Czym jest ECO-MIASTO?

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt, którego celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Pierwsza edycja konkursu Eco-Miasto odbyła się w 2013 roku, kiedy to spośród kilkunastu nadesłanych formularzy wyłoniono sześć gmin, wyróżnionych w dwóch kategoriach: zrównoważona mobilność oraz budownictwo ekologiczne. Odtąd konkurs organizowany był co roku.

Konkurs dla miast i gmin  

Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału w konkursie zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru. W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczbą mieszkańców mniejszą niż 100 tys., a drugą otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.   W dotychczasowych edycjach konkursu ECO-MIASTO wzięło udział blisko 100 miast. Lista laureatów wszystkich poprzednich edycji konkursu dostępna jest tutaj.

Dlaczego warto wziąć udział?

Poprzez udział w konkursie, gminy prezentują realizowane projekty środowiskowe na forum ogólnopolskim, co pozwala na promocję lokalnych działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi w skali krajowej. ECO-MIASTO stwarza również przestrzeń do wymiany doświadczeń między władzami miast, co sprzyja naśladowaniu dobrych praktyk.

Jak wziąć udział?

Samorządy mogą przystąpić do obecnej, 8. edycji konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w każdej z pięciu kategorii:

  • Gospodarka wodna
  • Zieleń miejska
  • Gospodarka odpadami
  • Zrównoważona mobilność
  • Efektywność energetyczna

Międzynarodowa Konferencja Eco-Miasto

Tradycją projektu Eco-Miasto jest konferencja wieńcząca konkurs, podczas której spotykają się eksperci oraz przedstawiciele organizacji działających w dziedzinie ochrony środowiska i innowacyjnych technologii z reprezentantami polskich miast. Wydarzenie stanowi platformę wymiany doświadczeń, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podczas konferencji będzie miało także miejsce uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród. Relacja z ubiegłorocznej konferencji dostępna jest pod tym linkiem.

Kampania informacyjna

Strona internetowa eco-miasto.pl jest źródłem wiadomości o celach projektu oraz aktualności na jego temat. Strona ECO-MIASTO udostępnia najnowsze wiadomości o konkursie ECO-MIASTO oraz o dobrych praktykach polskich miast. Prowadzone są także działania informacyjne skierowane do mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Dodatkowe wiadomości są dostępne na Facebooku oraz na stronach organizatorów i współorganizatorów: Ambasady FrancjiCentrum UNEP/GRID Warszawa oraz Teraz Środowisko.