Przykłady dobrych praktyk

Zapraszamy do zapoznania się z przykładami działań z zakresu zrównoważonego rozwoju – pociągających za sobą oszczędności oraz przynoszących poprawę stanu środowiska naturalnego. Pozytywne i trwałe rezultaty przedstawionych dobrych praktyk mogą zainspirować do wdrożenia analogicznych rozwiązań w Państwa gminie. Kolejne przykłady będą stopniowo dodawane.

Wrocławskie wodociągi potrafią wykryć awarię w sieci wodociągowej nawet w 72 godziny. Wdrożony w mieście nowoczesny system pozwolił zaoszczędzić w 2016 r. blisko pół miliarda litrów wody – czytaj więcej.

Farma fotowoltaiczna na dachu magistratu, mikroinstalacje dla mieszkańców i termomodernizacja budynków publicznych – to niektóre projekty zrealizowane w Kaletach. Na realizację wszystkich tych działań miasto skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne – czytaj więcej.

W Gdyni trwa wdrożenie systemu monitorowania zużycia energii, który obejmie 450 budynków publicznych. Miasto wykorzysta go do ewaluacji swoich licznych projektów – czytaj więcej.

Jak zredukować koszty utrzymania obiektów technicznych w miejskich oczyszczalniach ścieków? Najlepszą ku temu metodą jest zapewnienie samowystarczalności energetycznej zakładu, czego przykładem są działania podejmowane w koszalińskich wodociągach – czytaj więcej.

Koronowo to miejsko-wiejska gmina położona w woj. kujawsko-pomorskim, oddalona o 25 km od Bydgoszczy. W jej specyfice – także pod kątem organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych – należy uwzględnić udział terenów rekreacyjnych i działkowych. Ta licząca ok. 24 tys. mieszkańców gmina zdecydowała się otworzyć już drugi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na swoim terenie. Pierwszy działa z powodzeniem w samym Koronowie. Drugi, z dofinansowaniem unijnym, zbudowano w Morzewcu – czytaj więcej.

Kraków jako pierwszy w Europie Centralnej wykonał badania emisji spalin metodą teledetekcji, stosowaną wcześniej przez Londyn i Paryż. Wyniki krakowskich badań są jednoznaczne: to autobusy prywatne najbardziej zanieczyszczają powietrze – czytaj więcej.

Miasta wciąż szukają sposobów na rozładowanie natężenia ruchu drogowego. W Olsztynie droga do zrównoważonego systemu transportowego prowadzi poprzez rozbudowę systemu komunikacji miejskiej. W tym celu, po 50 latach, przywrócono tam ruch tramwajowy – czytaj więcej.

W Białymstoku od października 2016 r. działa aplikacja CiTTy, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać niepożądane zdarzenia napotkane w przestrzeni miasta. Sprawy mogą dotyczyć m.in. uszkodzeń infrastruktury, przepełnionych koszy ulicznych, dzikiego wysypiska czy zalegających odpadów wielkogabarytowych. Każdy problem kierowany jest do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miejskim – czytaj więcej.

Obecnie w Lublinie stopień kanalizacji miasta wynosi około 98%, a przyłączenia do sieci wodociągowej – około 99%. War – tości te udało się uzyskać dzięki realizacji projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” – czytaj więcej.

Zieleń w mieście ma pozytywny wpływ na oczyszczanie powietrza, tworzenie przyjaznych przestrzeni sprzyjających integracji społecznej czy zagospodarowanie wód opadowych. Wiedzą o tym władze Słupska, gdzie zrealizowano projekt mający na celu zagospodarowanie zaniedbanych podwórek. Niezagospodarowane dotychczas tereny towarzyszące wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej zostały wzbogacone o zieleń niską i wysoką, odpowiednio dobraną do warunków otoczenia – czytaj więcej.

Podziel się przykładami dobrych praktyk realizowanymi w twoim mieście. By to zrobić wystarczy wziąć udział w konkursie Eco-Miasto – szczegóły tutaj.