MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ECO-MIASTO 2020 – Relacje

Dobiegła końca 7. edycja projektu Eco-Miasto zainicjowanego i współrealizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Teraz Środowisko. Zwieńczeniem 7. edycji projektu była międzynarodowa konferencja „Eco-Miasto 2020. Energia zmian”, podczas której przez pięć dni eksperci, politycy, przedstawiciele miast, naukowcy i dziennikarze dyskutowali o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju miast.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu!

Konferencja odbywała się w tym roku w formie hybrydowej. Pierwszego dnia uczestnicy mogli oglądać transmisję z wydarzeń w Centrum Nauki Kopernik, gdzie miały miejsce przemówienia i debaty otwierające oraz wręczenie nagród dla zwycięskich gmin w poszczególnych kategoriach konkursu Eco-Miasto 2020.  Kolejne dni konferencji miały formę webinarów online. W trakcie drugiego dnia, przebiegającego pod hasłem ŚRODOWISKO, mówiliśmy o walce ze smogiem, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz zielonej i błękitnej infrastrukturze miejskiej. Trzeciego dnia (LUDZIE) eksperci dyskutowali na temat współpracy miasta z mieszkańcami, edukacji ekologicznej oraz skutecznego wykorzystywania danych. W dniu czwartym (GOSPODARKA) prelegenci skupili się na elektromobilności w transporcie zbiorowym, gospodarowaniu odpadami oraz efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Ostatni dzień konferencji pod hasłem KLIMAT, dotyczył dostosowywania miast do skutków zmian klimatu oraz wypracowywania lokalnych strategii energetycznych.

Transmisja online pierwszego dnia konferencji wyświetlona została 1700 razy, a sesje webinarowe odbywające się od wtorku do piątku zgromadziły blisko 700 zarejestrowanych uczestników.

Mamy nadzieję, że konferencja pozwoliła uczestnikom zapoznać się z nowymi, inspirującymi rozwiązaniami, które staną się impulsem do kreatywnego działania w zakresie zrównoważonego zarządzania miastami. Dla wszystkich, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w panelach dyskusyjnych lub chcą przypomnieć sobie wypowiedzi i wnioski ekspertów, dostępne są nagrania i relacje pisemne z każdego dnia konferencji:

Pierwszego dnia konferencji miały miejsce: przemówienie inauguracyjne oraz debaty wprowadzające na temat kryzysu klimatycznego oraz neutralności klimatycznej; zwieńczeniem pierwszego dnia była ceremonia przyznania nagród dla samorządów wyróżnionych w kategoriach konkursowych.

Zobacz relację z I dnia wydarzenia

Drugiego dnia poruszone zostały kwestie jakości powietrza i synergii między miejskimi politykami wobec smogu i klimatu, a także błękitno-zielonej infrastruktury miejskiej.

Zobacz relację z II dnia wydarzenia

Trzeciego dnia konferencji miał miejsce panel dyskusyjny skupiony wokół miejskich kampanii budujących świadomość ekologiczną oraz odpowiedzialnego wykorzystanie danych publicznych i nowoczesnych metod partycypacji społecznej.

Zobacz relację z III dnia wydarzenia

Czwartego dnia zaproszeni paneliści dyskutowali na temat efektywność miejskich i metropolitalnych systemów transportowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Tego dnia odbyła się także ekspercka dyskusja, poświęcona finansowaniu przyjaznych dla środowiska inwestycji w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym, dedykowana m.in. wspólnotom mieszkaniowym zainteresowanym działaniami na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia.

(kliknij w link by przejść do relacji z poszczególnych debat).

Piątego dnia omówione zostały kwestie związane z efektywnością energetyczną i lokalnymi strategiami energetycznymi oraz adaptacji miast do zmieniających się warunków, a także ich przestawiania na tory energetyki odnawialnej.
(kliknij w link by przejść do relacji z poszczególnych debat)

Zobacz galerię zdjęć z ceremonii wręczenia laurów 7. edycji konkursu Eco-Miasto:

Zapraszamy także do obejrzenia filmu ‘making of’ z pierwszego dnia konferencji oraz wypowiedzi prelegentów: dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Marii Andrzejewskiej, ministra klimatu Michała Kurtyki oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Zobacz też:

Partnerami strategicznymi 7. edycji projektu Eco-Miasto byli: BNP Paribas Bank Polska, Ceetrus, Fundacja Veolia Polska oraz Renault.

Konferencja “Eco-Miasto 2020. Energia zmian” została zorganizowana we współpracy z Miastem st. Warszawa. Partnerami konferencji byli również URBACT Polska, Deloitte, Szkoła Liderów. Wydarzenie jest projektem realizowanym w Partnerstwie SDGs “Razem dla Środowiska”, konferencja została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patroni wydarzenia: Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Miast Polskich.