Panel dyskusyjny Eco-miasto „Smog i klimat – przemyślane działania dla przyszłości”

Zapraszamy na panel dyskusyjny organizowany w ramach 9. Edycji Programu ECO- MIASTO

Smog i klimat – przemyślane działania dla przyszłości

11 maja, godz. 12.00, platforma Zoom

Punktem wyjścia do debaty, w których udział wezmą przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych oraz ośrodków eksperckich, będą m.in. najważniejsze wydarzenia, dobre praktyki czy publikacje, promujące przyjazne dla ludzi i środowiska miasta.  

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Forum Energii, realizującym skierowany do samorządów projekt LeadAir. Doświadczenia Forum Energii w zakresie promowania przyjaznych dla klimatu rozwiązań, które równocześnie przyczyniają się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zestawione zostaną z osiągnięciami miast, biorących udział w poprzednich edycjach konkursu Eco-Miasto oraz instytucji, promujących proklimatyczne rozwiązania w miastach.

Lokalne inwestycje w poprawę efektywności energetycznej czy rozwijania OZE są dziś – w związku z rosyjską agresją na Ukrainę – nie tylko działaniami poprawiającymi jakość powietrza czy zmniejszającymi emisje gazów cieplarnianych. Muszą być również rozpatrywane w kontekście zmniejszania zależności od paliw kopalnych, w szczególności z Rosji. Istotnym kontekstem, w którym są dziś realizowane, to również kwestie ekonomiczne, związane z szokiem podażowym, inflacją czy kosztami życia.

Zarejestruj się: https://webinar.gridw.pl/11052022-eco-miasto

Może Ci się również spodoba