynków socjalnych spełniających normy z zakresu efektywności energetycznej oraz za uwzględnianie kryteriów środowiskowych (zielone kryteria) w zamówieniach publicznych.
 • Kalety – za podejmowanie licznych działań w zakresie efektywności energetycznej budynków w stosunku do wielkości miasta.

Kategoria: GOSPODARKA WODNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Częstochowa
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Leszno

Obu miastom udało się osiągnąć zgodność z wymogami dyrektywy dot. oczyszczania ścieków komunalnych. Ośrodki prowadziły również ciekawe działania na rzecz edukacji mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej. Częstochowa uzyskała także jeden z najwyższych wskaźników skanalizowania miasta.

Reprezentacje zwycięskich miast czeka wyjazd na Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pollutec we Francji ufundowany przez firmę SAUR Polska.

Wyróżnienia:

 • Wrocławza osiągniecie pełnej zgodności z dyrektywą dot. oczyszczania ścieków komunalnych i za dalsze działania zmierzające do polepszania tego stanu, a także za podejmowanie przez miasto Wrocław ponadregionalnych działań edukacyjnych z zakresu gospodarki wodnej, w tym w szczególności za projekt „Hydrowakacje”.
 • Jastrzębie-Zdrój – za bardzo wysoki poziom skanalizowania miasta oraz całokształt działań inwestycyjnych i edukacyjnych mających na celu podtrzymanie tego stanu rzeczy.
 • Ostrów Wielkopolski – za działania na rzecz zmniejszenia strat wody oraz kampanię informacyjną dotyczącą racjonalnego gospodarowania zasobami.

Kategoria: ZARZĄDZANIE LOKALNYMI SYSTEMAMI ENERGETYCZNYMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Katowice
  Za wykorzystanie i rozbudowę istniejącego systemu monitoringu i zarządzania nośnikami energii i wody oraz za prężną organizację działań na rzecz efektywności energetycznej.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Ostrów Wielkopolski
  Za współpracę samorządu z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez strategię Ostrowskiego Klastra Energetycznego, a także różnorodność i kompleksowość działań podejmowanych przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, jak również budowę instalacji wykorzystujących układ ORC do produkcji energii z biomasy i rozbudowę systemu zarządzania energią.

Laureaci otrzymają od firmy DK Energy zaproszenie na zwiedzanie wybranych instalacji Grupy Dalkia we Francji.

Wyróżnienia:

 • Lublinza kompleksowość i różnorodność działań w zakresie zarządzania energią, za wykonanie „Energetycznego Audytu Miejskiego” oraz za współpracę z różnymi interesariuszami, a także za podejmowane działania edukacyjne z zakresu efektywności energetycznej.
 • Słupsk – za dostrzeżenie problemu ubóstwa energetycznego i działania w celu jego ograniczenia, jak również za projekt „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego” oraz kontynuację kompleksowych działań w celu obniżenia zużycia energii w mieście i owocną współpracę z firmami zewnętrznymi.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdynia
  Za kompleksowe działania na rzecz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i uzyskane poziomy recyklingu. Jury zwróciło również uwagę na działania miasta w kierunku zwiększenia dostępności dla mieszkańców infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Wołomin
  Za kompleksowe działania na rzecz gospodarki odpadami, w szczególności zaś za znaczące osiągnięcia w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz za kampanie edukacyjne adresowane do wszystkich grup społecznych, takie jak akcja „Drugie życie odpadów” (przedmioty zebrane w ramach tej akcji zostały przekazane osobom potrzebującym).

