Regionalne warsztaty Eco-Miasto. Zapraszamy do udziału on-line

W jaki sposób miejskie parki czy stawy mogą pomóc mierzyć się z wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak zmiana klimatu? W jaki sposób wpisywać w lokalny krajobraz i społeczność inwestycje? To kluczowe pytania, na które odpowiedzą eksperci podczas regionalnych warsztatów Eco-Miasto, dostępnych online już 7 lipca br. na fanpage’u projektu.

Ochrona środowiska to nie chwilowa moda, ale sposób myślenia, który powinien stać się standardem. By realnie stawić czoła kryzysowi klimatycznemu potrzebne są działania nie tylko na płaszczyźnie międzynarodowej, ale także lokalnie – tam, gdzie skutki zmiany klimatu są najbardziej odczuwalne. Samorządy mają więc przed sobą wyzwanie, z którym muszą się zmierzyć, by zadbać o zdrowie i jakość życia ich mieszkańców. W ramach projektu Eco-Miasto organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Teraz Środowisko wraz z partnerem – firmą CEETRUS – przedstawiciele miast mogą skorzystać z doświadczenia francuskich oraz polskich specjalistów biorąc udział w warsztatach dotyczących zielonej transformacji, a szczególnie roli błekitno-zielonej infrastruktury w mieście. Wydarzenie odbędzie się online z transmisją na profilu Eco-Miasto na Facebooku oraz profilu Centrum UNEP/GRID-Warszawa na YouTube.

W realizacji globalnych celów na rzecz klimatu musimy działać lokalnie. To właśnie samorządy miast odgrywają w tym kluczową rolę. Innowacje w sektorach transportu, gospodarki odpadami, energetyki, budownictwa i gospodarki wodnej są gwarantem utrzymania wysokiej jakości życia mieszkańców. By wesprzeć te działania organizujemy regionalne warsztaty, które stwarzają okazję do dyskusji i wymiany dobrych praktyk samorządów lokalnych oraz doświadczonych specjalistów z Polski i Francji

– mówi Ambasador Francji w Polsce Frédéric Billet

Agenda wydarzenia da przestrzeń do dyskusji wokół najbardziej palących i zarazem najbliższych samorządowcom tematów. Uczestnicy warsztatów będą mogli posłuchać, a następnie podyskutować o etapach budowania zielonego miasta, rozwiązaniach, które nie ingerują w środowisko naturalne oraz szukaniu środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia zielonej rewolucji.

Wielokrotny laureat konkursu Eco-Miasto

Lublin jest czterokrotnym laureatem konkursu Eco-Miasto, dlatego został wybrany do przeprowadzenia warsztatów dla samorządowców. Miasto doceniono za innowacje w transporcie miejskim, m.in. za wprowadzenie rowerów publicznych, pojazdów hybrydowych oraz tworzenie odpowiedniej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Jury nagrodziło Lublin za podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystywania zasobów wodnych, w tym za promowanie picia „kranówki”. Nic więc dziwnego, że przedstawiciel Miasta Lublin – Mirosław Hagemejer, dyrektor miejskiego Wydziału Planowania – wygłosi prezentację, poświęconą strategii adaptacji do zmian klimatu w kontekście planowania przestrzennego.

Samorządy powinny działać na rzecz ochrony klimatu i planować rozwój miast tak, by jak najmniej ingerowały w środowisko naturalne. Często najbardziej ekologiczne i ekonomiczne okazują się stare, sprawdzone rozwiązania. Lublin jest jednym z trzech miast w Polsce, w których utrzymano istniejącą infrastrukturę trolejbusową. Była to bardzo dobra decyzja, ponieważ po wprowadzeniu elektrycznych autobusów połowa ruchu w ramach komunikacji miejskiej opiera się o niskoemisyjny tabor

– mówi zastępca prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk

Powodzie czy deficyt wody pitnej to problemy, które co roku dotykają wielu mieszkańców polskich miast. Odpowiednie wykorzystanie zasobów wodnych i budowanie nowoczesnej błękitnej infrastruktury może zapewnić większą odporność na nagłe zjawiska atmosferyczne, będące następstwem zmiany klimatu. Między innymi o innowacyjnych metodach tworzenia oraz wykorzystywania potencjału zielonej i błękitnej infrastruktury opowie dr Monika Szewczyk, specjalistka z zakresu geobotaniki i ochrony przyrody w Centrum UNEP/GRID-Warszawa – organizacji realizującej w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Kolejne zadanie, które stoi przed lokalnymi władzami to tworzenie inteligentnych, tętniących życiem przestrzeni miejskich. Istotą jest stworzenie przestrzeni wielofunkcyjnych zaprojektowanych w zgodzie z naturą. Firma CEETRUS ma w tej dziedzinie 40-letnie doświadczenie, a jej ekspert, Daniel Piotrowski, zaprezentuje najnowsze, innowacyjne projekty, w których integracja inwestycji z walorami przyrodniczymi jest priorytetem.

Jako przykład francuskich działań na rzecz ochrony klimatu zostanie zaprezentowana strategia zielonej transformacji miasta Nancy. To jeden z najbardziej zielonych ośrodków miejskich we Francji. Wokół miasta jest aż 160 km szlaków prowadzących przez tereny leśne, a w centrum znajdują się imponujące parki. Nancy już od ponad 30 lat współpracuje z polskimi samorządowcami na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez partnerstwo z miastem Lublin.

Eco-Miasto to ogólnopolski projekt organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i internetowy dziennik Teraz Środowisko. Partnerami strategicznymi są Renault Polska, Ceetrus, BNP Paribas oraz Fundacja Veolia. Więcej informacji o konkursie i planowanych działaniach znajdziecie na stronie www.eco-miasto.pl oraz w mediach społecznościowych.

Może Ci się również spodoba