Które miasta dołączyły do grona zwycięzców konkursu Eco-Miasto?

21 września br. podczas Międzynarodowej Konferencji Eco-Miasto 2020. Energia zmian poznaliśmy laureatów 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Przyznano także nagrody specjalne oraz wyróżnienie Ministra Klimatu. Za co nagrodzono poszczególne miasta?

Kraków, Jaworzno, Bydgoszcz, Aleksandrów Łódzki, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle, Gdynia, Jarocin, Gdańsk oraz Polkowice – oto laureaci 7. edycji konkursu Eco-Miasto. Miasta te nagrodzono w kategoriach gospodarka wodna, efektywność energetyczna, zieleń miejska, gospodarka odpadami oraz zrównoważona mobilność. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostały dwie nagrody – jedna dla ośrodków z liczbą mieszkańców poniżej 100 tys., druga dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Projekt Eco-Miasto od lat docenia starania polskich miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jego inicjatorem jest Ambasada Francji w Polsce, a organizatorem Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Teraz Środowisko. W zakończonej właśnie już 7. edycji łącznie do konkursu zgłosiło się 59 miast z 14 województw. Przesłano 90 zgłoszeń, spośród których ponad 60 proc. przesłały samorządy liczące mniej niż 100 tys. mieszkańców. – Konkurs pokazuje, że dzięki lokalnym inicjatywom możemy działać razem na rzecz ochrony planety. Dotąd wzięło w nim udział ponad 100 miast z całej Polski. Powodem tak dużego zainteresowania jest chęć wymiany doświadczeń w obliczu aktualnych wyzwań w dziedzinach takich jak, gospodarka odpadami, gospodarka wodna czy efektywność energetyczna. Pozytywne działania zataczają coraz szersze kręgi – mówił Frédéric Billet, Ambasador Francji w Polsce. podczas ceremonii wręczenia nagród w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

W jakich kategoriach nagrodzono poszczególne miasta? Jakie działania doceniono?

W kategorii gospodarka wodna nagrodzono Kraków oraz Jaworzno. Oba miasta zostały docenione za kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej oraz na rzecz ograniczenia strat wody w sieci wodociągowej. Kraków stawia też na zwiększanie powierzchni retencyjnej oraz intensywną edukację mieszkańców. Jaworzno wyróżniło się z kolei m.in. zaangażowaniem w projekt badawczo-naukowy, którego celem jest dostarczenie wiedzy na temat usuwania farmaceutyków ze ścieków komunalnych w taki sposób, by procesom tym nie towarzyszyło powstanie substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka.

Zwycięzcami w kategorii zieleń miejska zostały Wrocław oraz Kędzierzyn-Koźle. Jury doceniło m.in. wrocławskie wytyczne dotyczące ochrony drzew na terenach inwestycyjnych i zaangażowanie szkół w zwiększanie powierzchni retencyjnej na boiskach. Kędzierzyn-Koźle wyróżnia natomiast analityczne podejście do rozwoju zieleni, wraz z analizą gatunkową pod kątem zwiększenia różnorodności biologicznej, dzięki czemu tereny zieleni stanowią ponad 55 proc. powierzchni miasta.

W kategorii efektywność energetyczna jury konkursowe nagrodziło Bydgoszcz oraz Aleksandrów Łódzki. Doceniono realizację projektów zmierzających do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w obu miastach. Jury pozytywnie oceniło montaż instalacji OZE na różnorodnych obiektach, od szkół przez baseny po Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów. Uwadze nie umknęły także szerokie działania w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej czy monitoringu zużycia energii.

Laureatami w kategorii gospodarka odpadami zostały Gdynia oraz Jarocin. Jury konkursowe pozytywnie oceniło działania obu miast, których realizacja przyczyniła się m.in. do podniesienia poziomu edukacji mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami. Jury pozytywnie oceniło wdrożenie aplikacji mobilnej za pomocą której, mieszkańcy Gdyni mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia napotkane w przestrzeni miejskiej oraz montaż instalacji OZE na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie.

Zdobywcami lauru 7. edycji Eco-Miasta w kategorii zrównoważona mobilność zostały z kolei Gdańsk oraz Polkowice. Oba miasta doceniono m.in. za popularyzację transportu miejskiego oraz ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta. Gdańsk ma w swojej flocie aż 32 proc. samochodów elektrycznych i rozbudowuje sieć ogólnodostępnych punktów ładowania. Polkowice zaś, poza bezpłatną komunikacją, aplikacją motywującą do ruchu rowerowego, podjęły kompleksowe przygotowania służące stworzeniu lokalnej strategii mobilności.

