Informacje o konkursie

  • W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie miasta i związki gminne.
  • W każdej kategorii przyznane zostaną dwie nagrody: dla miasta powyżej i poniżej 100 tys. mieszkańców.
  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • By wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz konkursowy wybranej kategorii, zapoznać się z regulaminem konkursu i przesłać zgłoszenie przed końcem stycznia 2020 r.