Konkurs Eco-Miasto przedłużony do 30 czerwca br.

Trwa 8 edycja ogólnopolskiego projektu Eco-Miasto, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 30 czerwca br. Każde miasto i gmina ma szanse na udział w konkursie, którego tegorocznym tematem przewodnim jest Zielona Odbudowa.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależne od wielkości. Zgłoszenia konkursowe rozpatrywane są dla miejscowości powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców, w pięciu kategoriach:

  • Gospodarka wodna
  • Zieleń miejska
  • Gospodarka odpadami
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna

Eco-Miasto jest wspólnym projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizującym w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz Ambasady Francji w Polsce. Projekt został zainicjowany w 2013 roku i od tego czasu stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych wśród jednostek samorządu terytorialnego inicjatyw związanych z ochroną środowiska i propagowaniem rozwiązań ekologicznych.

W ostatniej 7. edycji konkursu udział wzięło 59 miast z 14 województw. Spośród przesłanych formularzy ponad 60 proc. stanowiły samorządy liczące do 20-40 tys. mieszkańców. Najwięcej „mniejszych miast” przesłało zgłoszenie w kategorii „Efektywność energetyczna”. – podkreśla Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Na stronie projektu zawarte są informację o wszystkich nagrodzonych projektach. Aplikacje w konkursie składają JST, które podejmują szczególnie działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu ośrodków miejskich na środowisko.

Wśród zgłaszanych projektów górują inwestycje, takie jak termomodernizacja budynków komunalnych, wymiana oświetlenia ulicznego, czy instalacja odnawialnych źródeł energii. Niezmiennie każdego roku największym zainteresowaniem cieszy się kategoria „Zieleń miejska”, co jest szczególnie ważne w przypadku zachodzących zmian klimatycznych  – zauważa Nathalie Kubicek, zastępca radcy ds. Współpracy kulturalnej z Ambasady Francji w Polsce. Projekt Eco-Miasto to nie tylko konkurs, to także platforma wymiany doświadczeń i międzynarodowa konferencja wieńcząca wydarzenie. Podczas dotychczasowych seminariów i warsztatów, przedstawiciele samorządów mieli okazję do wymiany doświadczeń z przedstawicielami francuskich instytucji, miast i gmin.

Może Ci się również spodoba