W konkursie Eco-Miasto, co roku nagradzamy tych, którym realnie zależy na wysokiej jakości życia mieszkańców. To praktycy, którzy realizują innowacyjne i dostosowane do potrzeb zwykłych ludzi projekty. Problemy, z którymi zmagają się społeczności lokalne są uniwersalne, jednak rozwiązania miast nagradzanych w konkursie Eco-Miasto to nowatorskie propozycje łączące najnowsze technologie z działalnością edukacyjną i skutecznymi pomysłami aktywizacji mieszkańców – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Wyróżnienie Ministra Klimatu

Działania podejmowane przez miasta biorące udział w konkursie docenione zostały także przez ministra klimatu Michała Kurtykę. Spośród przesłanych formularzy konkursowych wyróżnienie Ministra Klimatu za podejmowanie aktywności na rzecz rozwoju nisko- i zeroemisyjnego transportu w mieście, w tym zainicjowanie działań na rzecz opracowania Strategii rozwoju elektromobilności, przyznano Polkowicom, które równocześnie zdobyły tytuł laureata 7. edycji konkursu Eco-Miasto w kategorii mobilność zrównoważona dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

Audyty energetyczne, wyjazdy studyjne, ławeczka solarna i elektryczny samochód

Zwycięskie miasta prócz statuetki, będą mogły także przez rok, we wszystkich swoich materiałach i kanałach promocyjnych, posługiwać się oficjalnym tytułem i logotypem laureata 7. edycji konkursu Eco-Miasto. To jednak nie wszystko. Dzięki zaangażowaniu partnerów strategicznych projektu Eco-Miasto – Renault Polska, Ceetrus Polska, Fundacja Veolia Polska oraz BNP Paribas Bank Polska – przyznane zostały także nagrody specjalne.

BNP Paribas Bank Polska przyznał nagrodę w postaci voucherów na przeprowadzenie bezpłatnych audytów energetycznych. Audyty, służące zwiększeniu efektywności energetycznej budynków, przewidziano dla wszystkich 10 laureatów wyłonionych przez jury konkursowe 7. edycji konkursu Eco-Miasto.

Fundacja Veolia Polska w ramach nagrody specjalnej przyznała ławeczkę solarną, która pozwoli odpocząć mieszkańcom Zamościa oraz 10 drzew, które posadzone zostaną w Warszawie. Fundacja doceniła działaniu obu miast w zakresie jakości powietrza oraz edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.

Przedstawiciele samorządu Wrocławia, w ramach nagrody specjalnej ufundowanej przez Ceetrus Polska, będą mieli okazję zapoznać się z jedną z zagranicznych inwestycji firmy. Celem wizyty będzie ukazanie rozwiązań z zakresu wieloaspektowego zagospodarowania terenów miejskich oraz rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Paryskie przykłady najnowszych rozwiązań w dziedzinie mobilności poznają z kolei Gdańsk oraz Polkowice, nagrodzone przez Renault Polska. Oba miasta otrzymają także możliwość użytkowania elektrycznego Renault ZOE przez miesiąc.

Nagroda specjalna Teraz Środowisko

W ramach promocji działań nagrodzonych miast redakcja Teraz Środowisko, współorganizator projektu, przeprowadzi z włodarzami zwycięskich miast wywiady, ukazujące jak od kuchni wygląda zarządzenie miastami w duchu zrównoważonego rozwoju.

O projekcie Eco-Miasto

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i internetowy dziennik Teraz Środowisko, którego ważną częścią jest konkurs dla polskich miast. Partnerami strategicznymi 7. edycji projektu są BNP Paribas, Ceetrus, Fundacja Veolia, Renault Polska.

Za treść artykułu odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Międzynarodowa Konferencja Eco-Miasto 2020. Energia zmian, organizowana jest we współpracy z Miastem st. Warszawa. Wydarzenie jest projektem realizowanym w Partnerstwie SDGs “Razem dla Środowiska” oraz dofinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja objęta została patronatem Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Miast Polskich.

Więcej informacji o konkursie i planowanych działaniach na stronie www.eco-miasto.pl oraz w mediach społecznościowych.


Grafiki:

Może Ci się również spodoba