Przewodnik dobrych praktyk

Z okazji odbywającego się w grudniu 2018 r. w Katowicach COP24, Eco-Miasto wydało po raz pierwszy “Przewodnik dobrych praktyk Eco-Miasto”. Wydana w trzech językach (polski, angielski, francuski) drukowana publikacja będzie dostępna na wszystkich najbliższych spotkaniach w ramach naszego projektu. Tymczasem zachęcamy do pobrania jej wersji elektronicznej!

W Przewodniku zebrane zostało 20 przykładów projektów środowiskowych realizowanych w polskich gminach na przestrzeni ostatnich lat. Większość z nich została wyróżniona w minionych edycjach konkursu Eco-Miasto.

Wśród przykładów znalazły się m.in. rekultywacja terenów zdegradowanych w Zabrzu, inwentaryzacja dawnego wyrobiska w Opolu, termomodernizacja krakowskiego magistratu, kompleksowa modernizacja starych wodociągów w Bielsku-Białej, modernizacja PSZOK-ów w Wołominie czy gruntowna przebudowa sortowni odpadów w Białymstoku.

Dobrych praktyki polskich gmin, wybranych spośród miast nagrodzonych w minionych edycjach konkursu, wyróżnione w publikacji:

 • ZABRZE – Rekultywacja terenów zdegradowanych
 • WARSZAWA – Odtworzenie siedlisk w Dolinie Środkowej Wisły
 • OPOLE – Inwentaryzacja dawnego wyrobiska
 • KARPACZ – Retencja w sercu miasta
 • KALETY – Termomodernizacja magistratu
 • KRAKÓW – Monitoring zużycia mediów
 • KATOWICE – Miejskie Centrum Energii
 • ZGIERZ – Termomodernizacja w formule PPP
 • MŁAWA – Oczyszczalnia ścieków w formule PPP
 • BIELSKO-BIAŁA – Kompleksowa modernizacja starych wodociągów
 • GDAŃSK – Retencja do zadań specjalnych
 • WROCŁAW – Monitoring sieci wodociągowej
 • LUBLIN – Trolejbusem bez trakcji
 • JAWORZNO – Elektryczna komunikacja miejska
 • POZNAŃ – Rzeka oddana rowerzystom
 • NIEPOŁOMICE – Integracja transportu
 • KOSZALIN – Edukacja w służbie segregacji
 • WOŁOMIN – Modernizacja PSZOK-ów
 • STALOWA WOLA – Wykorzystanie biogazu w zakładzie MBP
 • BIAŁYSTOK – Gruntowna przebudowa sortowni odpadów