Przedstawiciele zwycięskich miast dzięki firmie SUEZ Polska będą mieli szansę odwiedzić Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Wyróżnienia:

 • Koszalinza prowadzenie ciekawych działań edukacyjnych i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Stalowa Wola – za spójność działań podejmowanych na rzecz gospodarki odpadami, w szczególności za ciekawe projekty edukacyjne angażujące młodzież, w tym coroczną akcję „sprzątania lasów”, a także za ciekawe inwestycje planowane w najbliższych latach.
 • Płońsk – za szereg działań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym udostępnienie mieszkańcom specjalistycznego pojemnika do odbioru odpadów elektronicznych i uruchomienie punktu przyjmowania i wymiany rzeczy używanych) oraz za wiele ciekawych inicjatyw edukacyjnych promujących racjonalne gospodarowanie odpadami. Zwrócono także uwagę na skutecznie wykorzystywane fundusze pomocowe norweskie oraz fundusze pochodzące z NFOŚiGW, jak również na gminne działania wykorzystujące innowacyjne technologie cyfrowe typu Smart City i osiągnięcia w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Kategoria: ZIELEŃ A POWIETRZE

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin
  Za „zielony budżet” – projekt, który ma na celu długofalowe zaangażowanie mieszkańców w tworzenie terenów zieleni znajdujących się w Lublinie oraz za spójność koncepcji kształtowania zieleni miejskiej.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Kartuzy
  Za innowacyjne i kompleksowe działania w kierunku stworzenia błękitno-zielonej infrastruktury w przestrzeni miejskiej, w tym zastosowano Zrównoważony System Drenażu i umiejętnie odtworzono tereny zieleni.

W obu miastach firma ENGIE zainstaluje w nagrodę czujnik jakości powietrza.

Wyróżnienia:

 • Wrocławza kompleksowość działań i za spójną koncepcję zieleni miejskiej wyrażającą się w „zielonej strategii” oraz za udział w międzynarodowym projekcie GrowGreen testującym rozwiązania oparte na usługach środowiskowych.
 • Warszawa – za kompleksowy program rozwoju zieleni miejskiej obejmujący zazielenienie dużych warszawskich ulic, w tym za włączanie mieszkańców w ten proces m.in. poprzez aplikację mobilną „Milion Drzew”.
 • Słupsk – za wprowadzenie terenów zieleni jako elementu wspierającego rewitalizację miasta.

 

ECO-MIASTO 2016

Miasta biorące udział w konkursie ECO-MIASTO 2016: Bielsko-Biała, Braniewo, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Hajnówka, Kalety, Kobyłka, Kościerzyna, Kraków, Kraśnik, Legnica, Lublin, Maków Mazowiecki, Niepołomice, Nowy Dwór Mazowiecki, Olsztyn, Ostrów Wielkopolski, Poznań, Puławy, Rzeszów, Słupsk, Sopot, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Wrocław, Zabrze, Żory.

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2016:

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Wrocław
  Za budowę spójnej i kompleksowej polityki transportowej. Jury w szczególny sposób doceniło ujednolicenie taryfy dla poszczególnych środków transportu w ramach URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej oraz funkcjonowanie w mieście 11 stacji ładowania dla samochodów elektrycznych.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Ostrów Wielkopolski
  Za realizację projektów w ramach ITS, duży udział transportu rowerowego oraz synergię i dobrą koordynację działań w zakresie transportowej polityki miasta. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie autobusów elektrycznych ładowanych z odnawialnych źródeł energii.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Zabrze
  Za prowadzenie kompleksowych i konsekwentnych działań na rzecz efektywności energetycznej oraz działania edukacyjne skierowane do mieszkańców.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Kobyłka
  Za wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego, jako skutecznej formy finansowania inwestycji w efektywność energetyczną budynków.

Kategoria: GOSPODARKA WODNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Wrocław
  Za wsparcie finansowe rozwoju gospodarki wodno-ściekowej, w tym w szczególności budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców, co w efekcie poskutkowało wzrostem liczby osób korzystających ze zbiorczych systemów odprowadzania ścieków. Jury doceniło także uruchomienie Centrum Edukacji Ekologicznej „HYDROPOLIS” oraz szeroką kampanię informacyjną wśród mieszkańców na temat gospodarki wodnej.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Słupsk
  Za kompleksową realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i planowanie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wody oraz kontroli wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych.

