Zgłoszenia do konkursu

W konkursie ECO-MIASTO mogą wziąć udział gminy, miasta, w tym miasta na prawach powiatu,
a także związki międzygminne, świadomie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez realizację projektów w zakresie zrównoważonej mobilności, efektywności energetycznej budynków, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, systemów energetycznych oraz zieleni miejskiej w kształtowaniu klimatu miasta.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie do 31 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 formularza konkursowego w jednej lub kilku kategoriach konkursowych. Niezbędne jest także zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Konkursu.

Konkurs ECO-MIASTO jest dla każdej gminy okazją, aby promować realizowane we własnym regionie projekty zrównoważonego rozwoju i poinformować o nich jak największą grupę odbiorców.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez Jury. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości podczas uroczystej gali wręczenia nagród 7 edycji ECO-MIASTO, która odbędzie się w marcu 2020 roku w Warszawie.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ecomiasto@gmail.com.