Polskie miasta podwyższonego ryzyka – relacja z konferencji

© Fundacja VEOLIA Polska

Nawalne deszcze, miejska wyspa ciepła, susza – to tylko trzy z wielu problemów, z którymi muszą się zmagać polskie miasta. Jak poradzić sobie z coraz gwałtowniejszymi zjawiskami pogodowymi wynikającymi z postępujących zmian klimatu, ale też z rosnącymi wyzwaniami związanymi ze zmianą podejścia do energetyki w Unii Europejskiej i pojawieniem się nowych środowiskowych oczekiwań w stosunku do włodarzy miast? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy konferencji „Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmiany klimatu”, która odbyła się 4 lutego w Warszawie.

Odporne miasto

Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska zaprosiły do udziału w wydarzeniu przede wszystkim przedstawicieli władz samorządowych oraz miejskich liderów, ale wśród panelistów pojawili się również naukowcy, przedstawiciele ministerstw, miejscy eksperci czy analitycy trendów. Podczas sesji panelowych, prezentacji i warsztatów dzielono się dobrymi lokalnymi przykładami, wspólnie szukano nie tylko barier, które hamują procesy, ale i rozwiązań, które przyspieszyłyby tworzenie środowiska umożliwiającego wdrażanie miejskich innowacji. Ponieważ tegoroczna edycja konferencji koncentrowała się wokół kwestii odporności miast (ang. resilient cities), czyli ich zdolności do radzenia sobie z gwałtownymi zmianami, które mogą mieć zarówno charakter naturalny, jak i społeczny czy ekonomiczny, stąd niezbędne jest wykształcenie kompetentnych lokalnych miejskich liderów i zapewnienie im wsparcia technicznego i merytorycznego ze strony partnerów z różnych sektorów.

Tworzenie platformy współpracy międzysektorowej oraz wspieranie poszukiwania synergii między przedstawicielami różnych branż i środowisk to właśnie cele, które przyświecały organizatorom.

Podczas konferencji padło wiele konkretnych pomysłów i podpowiedzi, jak wzmacniać odporność polskich miast. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą okazją do weryfikacji, czy udało się te rozwiązania wdrożyć.

Źródło: Fundacja VEOLIA Polska

Może Ci się również spodoba