Kategoria: ZARZĄDZANIE LOKALNYMI SYSTEMAMI ENERGETYCZNYMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin
  Za planowany projekt wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu.
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Słupsk
  Za spójność działań w zakresie zarządzania lokalnymi systemami energetycznymi, w szczególności za projekt informacyjny „Zielony punkt”. W „Zielonym Punkcie” można dowiedzieć się m. in. jak oszczędzać energię, w jaki sposób pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych, otrzymać dofinansowanie na wymianę ogrzewania na ekologiczne, obniżyć rachunki za ciepło nawet o kilkadziesiąt procent. Jury zwróciło także uwagę na pilotażowo wdrożony w Szkole Podstawowej nr 8 system upubliczniania w czasie rzeczywistym informacji o zużyciu energii przez budynek.

Wyróżnienia

Jednocześnie jury przyznało wyróżnienia dla następujących miast za osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju:

 • Kraków – gospodarka wodna
 • Hajnówka – gospodarka wodna
 • Trójmiasto (Gdańsk-Gdynia-Sopot) – mobilność zrównoważona
 • Puławy – mobilność zrównoważona
 • Gdynia – efektywność energetyczna budynków
 • Niepołomice – efektywność energetyczna budynków
 • Ostrów Wielkopolski – efektywność energetyczna budynków
 • Toruń – zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi

 

 

 

ECO-MIASTO 2015

ECO-MIASTO 2015 było trzecią edycją projektu. Został on zorganizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, przy wsparciu Renault Polska, SAUR Polska, Grupy EDF reprezentowanej przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerami były także firmy Saint-Gobain, Schneider Electric oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

ECO-MIASTO 2015 zostało poszerzone o dodatkową kategorię. W efekcie miasta mogły startować do konkursu w zakresie: gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, efektywności energetycznej oraz zrównoważonej mobilności.

Seminaria

W ramach edycji 2015 odbyły się też cztery seminaria, odpowiadające tematyce kategorii konkursowych: 18 czerwca 2015 r. w Katowicach (efektywność energetyczna), 24 czerwca 2015 r. w Łodzi (gospodarka wodna), 17 września w Krakowie (gospodarka odpadami) oraz 22 września we Wrocławiu (mobilność zrównoważona).

Spotkania te były okazją dla przedstawicieli samorządów do wymiany doświadczeń oraz poznania najlepszych międzynarodowych praktyk.

Laureaci ECO-MIASTO 2015

W konkursie ECO-MIASTO 2015 udział wzięły:
Alwernia, Bielsko-Biała, Brzeg, Brzesko, Bydgoszcz, Częstochowa, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Jarocin, Konstancin-Jeziorna, Kościerzyna, Kraków, Legnica, Łódź, Miechów, Nowe Brzesko, Nowy Sącz, Olsztyn, Piastów, Piekary Śląskie, Płońsk, Poznań, Puławy, Rzeszów, Słupsk, Strzelce Opolskie, Szczecin, Tarnów, Tczew, Toruń, Wąbrzeźno, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra, Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Nagrody główne otrzymało 7 miast. Jury postanowiło też przyznać 10 wyróżnień.

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Kraków
 • wyróżnienie: Gdynia

Kraków jako miasto powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał główną nagrodę za kompleksowe działania na rzecz mobilności zrównoważonej i działania edukacyjne w tym zakresie. Natomiast wyróżnienie w tej kategorii zostało przyznane Gdyni, gdzie jury doceniło duże zaangażowanie władz miasta w rozwój transportu rowerowego i – podobnie jak w przypadku Krakowa – działania edukacyjne wśród mieszkańców.

