MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ECO-MIASTO 2020 – PROGRAM (dzień V)

 

Dzień V – 25 września 2020 (Zoom Webinar)
KLIMAT

12:30

Zmiany klimatu na szczeblu lokalnym

Zmiany klimatu już dziś zaczynają wpływać na jakość życia – także w polskich miastach. Ograniczanie ich skali oraz zapobieganie skutkom będzie jednym z kluczowych priorytetów na każdym szczeblu – od globalnego po lokalny. Dyskusja ukazująca działania na rzecz klimatu jako ekonomicznie wykonalne oraz przynoszące wymierne korzyści, oparta na konkretnych przykładach miast z Polski i Europy, zdaje się być ważniejsza niż kiedykolwiek.

Prowadzenie
Aldo Vargas Tetmajer Koordynator, Krajowy Punkt URBACT – Związek Miast Polskich
Koordynator Krajowego Punktu Kontaktowego programu URBACT w Związku Miast Polskich. Nadzoruje działania polskich partnerów projektów URBACT, zajmuje się promocją naborów i dokonań sieci projektowych dla miejskich programów rozwojowych. Inicjował i uczestniczył w wielu europejskich projektach badawczo-rozwojowych z zakresu zrównoważonego rozwoju miast. Jest aktywny w europejskich inicjatywach dot. polityk miejskich.
Prelegenci
Aneta Skubida Kierownik ds. Projektowania Innowacji Systemowych: Miasta, Climate-KIC
Innowatorka systemów miejskich w EIT Climate-KIC, przedstawicielka samorządu i liderka aktywnych grup obywatelskich. Aneta Skubida posiada bogate doświadczenie, poczynając od Parlamentu Europejskiego i polskich biur poselskich, poprzez współpracę z think tankami i biznesem (projekty dotyczące energii odnawialnej), po prowadzenie organizacji pozarządowej (lokalne stowarzyszenie obywateli Wola Mieszkańców). Jest także niezależnym przedstawicielem społeczności w urzędzie gminy (dzielnica Wola, Warszawa).
Wiesław Bielawski Członek Zarządu, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Autor wielu planów zagospodarowania przestrzennego pomorskich miast. Wieloletni zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. Przewodniczył ważnym dla Gdańska sądom konkursowym, np. na opracowanie koncepcji architektoniczno-krajobrazowej promenady Droga do Wolności czy zabudowę północnego cypla Spichlerzy
Szymon Tumielewicz Ministerstwo Klimatu
Jean-Baptiste Calvi Director of Sustainability and Energies, Saint-Etienne Métropole
Jean-Baptiste Calvi has been director of sustainability since 2007. Il Saint-Etienne, he leads a team wish work on education, biodiversity, energy, air pollution and noise.

13:45

Lokalne strategie energetyczne

Polskie samorządy zaczynają z różnych pozycji, jeśli chodzi o potencjał ich przechodzenia do stanu neutralności klimatycznej. Czy mają one odpowiednie narzędzia do tego, by kierować rozwojem lokalnej energetyki? Jeśli nie, to jakie regulacje – krajowe i europejskie – mogłyby im pomóc? Na ile pomóc im może tworzenie długofalowych strategii rozwoju lokalnych systemów energetycznych?

Prowadzenie
Bartłomiej Kozek Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Specjalizuje się w kwestiach, związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Autor tekstów oraz współautor opracowań, takich jak „Zielony Nowy Ład w Polsce”, „Zielony Nowy Ład społeczny”, materiałów o podatkach ekologicznych oraz wpływie zmian klimatu na zdrowie publiczne.
Prelegenci
Piotr Budzisz Żywiecki Klaster Energii
Michał Hetmański Lead Researcher – Energy & environment, Fundacja Instrat
Ekonomista i kierownik programu badawczego Energia i środowisko, członek zarządu w Fundacji Instrat. Autor i współautor publikacji na temat transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej, Inicjator pierwszej polskiej platformy otwartych danych energetycznych energy.instrat.pl.
Mateusz Nycek Kierownik Działu Obsługi Zarządu i Marketingu, Centrum Rozwoju Komunalnego SA
Współtwórca Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Spec. ds. gospodarki komunalnej i kierownik w ostrowskim Centrum Rozwoju Komunalnego. Aktywny samorządowiec. Członek stałej Komisji Administracji ZMP oraz ogólnopolskiej Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast. Członek ogólnopolskich komisji ZPP. Przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji. Pracownik samorządowy z doświadczeniem w dziedzinie inwestycji miejskich i partycypacji społecznej.
Leszek Drogosz M. St. Warszawa, Energie Cites