Środowiskowe wyzwania polskich miast, czyli warsztaty inaugurujące projekt Eco-Miasto 2021

We wtorek 27 kwietnia odbyły się warsztaty programu Eco-Miasto „Środowiskowe wyzwania polskich miast – postulaty do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej” dla przedstawicieli polskich samorządów. W wydarzeniu wzięło udział ponad 170 osób.  

W trakcie warsztatu inauguracyjnego 8. edycji Eco-Miasto, organizowanego wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób samorządy mogą wykorzystywać zieloną odbudowę i dostępne na nią środki do poprawy jakości życia i stanu środowiska w miastach. Kanwą dyskusji były planowane zmiany w Krajowej Polityce Miejskiej mające wspierać ten proces. 

Podczas spotkania prowadzący wraz z uczestnikami skupili się na wypracowaniu postulatów związanych z: adaptacją miast do zmian klimatu, technologiami cyfrowymi wykorzystywanymi do zarządzania miastem oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom suburbanizacji. 

Zielona odbudowa i związane z nią wyzwania 

Warsztaty rozpoczęła dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, która zarysowała główne wyzwania, jakie obecnie stoją przed miastami oraz zwróciła uwagę na potrzebę przeprowadzenia zielonej odbudowy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.  

Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podkreśliła, że po 6 latach funkcjonowania zapisy Krajowej Polityki Miejskiej wymagają rewizji i aktualizacji. W kierunku zielonych i inteligentnych miast mają nas poprowadzić wskazówki takie jak Europejski Zielony Ład czy zadania szczegółowe Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Z kolei Daniel Baliński z tego samego resortu, stwierdził, że rośnie świadomośc znaczenia polityki regionalnej, a aktualizacja KPM odbędzie się przy szerokim zakresie konsultacji z takimi podmiotami jak Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Związek Miast Polskich czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. 

Wypracowanie postulatów 

W drugiej części warsztatów uczestnicy pracowali w grupach nad własnymi postulatami do aktualizacji KPM. Zespoły podzielone były wg celów, co do których postulaty mają wypracować, i tak dla Celu 3. – Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze, uczestnicy rozmawiali o zadaniach “zielonego miasta” takich jak odbudowywanie zagrożonych ekosystemów oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i zwiększanie efektywności energetycznej, głównie poprzez wykorzystywanie energii neutralnej dla środowiska, promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej, czy stawianie budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz budynków całkowicie niezależnych od wykorzystania paliw kopalnych. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że adaptacja do zmian klimatu, zmniejszenie oddziaływania ich skutków oraz przeciwdziałanie katastroficznym zjawiskom atmosferycznym są podstawowym elementami zapewniającym bezpieczeństwo i wysoką jakość życia w miastach.  

W grupie skupionej wokół Celu 4 – Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych, uczestnicy debatowali m.in. o tym jak stworzyć możliwości wykorzystywania danych przestrzennych do poszerzania wiedzy mieszkańców oraz o dalszej potrzebne partycypacji również na poziomie analogowym, a także o źródłach danych generowanych m.in. przez podmioty prywatne tj. wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy.  

Cel 5., czyli przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach, był przyczynkiem do dyskusji przede wszystkim o potrzebie edukacji o skutkach suburbanizacji – tych społecznych i środowiskowych. W grupie pojawił się pomysł ustalenia minimalnego progu zagęszczenia miast, a także debatowano o tym jakie podejście zastosować w stosunku do centrów miast bez niszczenia ich zabytkowego charakteru oraz  czy da się stworzyć uniwersalną przestrzeń miejską do zróżnicowanego użytkowania w zależności od pory dnia, bez konieczności tworzenia osobnych, dedykowanych inwestycji.  

Warsztaty były okazją do wymiany myśli pracowników polskich samorządów, która pokazała jak ważne jest dalsze przekazywanie wiedzy dotyczącej zielonej transformacji i konkretnych sposobów jej realizacji. 

Może Ci się również spodoba