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Bielsko-Biała
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Kościerzyna

W kategorii efektywność energetyczna laureatami zostały Bielsko-Biała (powyżej 100 tys. mieszkańców) i Kościerzyna (poniżej 100 tys. mieszkańców). Zdaniem jury, Bielsko-Biała prowadziło kompleksowe działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a Kościerzyna wykazała się dużym zaangażowaniem władz miasta w tym obszarze, jednocześnie prowadząc szerokie działania edukacyjne w tym zakresie. Wyróżnienia wśród miast z liczbą mieszkańców powyżej 100 tys. otrzymały Poznań, Gdynia, Kraków i Częstochowa, które doceniono za kompleksowe podejście do zagadnienia promowania efektywności energetycznej, natomiast Miechów (poniżej 100 tys. mieszkańców) wyróżniono za promowanie odnawialnych źródeł energii.

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Wrocław
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Tczew

W kategorii gospodarka odpadami nagrodę główną dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców otrzymał Wrocław, który przeprowadził oryginalną akcję darmowego wypożyczania kompostowników mieszkańcom i prowadził szerokie działania edukacyjne w temacie odpadów. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Gdyni – za ogromną akcję edukacyjną, stworzenie portalu śmieciodnowa.pl oraz za plan budowy instalacji termicznego oraz mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów. Spośród miast poniżej 100 tys. mieszkańców zwyciężył Tczew – za nowoczesną Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) i wysoki wskaźnik odzysku. Jury doceniło także Jarocin, za rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) i podobnie jak w Tczewie, wysoki wskaźnik odzysku.

Kategoria: GOSPODARKA WODNA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Zabrze
 • poniżej 100 000 mieszkańców – Puławy

Zabrze i Puławy – zwycięskie miasta w kategorii gospodarka wodna – wprowadzają kompleksowe rozwiązania w tym segmencie zrównoważonego rozwoju. Zabrze (powyżej 100 tys. mieszkańców) zrealizowało kompleksowy projekt pod hasłem „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, który w znacznym stopniu przyczynił się do uporządkowania w krótkim czasie gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Natomiast Puławy (poniżej 100 tys. mieszkańców) zrealizowały z sukcesem projekt pod hasłem „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Warszawa i Gdańsk (powyżej 100 tys. mieszkańców), które jury doceniło za innowacyjne i kompleksowe podejście do zagadnienia gospodarki wodnej w mieście.

Nagrody dodatkowe

Poza prestiżowymi statuetkami i tytułem ECO-MIASTO 2015, laureaci otrzymali dodatkowe nagrody. Kraków – zwycięzca w kategorii mobilność zrównoważona oraz wyróżniona w tej kategorii Gdynia otrzymały nagrodę ufundowaną wspólnie przez firmę Renault Polska i EDF Polska: miesięczny test samochodu elektrycznego Renault ZOE. Z kolei dla laureatów w kategorii gospodarka odpadami marka PAM, należąca do Grupy Saint-Gobain w Polsce ufundowała 20 włazów Viatop Niveau produkowanych w innowacyjnej technologii z materiałów recyklingowych z żeliwa sferoidalnego. Firma SAUR Polska zapewniła lauretom w kategorii gospodarka wodna wyjazd do wzorcowego centrum działań operacyjnych SAUR we Francji.

Swoją nagrodę przyznał także Partner Medialny Konkursu – Teraz Środowisko, które wyróżniło Gdynię za bardzo aktywną edukacją ekologiczną mieszkańców (w tym najmłodszych) oraz liczne działania prowadzące do rozwoju i modernizacji miejskiej infrastruktury. Projekty i plany Gdyni zostaną opisane w Reportażu Promocyjnym, opublikowanym na stronie Teraz Środowisko oraz w newsletterze wysyłanym do tysięcy pracowników sektora ochrony środowiska.

Nagrody dla dzieci

W ramach projektu ECO-MIASTO Ambasada Francji zorganizowała szereg warsztatów i prezentacji dotyczących zrównoważonego rozwoju dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów. Spotkania z dziećmi i młodzieżą odbywały się równolegle do seminariów tematycznych odpowiadających kategoriom konkursowym ECO-MIASTO i dotyczyły mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i gospodarki wodnej. Uczniowie mogli także wziąć udział w konkursie. Nagrody otrzymali: Laura Zięba ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi (kategoria Szkoła Podstawowa), Jagoda Ciupińska z Gimnazjum nr 2 w Bytomiu (kategoria Gimnazjum) oraz Patrycja Siedlecka z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie (kategoria Liceum).

