MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ECO-MIASTO 2020 – Program (dzień II)

 

Dzień II – 22 września 2020 (Zoom Webinar)
ŚRODOWISKO

12:30

Walka ze smogiem

Potrzebne są nam przykłady działań, podnoszących jakość życia i czyniących nasze miasta bardziej zielonymi – tj. dobre praktyki w obszarach takich jak efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii czy niskoemisyjne budownictwo. Istotnym wątkiem dyskusji będzie synergia między miejskimi politykami wobec smogu i klimatu, a więc wpływem lokalnych działań na globalną sytuację.

Prowadzenie
Marta Wierzbowska-Kujda Redaktor naczelna i dyrektor zarządzająca, Teraz Środowisko
Zawodowo od początku związana z Teraz Środowisko, czołowym internetowym dziennikiem osób śledzących sektor ochrony środowiska. Absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (Uniwersytet Warszawski), szukająca powiązań między poszczególnymi branżami. W dyskusjach ceni utylitarność i budowanie wartości dla odbiorcy. Podobnie postrzega rolę artykułów, których tworzenie traktuje nie tylko jako pracę, ale i pasję.
Prelegenci
Paweł Ścigalski Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, Urząd Miasta Krakowa
Paweł Ścigalski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z zakresu ochrony środowiska. W roku 2017 uzyskał dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego z zarządzania przedsiębiorstwem (studia typu MBA), a następnie w roku 2020 na tej samej uczelni został absolwentem studiów MBA in Community Management, które są dostosowane do dzisiejszych potrzeb samorządów.
Paweł Mirowski Wiceprezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W NFOŚiGW nadzoruje wdrażanie ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, dzięki któremu ponad 100 mld zł pozwoli na wymianę źródeł ciepła oraz na przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Odpowiada także za współpracę z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska, m.in. w zakresie retencjonowania wód opadowych, gospodarki wodno-ściekowej, regeneracji gleb, usuwania wyrobów zawierających azbest i finansowania służb ratowniczych.
Paweł Orlof Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Warszawa
Patryk Białas Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji/ prezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum/ stowarzyszenie BoMiasto
Zawodowo: Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Społecznie: prezes stowarzyszenia BoMiasto, jeden z założycieli Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator liderów Climate Reality Project, koordynator kampanii Czyste Powietrze w Katowicach, wcześniej koordynator Katowickiego Alarmu Smogowego, wcześniej członek Polskiego Alarmu Smogowego. Radny Rady Miasta Katowice.

13:45

Zielona i błękitna infrastruktura – miejskie płuca i przestrzeń dla natury

Nie stworzymy zrównoważonych i inteligentnych miast nie pozostawiając miejsca na zieloną i błękitną przestrzeń publiczną. Na rolę rozwiązań opartych na naturze zwracają uwagę zarówno eksperckie raporty, jak i wdrażający je w praktyce samorządowcy. Dostęp do niej nie powinien nikogo wykluczać, a zielono-błękitna sieć powinna być możliwie jak najrozleglejsza i jak najlepszej jakości. Jak jednak znaleźć na nią miejsce w dobie nieustannie rozrastającego się budownictwa miejskiego?

Prowadzenie
Piotr Mikołajczyk Główny Specjalista – biologia, ochrona środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Dr Mikołajczyk jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskieg, na którym rozpoczął swą karierę zawodową jako pracownik naukowy i dydaktyczny. W późniejszym okresie zaangażował się w ochronę środowiska, pracując w Programie Środowiska Amerykańskiego Korpusu Pokoju oraz WWF Polska. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związany od 2001 roku, realizując projekty z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju.
Prelegenci
Monika Szewczyk Doktor nauk biologicznych, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Z wykształcenia biolog środowiskowy, zaangażowana w działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej, kształtowanie zielonej infrastruktury oraz edukację przyrodniczą w wymienionych tematach. Wcześniej związana zawodowo z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz Instytutem Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Członkini Centrum Ochrony Mokradeł.
Ilona Gosk Członkini Zarządu, Fundacja Sendzimira
Mgr ochrony środowiska Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami społecznymi, zdobywanym w sektorze pozarządowym i publicznym. Przez 6 lat w zarządzie Stowarzyszenia Komuna Otwock, 9 lat pełniła funkcję prezesa Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 4 lata – dyrektora Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP, przez 2 lata związana z Urzędem m.st. Warszawy, od 2 lat w Fundacji Sendzimira.
Magdalena Biela Zastępca dyrektora, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach
Zastępca dyrektora w ZZM w Katowicach. Członek i Inspektor Pol.Tow. Chirurgów Drzew NOT, SAK, Dachy Zielone. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu Wydz. Rolniczy – Kształtowanie terenów zieleni. W swoje pracy zawodowej zajmowałam się projektowaniem i utrzymaniem zieleni publicznej. Przez kilka lat pracowałam w UM w Raciborzu, gdzie zajmowałam się ustawą o ochronie przyrody, edukacją ekologiczną i nadzorem nad Arboretum Bramy Morawskiej.
Verena Denry Miasto Nancy (FR)