Nowy pakiet finansowania poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Nawet 90 proc. dofinansowania kosztów wykonania audytów energetycznych, komponentów towarzyszących i projektów budowlanych oraz pomoc w uzyskaniu kredytu z bezzwrotną premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla wspólnot mieszkaniowych w Banku BNP Paribas. Nowa oferta możliwa jest dzięki współpracy banku z Konsorcjum Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Umowę w zakresie wspierania efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach unijnej inicjatywy ELENA (ang. Energy Efficiency Finance Facility for Residential Buildings) Bank BNP Paribas i Konsorcjum podpisały pod koniec czerwca tego roku. Zakłada ona, że Konsorcjum będzie świadczyło usługi: wykonania audytów energetycznych, projektów budowlanych oraz zapewniało wsparcie w uzyskaniu premii z BGK dla klientów banku zainteresowanych przeprowadzeniem inwestycji, które będą podnosić efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Audyt energetyczny jest wymagany w przypadku wnioskowania przez wspólnoty mieszkaniowe o bezzwrotną premię przyznawaną przez BGK, dotacja jest udzielana na inwestycje termomodernizacyjne budynków. W celu uzyskania premii BGK, wspólnota musi zaciągnąć na ten cel kredyt, Bank oferuje finansowanie nawet do kwoty 2,6 mln zł na maksymalny okres spłaty do 240 miesięcy, pełną ofertę finanowania można znaleźć – tutaj.

W ramach wsparcia, audytorzy nie tylko przygotują dla wspólnot audyty energetyczne i projekty budowlane, ale także pomogą w wypełnieniu wniosku do BGK.

Audyty energetyczne, komponenty towarzyszące i projekty budowlane to ważne narzędzia do podjęcia przez wspólnoty decyzji o realizacji inwestycji dotyczących termomodernizacji budynków lub instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Inicjatywa ELENA w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 stwarza możliwość uzyskania wymaganych dokumentów po znacznie niższym nakładzie ograniczonym do 10 proc. całego kosztu przygotowanej dokumentacji.

Ważne informacje o projekcie ELENA:

 • wsparcie dedykowane jest dla wspólnot mieszkaniowych,
 • celem projektu jest wygenerowanie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i OZE w budynkach wielorodzinnych,
 • dostęp do doradztwa audytorów,
 • audyt energetyczny/komponent towarzyszący/projekt budowlany, realizowane przez naszego konsultanta Konsorcjum FEWE,
 • audyt energetyczny/komponent towarzyszący/projekt budowlany będą dofinansowane w 90 proc. przez Bank ze środków EBI.

Kategorie inwestycji kwalifikujących się do objęcia dopłatą do kosztów wymienionej dokumentacji:

 • termomodernizacja budynku, np. izolacja ścian, dachu, wymiana okien, drzwi,
 • modernizacja systemów wentylacji: odzyski ciepła, wymiana całej instalacji,
 • modernizacja źródeł ciepła: kotły, pompy ciepła, kolektory słoneczne,
 • modernizacja urządzeń pomocniczych: pompy cyrkulacyjne, wentylatory,
 • instalacja systemów do zarządzania budynkiem (BMS): systemy automatyki, systemy zarządzania mediami,
 • budowa instalacji OZE zintegrowanej z budynkiem: instalacja fotowoltaiczna, turbina wiatrowa pionowa,
 • modernizacja klimatyzacji,
 • modernizacja oświetlenia,
 • modernizacja chłodnictwa, którego zadaniem jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.
Projekt współfinansowany w ramach programu ELENA w oparciu o Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020

W podejmowaniu decyzji o zakresie inwestycji, w kontekście oszczędności kosztów energii w przyszłości, w Banku BNP Paribas wspólnoty mieszkaniowe wesprą specjaliści ds. obsługi rynku nieruchomości oraz współpracujący z bankiem audytorzy.

Źródło: Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas ponosi wyłączną odpowiedzialność za powyższe informacje, które nie muszą być tożsame ze stanowiskiem Unii Europejskiej. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych powyżej treści.

Może Ci się również spodoba