MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ECO-MIASTO 2020 – Program (dzień III)

 

Dzień III – 23 września 2020 (Zoom Webinar)
LUDZIE

12:30

Współpraca z mieszkańcami

Partycypacja społeczna staje się coraz bardziej powszechna, a różnego rodzaju ruchy społeczne na stałe wtopiły się w krajobraz niejednego miasta. Sesja ma na celu prezentację zwieńczonych sukcesem praktyk partycypacyjnych oraz zagrożeń związanych z ich realizacją– poczynając od budżetów partycypacyjnych, konsultacji społecznych, a kończąc na panelach obywatelskich.

Prowadzenie
Agnieszka Muras Koordynatorka projektów, Fundacja Szkoła Liderów
Koordynatorka projektów dla liderów miast w Fundacji Szkoła Liderów, od ponad 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Początki zaangażowania społecznego testowała pracując w Cieszynie w obszarach edukacji kulturalnej i miejskiej, co pozwala jej lepiej rozumieć środowisko pracy działaczy spoza centrum. Zwolenniczka koncepcji długofalowego, elastycznego planowania i współpracy międzysektorowej na rzecz wspólnego dobra w miastach.
Prelegenci
Jean-François Quere Dyrektor ds. Rozwoju Terytorialnego i Mobilności, Aglomeracja Saint-Brieuc Armor
Od 1 stycznia 2017 r. odpowiedzialny jest za: realizację działań w zakresie kluczowej infrastruktury i urządzeń, wdrażanie strategii mobilności. Dziedziny ekspertyzy: zarządzanie projektami budowlanymi i planowanie, koncepcja miejskiej polityki komunikacyjnej, kreowanie strategii nabywania gruntów przez instytucję.
Agnieszka Gutowska Dyrektor CEETRUS
Marcin Gerwin Koordynator – Center for Climate Assemblies
dr Marcin Gerwin – specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i demokracji deliberacyjnej, koordynator paneli obywatelskich. Z wykształcenia politolog, prowadzi Center for Climate Assemblies. Współzałożyciel Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, która doprowadziła do zorganizowania pierwszego budżetu obywatelskiego w Polsce na poziomie miasta. Autor książek „Żywność i demokracja”, „Żywność przyjazna dla klimatu” oraz przewodnika po panelach obywatelskich.
Anna Petroff-Skiba Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Naczelnik Wydziału Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami Anna Petroff-Skiba, socjolożka, urzędniczka, pasjonatka partycypacji. Koordynowała projekt dzięki któremu wprowadzono w stolicy nowatorskie rozwiązania związane z obszarem konsultacji społecznych. Zorganizowała lub wspierała organizację kilkuset procesów konsultacyjnych. Autorka artykułów i publikacji nt. konsultacji z mieszkańcami. Przeprowadziła szereg szkoleń dla urzędników administracji samorządowej i centralnej oraz przedstawicieli ngo.

13:45

Edukacja – fundament pod budowę Eco-Miast

Często usłyszeć można, że potrzebujemy więcej kampanii budujących świadomość ekologiczną. Jednak czy te obecnie przeprowadzane w skali lokalnej rzeczywiście przynoszą upragniony rezultat? Jak skroić edukację dla dzieci, a jak dla dorosłych? Czy nowoczesne technologie mogą być skutecznym narzędziem na rzecz zmiany świadomości?

Prowadzenie
Sławomir Brzózek Niezależny ekspert, Inicjatywa „Dbamy o Ziemię”
Działacz ekologiczny, ekspert (edukacja i komunikacja, gospodarka odpadami, zmiany klimatu, efektywność energetyczna, poszanowanie wody, zachowanie bioróżnorodności, CSR i marketing zaangażowany społecznie), trener i szkoleniowiec. W ruchu pozarządowym od 1988 roku (m. in. w latach 2012-2019 Prezes Fundacji Nasza Ziemia). Autor programów społecznych dla biznesu: Żywiec Zdrój, Henkel, P&G, Coca Cola, Gaz-System, Tefal, Boeing, ZT Kruszwica i in.
Prelegenci
Agnieszka Kazimierska Manager ds. projektów strategicznych, Fundacja Veolia Polska
Grzegorz Skrzypczak Dyrektor, Członek Zarządu, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektronicznego i Elektronicznego
Od 2006 r. w zarządzie ElektroEko. Wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora Handlowego w firmie Fastrack (2000-2005) – przedstawicielstwa brytyjskiej firmy Kenwood oraz amerykańskiej firmy Remington. W latach 1991-1999, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w firmie Brabork – przedstawicielstwa firm Philips i Whirlpool. Był także Konsultantem Gospodarczym dla włoskiej firmy Merloni Polska oraz dla greckiej firmy Klimatechniki.
Maria Lignar Dyrektor Biura, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
Tomasz Kossowski Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miasta Zamościa

15:00

Dane, technologie, inteligentne miasta

Odpowiedzialne wykorzystanie danych publicznych i nowoczesnych metod komunikacji może pomóc rozwiązać znaczące problemy, poznać wyzwania stojące przed społecznościami oraz przygotować rozwiązania, które w oparciu o naukę pomogą na nie odpowiedzieć.

Prowadzenie
Bartosz Dominiak Zastępca Burmistrza Dzielnicy, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Collegium Civitas. Pracował w instytucjach centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 radny Warszawy. Od 2015 prowadzi Smart City Blog. Konsultant ds. zrównoważonego rozwoju miast i smart city. Prowadzi zajęcia ze studentami nt. rozwoju inteligentnych miast. Od 2018 zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji stowarzyszenia „Otwarty Ursynów”. Odpowiada m.in. za tereny zieleni.
Prelegenci
Maria Andrzejewska Dyrektor, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Patricia McCarney Prezes, Dyrektor Generalny, Światowa Rada Danych Miejskich
Jest prezesem i dyrektorem generalnym Światowej Rady Danych Miejskich (World Council on City Data – WCCD). Kierując działaniami WCCD, Patricia McCarney tworzy globalnie ustandaryzowaną bazę danych dla miast, zachęcając do zbierania danych miejskich zgodnie z ISO 37120 – Wskaźnikami dla Miast i Społeczności o Zrównoważonym Rozwoju, ISO 37122 – Wskaźnikami dla Inteligentnych Miast oraz ISO 37123 – Wskaźnikami dla Miast Opornych na Zmiany Klimatu.
Richard Budel President, Softlab Environment & Infrastructure
Richard has been working in the public sector for more than 20 years and has been engaged in projects in 77 countries around the world. Working with multinationals as large as IBM and Huawei, and now with the full-service Smart City solution provider Softlab Energy & Infrastructure, Richard believes that the first objective of any project should be to empower cities to own their own services, their own solutions, and above all, their own data.
Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Gdyni
Leszek Drogosz Deputy Director, City of Warsaw, Infrastructure Department
eszek Drogosz is responsible for energy, water and wastewater management. He has spent all time of his career working for the City of Warsaw, particularly in supervising and management of city-owned enterprises. Involved in implementation of several large and medium-sized European Union financed investment projects. He is responsible for implementation of the Warsaw Sustainable Energy Action Plan and the Low-Carbon Economy Plan.