 

 
 
ECO-MIASTO 2014

Aż 24 polskie miasta wzięły udział w konkursie ECO-MIASTO 2014. Jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach – mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna budynków i gospodarka odpadami.

Laureaci konkursu ECO-MIASTO 2014

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Lublin

  Za osiągnięcia w zakresie polityki mobilności przyjaznej środowisku – system roweru publicznego, udział pojazdów hybrydowych w transporcie publicznym, a także za kompleksową i aktywną komunikację ze społeczeństwem, w tym szeroki zakres działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjnych.

 • poniżej 100 000 mieszkańców – Malbork

  Za szeroki zakres działań na rzecz zrównoważonej mobilności, w tym działania mające na celu promowanie transportu rowerowego – system B+R (bike & ride), plany budowy wiat i garaży dla rowerów, wprowadzenie systemu wypożyczalni rowerów. 

Kategoria: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Gdańsk

  Za znaczne zmniejszenie zużycia energii, zaangażowanie w renowację starszych budynków miejskich oraz za inwestycje w nowe, efektywne energetycznie obiekty, takie jak Europejskie Centrum Solidarności ogrzewane za pomocą pomp ciepła.

 • poniżej 100 000 mieszkańców – Nowy Dwór Mazowiecki

  Za zaangażowanie w budowę nowoczesnej hali sportowej oraz prowadzoną współpracę i działania na rzecz wsparcia prywatnych właścicieli domów.  

Kategoria: GOSPODARKA ODPADAMI

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Kraków

  Za działania na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz dzielenie się z innymi gminami doświadczeniem w zakresie budowy i funkcjonowania jednego z pierwszych w Polsce punktów selektywnej zbiórki odpadów (Lamusownia), a także za efektywne korzystanie z programów wsparcia finansowego ze środków krajowych i zagranicznych. 

 • poniżej 100 000 mieszkańców – Puławy

  Za kompleksowe podejście do gospodarki odpadami komunalnymi, dobre wskaźniki odzysku odpadów, podejmowanie innowatorskich działań edukacyjnych i starania w celu pozyskania środków unijnych na rzecz gospodarki odpadami.

Jednocześnie jury przyznało wyróżnienia dla następujących miast za osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju:

  • Bydgoszcz – efektywność energetyczna budynków i gospodarka odpadami
  • Dąbrowa Górnicza – gospodarka odpadami
  • Ełk – gospodarka odpadami
  • Gdynia – mobilność zrównoważona
  • Kraków – mobilność  zrównoważona i efektywność energetyczna budynków
  • Toruń – gospodarka odpadami
  • Wołomin – gospodarka odpadami
  • Zabrze – efektywność energetyczna budynków

 

 
ECO-MIASTO 2013

Laureaci konkursu:

Kategoria: MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Warszawa
 • 30 000 – 100 000 mieszkańców – Zamość
 • poniżej 30 000 mieszkańców – Kościerzyna

Kategoria: BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE

 • powyżej 100 000 mieszkańców – Warszawa
 • 30 000 – 100 000 mieszkańców – Ełk
 • poniżej 30 000 mieszkańców – Płońsk

Jednocześnie jury przyznało wyróżnienia dla następujących miast za osiągnięcia na rzecz zrównoważonego rozwoju:
Bolesławiec – mobilność  zrównoważona oraz budownictwo ekologiczne
Częstochowa – budownictwo ekologiczne
Gdańsk – mobilność  zrównoważona
Płońsk – mobilność  zrównoważona
Rzeszów – mobilność  zrównoważona
Słupsk – mobilność  zrównoważona oraz budownictwo ekologiczne
Starogard Gdański – mobilność  zrównoważona
Wrocław – mobilność  zrównoważona