O projekcie

Wymiana doświadczeń między miastami, promowanie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań, a także zaangażowanie w te działania mieszkańców to najlepszy sposób na wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Z takim założeniem powstał projekt ECO-MIASTO, który organizowany jest przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID Warszawa i współorganizowany przez dziennik branżowy Teraz Środowisko. Na przełomie roku rozegra się już 7. edycja projektu, która uwieńczona zostanie dwudniową ogólnopolską konferencją Innowacyjne ECO-MIASTO.

Pierwsza edycja konkursu Eco-Miasto odbyła się w 2013 roku, kiedy to spośród kilkunastu nadesłanych formularzy wyłoniono sześć gmin, wyróżnionych w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Odtąd konkurs organizowany był co roku. W ciągu kolejnych lat, ECO-MIASTO stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wśród polskich samorządów projektów związanych z ochroną środowiska. W konkursie wzięło udział ponad 100 miast, które konkurowały ze sobą, w zależności od edycji, w sześciu kategoriach: gospodarka wodna, gospodarka odpadami (lub gospodarka o obiegu zamkniętym), zrównoważony transport, efektywność energetyczna budynków, zarządzanie lokalnymi systemami energetycznymi oraz zieleń miejska a jakość powietrza. Każdego roku, w każdej kategorii, jury nagradzało kolejne miasta aktywnie zaangażowane w poprawę jakości życia swoich mieszkańców.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie polskie gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu i związki międzygminne. Zachęcamy do pobrania formularzy konkursowych. Do konkursu można przystąpić w każdej z pięciu następujących kategorii:

  • Gospodarka wodna
  • Zieleń miejska
  • Gospodarka odpadami
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna

Wypełnione formularze należy przesłać na adres eco-miasto@teraz-srodowisko.pl. Ostateczny termin nadsyłania wypełnionych formularzy mija 28 lutego 2020 r. o godz. 13:00. Udział w konkursie jest bezpłatny.